Studijní materiály

Studijní opory pro e-learning

Název publikace

Stylistika a teorie textu

Autoři

J. Svobodová

ukázka zde


Název publikace

Nakladatelská redakční práce: Teorie a praxe

Autoři

L. Pořízková

ukázka zde


Název publikace

Dějiny moderní české literatury 1

Autoři

E. Gilk

ukázka zde


Název publikace

Exil jako kulturní a historický fenomén

Autoři

V. P. Polách

ukázka zde


Všechny aktuální opory pro pro zapsané studenty/studenty s přístupem jsou dostupné v Moodle

Většinu studijních opor je také možné si zakoupit ve Vydavatelství UP jako tzv. print-on-demand, tisk na zakázku – nemusí být tedy aktuálně dostupné přímo ve skriptárně, je nutné zadat objednávku s předstihem. Prodejna VUP se nachází v přízemní centrální univerzální knihovny, přímo naproti vchodu do budovy Křížkovského 10.


E-knihovna

 • Bednaříková, Božena: Cvičebnice z morfologie, PDF
 • Bednaříková, Božena – Mrozková, Ivana: Introduction to Leadership Communication, PDF
 • Bednaříková, Božena: Praktická cvičení z tvarosloví, PDF
 • Bláha, Ondřej: Jazyky střední Evropy, PDF
 • Hrabal, Jiří (ed.): Cenzura v literatuře a umění střední Evropy, PDF
 • Hrabal, Jiří (ed.): Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy, PDF
 • Hrubošová, Lucie: Komunikace pro praxi, PDF
 • Kolářová, Jana – Strnadová, Karla (eds.): Dělání mnohých knih žádného konce není, PDF
 • Komenda, Petr: Ediční příprava korespondence, PDF
 • Kubíček, Tomáš – Lass, Andrew (eds.): Roman O. Jakobson: A Work in Progress, PDF
 • Machala, Lubomír – Kožušníková, Petra (eds.): Cenová bilance 2013PDF ePUB
 • Malý, Radek: Příběhy básní a jejich překladů, PDF ePUB
 • Mocná, Dagmar – Vrajová, Jana: Metody literární historie, PDF ePUB
 • Polách, Vladimír P. (ed.): Mediální teorie a praxe, PDF
 • Polách, Vladimír P. – Zelená, Pavla (eds.): Mediální teorie a praxe 2009–2011, PDF
 • Polách, Vladimír P. – Zelená, Pavla (eds.): Mediální teorie a praxe 2013–2014, PDF
 • Polách, Vladimír P.: Úvod do typografie a počítačové grafiky, PDF
 • Pořízková, Lenka – Zemanová, Zuzana (eds.): Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec, PDF
 • Schneider, Jan – Krausová, Lenka (eds.): Intermedialita: slovo – obraz – zvuk, PDF
 • Schneider, Jan – Krausová, Lenka (eds.): Vybrané kapitoly z intermediality, PDF
 • Schneiderová, Soňa: Informace – text – kontext, PDF
 • Schneiderová, Soňa: Jak nepsat diplomovou práci, PDF
 • Šinclová, Soňa – Kubíček, Tomáš (eds.): Sémantika narativního prostoru, PDF
 • Sodomková, Magdalena: Jak psát žurnalistický text, PDF
 • Svobodová, Jindřiška – Hirschová, Milada: Komunikační strategie v jednom typu mediálního diskursu, PDF ePUB
 • Vepřek, Miroslav: Cvičebnice staroslověnštiny, PDF
 • Vepřek, Miroslav: Iskoni bě slovo, PDF
 • Vepřek, Miroslav: Komparativní tvarosloví staroslověnštiny a staré češtiny, PDF
 • Vepřek, Miroslav (ed.): Velká Morava a velkomoravská staroslověnština, PDF ePUB
 • Vrba, Jiří: Úvod do audiovizuálních technologií, PDF
 • Změlík, Richard: Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda, PDF

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)