Teorie literatury

Program doktorandských seminářů

PROGRAM DOKTORANDSKÝCH SEMINÁŘŮ DSP ČESKÁ LITERATURA
A TEORIE LITERATURY V LS 2020/2021

26. 2. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – doc. Jiří Kudrnáč: K recepci díla Jiřího Mahena

15:00–16:30
Referát – Mgr. Martin Špaček: Vyrůstáním za normalizace v české próze po roce 1989
Recenze – Mgr. Radek Touš: Pavel Šidák – Mokře chodí v suše

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuálně v pracovnách školitelů

 

26. 3. 13:15–17:30

Sem. v gesci TL

13:15–14:45
Přednáška – doc. Jan Wiendl: Juvenilní deníky Karla Teigeho, svébytný pramen a ediční problém

15:00–16:30
Referát – Mgr. Radek Touš: Rané prózy R. Svobodové: strategie přepisování aneb funkce mužských postav
Recenze – Mgr. David Provazník: Katerina Clarková – Sovětský román Dějiny jako rituál

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuálně v pracovnách školitelů

 

23. 4. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – Mgr. Alena Šidáková, Ph.D.: Dějiny a rodiny. „Velké“ a „malé“ dějiny v současné české próze

15:00–16:30
Referát – Mgr. Jakub Strýček: Mýtus Mengele. Josef Mengele a jeho ztvárnění v československé poválečné próze tematizující šoa
Recenze – Mgr. Vojtěch Smutný: Denisa Nečasová - Nový socialistický člověk

16:45–17:30 Disertační seminářIndividuálně v pracovnách školitelů

 

14. 5. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – prof. Vladimír Křivánek: Jak interpretovat Holana. K problematice výkladu básnické osobnosti

15:00–16:30
Referát – Mgr. Tereza Roháčová: Podoba žánru dystopie v současné české próze (prezentace disertačního projektu, úvodní kapitola)
Recenze – Mgr. Gabriela Pokorná: Marek Nekula: Smrt a zmrtvýchvstání národa. Sen o Slavíně v české literatuře a kultuře

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuálně v pracovnách školitelů