21. 8. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové, protože se blíží termín uzavření studijních povinností za uplynulý akademický rok, upozorňuji, že většina prvního ročníku nemá dosud splněn předmět LXS ze zimního semestru kvůli neodevzdané...

20. 8. 2018

Zápočtový test z MLH - poslední termín se bude psát v pátek 24. 8. 2018 v 10:00. Sraz před pracovnou dr. Vrajové, místnost bude upřesněna.

31. 7. 2018

Department of Czech and Slovak Studies (Hankuk University of Foreign Studies, Seoul) už celá tři desetiletí úspěšně spolupracuje s bohemistickými pracovišti na univerzitách v České republice. Hlubší spolupráci mají už tradičně s...

20. 7. 2018

Vědeckovýzkumná instituce hledá pečlivé a spolehlivé studenty/studentky nebo absolventky/absolventy humanitních oborů s výbornou znalostí českého jazyka, s výrazným smyslem pro detail a preciznost, s trpělivostí, zvídavostí a...

10. 7. 2018

Milé kolegyně, milí kolegové, postupová zkouška pro 1. a 2. ročník doktorského studia v DSP Český jazyk se bude konat 5. září 2018 v 10 hod. (místnost bude upřesněna, pravděpodobně 1.35). Do 25. srpna 2018 zašlete prosím k...

29. 5. 2018

UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo spuštěno přihlašování do studia Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v prezenční formě pro akademický rok 2018/2019, ...

6. 5. 2018

Milé studentky, milí studenti, od 2. května do 31. srpna 2018 máte možnost hodnotit výuku předmětů, které jste absolvovali v letním semestru. Evaluace probíhá již tradičním způsobem (přes webové rozhraní edis.upol.cz či ...

Harmonogram FF na rok 2017/2018 - změny!

Milé studentky, milí studenti,

věnujte prosím pozornost změnám, které přináší harmonogram FF na nový akademický rok:

- Termín pro odepsání předmětů je stanoven na 22. 9., zatímco zapisovat se můžete až do 24. 9. Opatření slouží k tomu, aby se na semináře stihli zapsat skuteční zájemci poté, co se ti nerozhodní na poslední chvíli odepíší.

- Výuka pro absolventské ročníky (3. bc., 2. mgr.) nebude zkrácena, ale potrvá až do 11. 5. 2018, tj. do standardního zápočtového týdne. Od toho se odvíjí posun dalších termínů: 17. 5. kontrola studijních povinností, od 1. 6. průběh státních zkoušek a obhajob.

Harmonogram FF: www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/studium/Harmonogram_FF-2017-2018.pdf

Pozor, katedra určuje dřívější termín pro odevzdání práce: