Cenová bilance

Aktuálně

SEMINÁŘ NAD ČESKÝMI A SLOVENSKÝMI LITERÁRNÍMI DÍLY VYDANÝMI V ROCE 2023
SE USKUTEČNÍ 18. 6. 2024 NA FF UP V OLOMOUCI V HYBRIDNÍ FORMĚ
Podrobnější informace o akci a přihláška níže (uzávěrka přihlášek 3. 6. 2024)

Přihláška na Cenovou bilanci 2023


Cenová bilance čili bilanční reflexe aktuální beletrie, kterou pořádají katedra bohemistiky FF UP v Olomouci společně s pražským Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., od roku 2014, navazuje na První bilance, pořádané ÚČL na konci kalendářního roku. Naším hlavním cílem přitom je podněcovat a uskutečňovat vyhledávání, prověřování a potvrzování hodnot současné české i slovenské literatury. Do tohoto procesu přispívají účastníci CB především důkladnými analyticko-interpretačními reflexemi literárních děl, která byla vydána v roce předcházejícím roku konání konference a následně obdržela nějaká ocenění. Na CB se také pokoušíme zvažovat, nakolik šlo o ocenění podložená, či naopak problematická, anebo zda nějaké pozoruhodné dílo poroty nepřehlédly. Účastníci semináře rovněž reflektují, zda výsledky literárních cen a mechanismy jejich udílení nějak odrážejí aktuální trendy literárního dění, popřípadě stav jeho odborné reflexe i čtenářské percepce. Publikačním výstupem CB bývá zvláštní číslo recenzovaného časopisu Bohemica Olomucensia.

Organizační tajemnice:
Mgr. Tereza Roháčová (tereza.rohacova01@upol.cz), KB FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, CZ 771 80 Olomouc.


Archiv


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)