Lidé

Struktura katedry

vedoucí katedry
Křížkovského 10
místnost: 1.21
konzultační hodiny: viz vizitka

zástupce vedoucího katedry
Křížkovského 10
místnost: 1.19
konzultační hodiny: viz vizitka

sekretářka
Křížkovského 10
místnost: 1.22

Sekce jazykovědná

Vedoucí sekce
Křížkovského 10
místnost: 1.17
konzultační hodiny: viz vizitka

Tajemník sekce
Křížkovského 10
místnost: 2.08
konzultační hodiny: viz vizitka

místnost: KA 2.06

 


Docentka
Křížkovského 10
místnost: 2.16
konzultační hodiny: viz vizitka

Docent
Křížkovského 10
místnost: 1.16
konzultační hodiny: viz vizitka

Docent
Křížkovského 10
místnost: 1.21
konzultační hodiny: viz vizitka

Odborný asistent
Křížkovského 10
místnost: 2.09
konzultační hodiny: viz vizitka

Odborná asistentka
Křížkovského 10
místnost: 2.10
konzultační hodiny: viz vizitka

Odborný asistent
Křížkovského 10
místnost: 1.34
konzultační hodiny: viz vizitka

Odborná asistentka
Křížkovského 10
místnost: 1.17
konzultační hodiny: viz vizitka

Sekce literárněvědná

Vedoucí sekce
Křížkovského 10
místnost: 1.19
Konzultační hodiny: viz vizitka

Tajemnice sekce
Křížkovského 10
místnost: 1.19
konzultační hodiny: viz vizitka

Profesor
Křížkovského 10
místnost: 2.17
Konzultační hodiny: viz vizitka

prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

585 633 147

Emeritní profesor

Křížkovského 10

místnost:

konzultační hodiny: Po předchozí dohodě e-mailem


Křížkovského 10
místnost: 1.18

konzultační hodiny: viz vizitka


Křížkovského 10
místnost: 2.07

konzultační hodiny: viz vizitka


585633166

Křížkovského 10
místnost: 1.29

konzultační hodiny: viz vizitka


+420585633167

Křížkovského 10
místnost: 1.29

konzultační hodiny: viz vizitka


Externí spolupracovníci

doc. Radek Malý, radek.maly@fsv.cuni.cz 

Sekce editorská

Vedoucí sekce
Křížkovského 10
místnost: 2.15
konzultační hodiny: viz vizitka

Docent
Křížkovského 10
místnost: 1.18
konzultační hodiny: viz vizitka

Odborný asistent
Křížkovského 10
místnost: 1.29
konzultační hodiny: viz vizitka

Odborná asistentka
Křížkovského 10
místnost: 1.30
konzultační hodiny: viz vizitka

Externí spolupracovníci

Mgr. Jiří Vrba
jiri.vrba@upol.cz