Konference

Katedra pořádá také jednorázová sympozia věnovaná významným osobnostem lingvistiky nebo literární vědy, vybraným tématům apod.


Spisovná čeština a jazyková kultura 2018

Konference, která se uskuteční ve dnech 18. a 19. 10. 2018, je věnována analýze bouřlivého vývoje češtiny a české komunikace za poslední čtvrtstoletí, a to ve všech funkčních oblastech jazyka.
Program konference Spisovná čeština a jazyková kultura 2018
Tématem bude zejména psaná i mluvená veřejná a institucionální komunikace, jazyk médií všech typů, školství všech stupňů, umělecká tvorba, soukromá komunikace, čeština jako cizí jazyk, komunikace menšin a další.

kontakt: PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D. (ondrej.blaha@upol.cz)


Umění a kultury střední Evropy

Mezinárodní mezioborové sympozium UKSE probíhá každoročně v březnu, http://strednievropa.webnode.cz/


Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Mezinárodní lingvistická konference probíhá každým rokem v květnu, http://mladilingviste.upol.cz/