Ediční a nakladatelská praxe

První magisterský program  v České republice, který nabízí studium knihy z perspektivy historické, filologické, mediální i nakladatelské. Je navíc vyučován tzv. kombinovanou (distanční) formou, a je proto vhodný i pro ty, kdo již působí v praxi jako nakladatelé, knihkupci, knihovníci či redaktoři, pracovníci rozličných kulturních institucí apod. Vítáni jsou ale i čerství absolventi bakalářského studia, kteří mají zájem v navazujícím studiu skloubit povinnosti výukové s pracovními.

Na studenty čeká kromě dějin české a světové literatury také výuka textologie, stylistiky, nakladatelské redakční práce, dějin a teorie knižní kultury či médií apod. Studium lze dále profilovat výběrem z volitelných disciplín, např. semináři z dějin literární cenzury, sociolingvistiky, digitálního publikování, typografie či ortografie. Program zahrnuje povinnou praxi v oboru v délce 4 týdnů. Dvouleté studium je organizováno formou pátečních a sobotních výukových tutoriálů v kombinaci s domácí přípravou a plněním zadaných úkolů. K jednotlivým předmětům existují speciální, na míru napsané studijní opory.

Okruhy a otázky ke státní závěrečné zkoušce

Ke státní závěrečné zkoušce (SZZk) si student vybírá dva ze tří okruhů, které jsou obsahově navázány na předměty TZ a PZ. Každý okruh zahrnuje 16 problémově koncipovaných otázek, k nimž je studentovi doporučena příslušná literatura. K výběru okruhů pro vykonání SZZk dochází při stanovení tématu magisterské diplomové práce. Diskuze k okruhům se povede v rámci Metodologického semináře nebo po dohodě i jinak.