Studium v zahraničí

Výběrová řízení a nabídky

Organizace a administrace

1, naleznete na fakultním webu v Zahraniční oddělení včetně postupů před výjezdem a po návratu

2, ERASMUS+ zajišťuje Oddělení mezinárodních vztahů, Rektorát UP

3, katedra zajišťuje

Katedra zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty zajišťují příslušné katedry. Learning Agreement, čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí (seznam najdete v záložce Kontakty na https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/zahranicni-vztahy/#c1663

Obecné informace ke studiu v zahraničí

Organizace a administrace zahraničních záležitostí na FF UP

1. Organizaci a administraci zahraničních záležitostí na FF UP má na starosti:

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (ZO FF)

Mgr. Zuzana Henešová - fakultní koordinátorka pro zahraničí

zuzana.henesova@upol.cz, tel. 585 633 014, děkanát FF UP, Kateřinská 17, Olomouc

ZO FF zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:

  • informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
  • vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy
  • přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP
  • cesty pracovníků a pedagogů FF UP
  • spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)

Bližší informace na www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/zahranicni-cesty/

2. Agendu ERASMUS+ zajišťuje:

Oddělení mezinárodních vztahů

Rektorát UP, Křížkovského 8, Olomouc

3. Katedra zajišťuje:

Katedra zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty zajišťují příslušné katedry. Learning Agreement, čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí (na KBH tuto funkci zastává dr. Ondřej Bláha).

Zapsání mobility do STAGu před výjezdem

Každá zahraniční studijní i pracovní mobilita musí být zaevidována ve STAGu, aby studentovi mohly být po ukončení mobility uznány zahraniční kredity.
Proto je nutné výjezd na zahraniční pobyt před odjezdem nahlásit fakultnímu koordinátorovi pro zahraniční záležitosti e-mailem na: zuzana.henesova@upol.cz, (Děkanát FF UP, Zahraniční oddělení – viz výše).