19. 4. 2018

Nezavislá dobrovolnická organizace Okénko se sídlem v Londýně hledá studenty na pracovní stáž, a to od září 2018 do února 2019 a od února do června 2019. Práce v centru je na plný úvazek (38 hodin týdně) a zahrnuje přípravu...

17. 4. 2018

Zájemci o organizovanou exkurzi na workshop nechť se nahlásí u mě, a to osobně nebo mailem na miroslav.veprek@upol.cz. M. Vepřek

14. 4. 2018

České centrum na Ukrajině vyhlašuje výběrové řízení pro praktické stáže zaměřené na výuku češtiny jako cizího jazyka na období září 2018 – leden 2019 (popř. únor–červen 2019). Bližší informace zde:...

13. 4. 2018

Centrum pro integraci cizinců Olomouc naléhavě hledá lektora/-ku pro kurz, který se otevírá v pátek 20.4. od od 15:30–17:00 na Hálkově. Studenti jsou Ukrajinci na úrovni A1, přihlášeno je 9 studentů. Očekává se ukončené...

11. 4. 2018

Složení komisí pro SZZk je v příloze. Členy komise pro obhajobu bakalářských a magisterských diplomových prací jsou jmenováni všichni členové katedry; aktuální složení se může měnit.

3. 4. 2018

Zveme vás na konferenci Spisovná čeština a jazyková kultura 2018, která proběhne v říjnu na naší katedře. Pozvánka s bližšími informacemi přiložena.

15. 3. 2018

Kdo chce složit zkoušku z historické mluvnice češtiny před termínem pro uzavření studijních povinností ve STAG 17. května 2018, ať bezpodmínečně přistoupí k prvnímu termínu zkoušky ve dnech 24., 25. nebo 26. dubna. Přesný den a...

13. 3. 2018

Studentka psychologie hledá respondenty z řad studentů 2. a 3. ročníků UP pro svůj výzkum: Vážení studenti, vážené studentky, v rámci své bakalářské práce mapuji spokojenost s volbou studia a styly identity. Pokud tedy...

Harmonogram FF na rok 2017/2018 - změny!

Milé studentky, milí studenti,

věnujte prosím pozornost změnám, které přináší harmonogram FF na nový akademický rok:

- Termín pro odepsání předmětů je stanoven na 22. 9., zatímco zapisovat se můžete až do 24. 9. Opatření slouží k tomu, aby se na semináře stihli zapsat skuteční zájemci poté, co se ti nerozhodní na poslední chvíli odepíší.

- Výuka pro absolventské ročníky (3. bc., 2. mgr.) nebude zkrácena, ale potrvá až do 11. 5. 2018, tj. do standardního zápočtového týdne. Od toho se odvíjí posun dalších termínů: 17. 5. kontrola studijních povinností, od 1. 6. průběh státních zkoušek a obhajob.

Harmonogram FF: www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/studium/Harmonogram_FF-2017-2018.pdf

Pozor, katedra určuje dřívější termín pro odevzdání práce: