Zahraničí

Zahraniční partneři

Studenti KBH mají možnost absolvovat studijní pobyt na těchto zahraničních bohemistických pracovištích:

Program Erasmus+

 • Itálie (Udine, Řím)
 • Německo (Göttingen, Postupim, Jena)
 • Polsko (Wroclaw, Opole, Krakow)
 • Slovensko (Bratislava, Nitra, Prešov)
 • Slovinsko (Lublaň)
 • Švýcarsko (Bern)

Program CEEPUS:

 • Chorvatsko (Záhřeb),
 • Slovinsko (Lublaň),
 • Srbsko (Bělehrad),
 • Maďarsko (Budapešť, Debrecín, Piliscsaba, Segedín),
 • Rakousko (Vídeň),
 • Rumunsko (Bukurešť, Cluj-Napoca),
 • Polsko (Varšava, Vratislav).

Partnerská pracoviště KBH

Studenti KBH mají možnost absolvovat studijní pobyt na těchto zahraničních bohemistických pracovištích:

Německo:

Göttingen, Georg-August-Universität Göttingen, http://www.uni-goettingen.de/

Jena, Friedrich-Schiller-Universität Jena, https://www.uni-jena.de/

Potsdam, Universität Potsdam, https://www.uni-potsdam.de/

Itálie:

Roma, Sapienza - Università di Roma, http://www.uniroma1.it/

Udine, Università degli Studi di Udine, http://www.uniud.it/it 

Slovinsko:

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, http://www.uni-lj.si/

Rumunsko:

Bucureșt, Universitatea din București, http://www.unibuc.ro/

Polsko:

Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, https://www.us.edu.pl/

Krakow, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, http://www.uj.edu.pl/

Wroclaw, Uniwersytet Wroclawski, http://www.uni.wroc.pl/

Opole, Uniwersytet Opolski w Opolu, http://www.uni.opole.pl/

Slovensko:

Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, https://uniba.sk/

Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, http://www.umb.sk/

Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, http://www.unipo.sk/

Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, https://www.ukf.sk/