Mgr. Michaela Kopečková

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633143
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.22
Pracovní zařazení:
odborná sekretářka katedry
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Kopečková M. Speech patterns in Czech TV News Programmes. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2017.
  Kopečková M. Mluvní vzory v televizním zpravodajství (analýza z roku 2014). Usta ad Albim BOHEMICA. 2014.
  KNIHA - CELEK
  Bednaříková B., Sovová J., Kopečková M., Pořízka P. Flip (yout) Teaching 2. Učíme (se) česky 2. 2017.
  Jílek V., Bednaříková B., Svobodová J., Pitnerová M., Kopečková M., Kašpárková P. Jazyk moderátorů Událostí, hlavního zpravodajského pořadu České televize. 2016.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  PROJEKT
  Konečná K., Večeřová L., Nagy M., Bajerová K., Navrátilová M., Kopečková M. Akvizice jazyka: produkce sémantických rysů se zaměřením na vybrané aspekty osvojování významu u dětí školního věku. Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Intenzivní kurz č. pro zahr. st. 2 KBH/CJPC2 LS Se 4
  Rezervace místnosti KBH/REZMI LS 11
  Rezervace místnosti ASH/REZMI LS 4