Mgr. Michaela Kopečková

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633143
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.22
Pracovní zařazení:
odborná sekretářka katedry
ČLÁNEK
Kopečková M. Speech patterns in Czech TV News Programmes. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2017.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pořízka P., Kopečková M. Vokalické artikulace rozhlasových a televizních moderátorů. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. 2018.
KNIHA - CELEK
Bednaříková B., Dokulilová K., Hamrusová Š., Kopečková M., Novotná Z. Slovotvorný potenciál slov z redukované verze Swadeshova seznamu. 2018.
Bednaříková B., Sovová J., Kopečková M., Pořízka P. Flip (yout) Teaching 2. Učíme (se) česky 2. 2017.
Jílek V., Bednaříková B., Svobodová J., Pitnerová M., Kopečková M., Kašpárková P. Jazyk moderátorů Událostí, hlavního zpravodajského pořadu České televize. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Szokalová K., Kopečková M. Čeština jako cizí jazyk. 2018.
PROJEKT
Konečná K., Večeřová L., Nagy M., Bajerová K., Navrátilová M., Kopečková M. Akvizice jazyka: produkce sémantických rysů se zaměřením na vybrané aspekty osvojování významu u dětí školního věku. Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.