Pro všechny obory

Organizace DSP

Informace naleznete na stránkách pro Doktorské studijní programy

Kontakt

Organizačně je DSP zaštiťován Oddělením vědy výzkumu FF UP a spadá do gesce proděkana pro vědu výzkum FF UP.