Teorie literatury

Program doktorandských seminářů

DSP ČESKÁ LITERATURA V LS 2023/2024

Všechny semináře se uskuteční v areálu FF UP v Olomouci Křížkovského 10, místnost 2.12., ale budou dostupné též online:

https://cesnet.zoom.us/j/91824855027

 

23. 2. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – Dr. Petr Šámal – Samizdatový bestseller. Vaculíkův Český snář a jeho čtenáři

15:00–16:30
Referát – Mgr. Anna Malimánková: Tematické a tvárné podoby současné české literatury pro děti a mládež s přihlédnutím ke čtenářské recepci dětmi a dospělými

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

22. 3. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – Dr. Zuzana Urválková: Padesátá léta 19. století jako „čas za živa pohřbených“? Význam vícejazyčné původní a překladové beletrie v kontextu české literatury poloviny 19. století

15:00–16:30
Recenze – Mgr.: Radek Cimprich: Miloslav Topinka – Hadí kámen: eseje, články a skici

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

19. 4. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – Dr. Šidák: Základní otázky a problémy literárněvědné genologie

15:00–16:30
Recenze – Mgr. Žaneta Csonka: Stefan Segi: Nekorektní literatura. Politická korektnost v české literatuře a literární komunikaci

16:45–17:30 Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

3. 5. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – doc. Marek Mitka: K podobám literárneho experimentu na Slovensku po roku 1989 [výklad bude realizován online]

15:00–16:30
Recenze – Mgr. Mgr. Anna Malimánková: Dítěti vstříc: Teorie literatury pro děti a mládež (Ed. Jana Segi Lukavská)

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

Členové oborové rady

prof. PhDr. Michal Peprník, Dr. (garant studijního programu a předseda oborové rady)

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Ph.D.

prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.

prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (externí, FF JČU v Českých Budějovicích)

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (externí, FF UK v Praze)

doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D. (externí, FHS UK v Praze)

doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (externí, FF OU v Ostravě)

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (externí, MZK v Brně)

Soupis doktorandů DSP Teorie literatury

Interní doktorandi:

Mgr. et Mgr. David Provazník

Mgr. Vojtěch Smutný

Mgr. Natálie Trojková

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)