Průvodce studiem

Průvodce studiem slouží k základní orientaci studentů v principech a procesech studia na Filozofické fakultě obecně a k detailům v rámci našeho studijního programu Ediční a nakladatelská praxe.

Týká se především těchto bodů:

  • princip kreditového studia, skladba předmětů a možnosti nastavení studijního plánu
  • koncepce distančního studia
  • základní informace ohledně diplomových prací a státní závěrečné zkoušky (další informace naleznete v rubrikách Kvalifikační práce a Zkoušky)

Průvodce studiem