Mgr. Michaela Kopečková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633178

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.34

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 09:45–11:00 1.34
čtvrtek 11:30–12:30 1.34 + po dohodě e-mailem
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kopečková M. Analýza zvukové roviny mluvního projevu moderátorů hlavního TV zpravodajství. In Bednaříková B., Pořízka P. (Eds.) 2020.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pořízka P., Kopečková M. Vokalické artikulace rozhlasových a televizních moderátorů. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. 2018.
KNIHA - CELEK
Hradilová D., Kopečková M., Svobodová J. Didaktika češtiny jako cizího a druhého jazyka. 2023.
Bednaříková B., Kopečková M., Poláchová P., Pořízka P. FLIP (YOUR) TEACHING 3 Učíme (se) česky. 2023.
Hradilová D., Kopečková M., Szokalová K., Čermák M. Czech it UP! B1 Cvičebnice. 2021.
Hradilová D., Bednaříková B., Svobodová J., Kopečková M., Mášová J., Čermák M., Dosoudilová M. Czech it UP! B1 Učebnice. 2021.
Kopečková M., Poláchová P., Nováková E., Horáková J. Slovník českých vidových dvojic pro cizince. 2021.
Hradilová D., Línek J., Kopečková M., Szokalová K. Czech it UP! B2 Cvičebnice. 2020.
Hradilová D., Bednaříková B., Čermák M., Dosoudilová M., Kopečková M., Mášová J., Svobodová J. Czech it UP! B2 Učebnice. 2020.
Jílek V., Bednaříková B., Pitnerová M., Kopečková M., Zimmerová W., Horáková J. Jazyková expresivita v hlavních zpravodajských relacích ČT, TV Nova, FTV Prima a TV Barrandov. 2020.
Hradilová D., Línek J., Franta T., Kopečková M., Szokalová K. Czech it UP! C1 Cvičebnice. 2019.
Bednaříková B., Dokulilová K., Hamrusová Š., Kopečková M., Novotná Z. Slovotvorný potenciál slov z redukované verze Swadeshova seznamu. 2018.
Jílek V., Bednaříková B., Svobodová J., Pitnerová M., Kopečková M., Kašpárková P. Jazyk moderátorů Událostí, hlavního zpravodajského pořadu České televize. 2016.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kopečková M., Nováková E. Slovník českých vidových dvojic pro cizince. 2021.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kopečková M. Korektivní výslovnost. 2023.
Bednaříková B., Kolářová J., Kopečková M., Pořízka P. Kdybych byl lingvistou / Byl jsem lingvistou. 2021.
Szokalová K., Kopečková M. Čeština jako cizí jazyk. 2018.
RECENZE
PROJEKT
Kopečková M. Bohemistika – od tradice k digitalizaci (od minulosti k současnosti). Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Konečná K., Večeřová L., Nagy M., Bajerová K., Navrátilová M., Kopečková M. Akvizice jazyka: produkce sémantických rysů se zaměřením na vybrané aspekty osvojování významu u dětí školního věku. Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Poláchová P. Chyby ve výslovnosti češtiny u frankofonních studentů. In Bednaříková B., Kopečková M. (Eds.) 2023.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Ortoepie, kultura řeči a prez.dovednosti KBH/OKRPD ZS Se 2
Ortoepie, kultura řeči a prez.dovednosti KBH/OKRPD LS Se 2
Academic Creative Writing KBH/CFACW ZS Se 2
Academic Creative Writing KBH/CFACW LS Se 2
Czech as a Foreign Language KBH/CFFLA LS Se 2
Czech Language 1 KBH/CFLA1 ZS Se 2
Czech Language 2 KBH/CFLA2 LS Se 2
Practical Phonetics - Orthoepy 1 KBH/CFOR1 ZS Se 2
Practical Phonetics - Orthoepy 2 KBH/CFOR2 LS Se 2
Rhetoric KBH/CFRHE ZS Se 2
Fonetika a fonologie KBH/FNTS LS Se 2
Specifika vybraných oblastí fonetiky KBH/VSFON ZS Se 2
Specifika vybraných oblastí fonetiky KBH/VSFON LS Se 2
Czech for Foreigners (Basic Course) KBH/INCJ ZS Se 4

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)