Teorie literatury

Program doktorandských seminářů

Program ke stažení

1. 10. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – doc. Ondřej Sládek: Podoby českého strukturalismu v exilu

15:00–16:30
Referát – Mgr. Kristina Dokulilová: Díla tzv. první a druhé generace českého undergroundu prizmatem narativní strategie snění
Recenze – Mgr. Tereza Roháčová: Jiří Trávníček – Kulturní vetřelec: dějiny čtení – kalendárium

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

5. 11. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – Václav Vokolek: Od avantgardy k mýtu (autoportrét Václava Vokolka a portrét básníka Emila Juliše)

15:00–16:30
Referát – Mgr. Iwona Matuszkiewiczová: Hercynský les
Recenze – Mgr. Jakub Strýček: Radek Malý – Ofélie a její sestry. Motiv utonulé dívky v evropské poezii

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

26. 11. 13:15–17:30 Sem. v gesci TL

13:15–14:45
Přednáška – prof. Bohumil Fořt: Lubomír Doležel a česká literatura – historie metod a vývoj badatelského zájmu

15:00–16:30
Referát – Mgr. David Provazník: Mimetická funkce v Gorkého románu Matka
Recenze – Mgr. Iwona Matuszkiewiczová: Karolína Pauknerová – Krajina mezi pamětí a zapomínáním

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

17. 12. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – Dr. Marcel Forgáč: Parmenidés a hranice rozprávania

15:00–16:30
Referát – Mgr. Vojtěch Smutný: Avantgarda a socialistický realismus. Estetický spor na přelomu 20. a 30. let
Recenze – Mgr. Natálie Trojková: Změlík, Richard – Komenda, Petr (eds.) – Kapitoly z literárněvědné tematologie

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

 

Soupis doktorandů DSP Teorie literatury

Interní doktorandi:

Mgr. et Mgr. David Provazník

Mgr. Vojtěch Smutný

Mgr. Natálie Trojková

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)