14. 6. 2018

Česká škola ve Vídni hledá lektora/-ku. Působení formou pracovní stáže Erasmus+, nástup 1. 9., délka pobytu jeden nebo dva semestry. Škola je schopna poskytnout ubytování. Pro podrobnější informace kontaktujte dr. Darinu...

29. 5. 2018

UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd) Bylo spuštěno přihlašování do studia Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v prezenční formě pro akademický rok...

28. 5. 2018

Nezisková organizace Stonožka nabízí možnost stáže na min. 2 měsíce ve Velké Británii. Více informací v příloze. Informace o samotné organizaci najdete na: https://www.stonozka.co.uk/ nebo...

14. 5. 2018

Milé studentky, milí studenti, prosím, abyste se od nynějška obraceli ve věcech spadajících do agendy sekretářky už jen na Mgr. Michaelu Kopečkovou, která mě zastupuje po dobu mateřské dovolené. Děkuje a zdraví Zuzana Zemanová

6. 5. 2018

Milé studentky, milí studenti, od 2. května do 31. srpna 2018 máte možnost hodnotit výuku předmětů, které jste absolvovali v letním semestru. Evaluace probíhá již tradičním způsobem (přes webové rozhraní edis.upol.cz či ...

4. 5. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ačkoli se blíží konec letního semestru, předmět absolvovaný v zimním semestru má z celého ročníku uzavřeno asi deset lidí. Připomínám proto, že pro splnění studijních povinností v předmětu LXS...

11. 4. 2018

Složení komisí pro SZZk je v příloze. Členy komise pro obhajobu bakalářských a magisterských diplomových prací jsou jmenováni všichni členové katedry; aktuální složení se může měnit.

Harmonogram FF na rok 2017/2018 - změny!

Milé studentky, milí studenti,

věnujte prosím pozornost změnám, které přináší harmonogram FF na nový akademický rok:

- Termín pro odepsání předmětů je stanoven na 22. 9., zatímco zapisovat se můžete až do 24. 9. Opatření slouží k tomu, aby se na semináře stihli zapsat skuteční zájemci poté, co se ti nerozhodní na poslední chvíli odepíší.

- Výuka pro absolventské ročníky (3. bc., 2. mgr.) nebude zkrácena, ale potrvá až do 11. 5. 2018, tj. do standardního zápočtového týdne. Od toho se odvíjí posun dalších termínů: 17. 5. kontrola studijních povinností, od 1. 6. průběh státních zkoušek a obhajob.

Harmonogram FF: www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/studium/Harmonogram_FF-2017-2018.pdf

Pozor, katedra určuje dřívější termín pro odevzdání práce: