Cenová bilance

KATEDRA BOHEMISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
VE SPOLUPRÁCI  
S ÚSTAVEM PRO ČESKOU LITERATURU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, V. V. I.,
PŘIPRAVUJÍ  

CENOVOU BILANCI 2021

SEMINÁŘ NAD ČESKÝMI A SLOVENSKÝMI LITERÁRNÍMI DÍLY VYDANÝMI V ROCE 2021

TERMÍN, MÍSTO A FORMA KONÁNÍ: 1. 6. 2022, FF UP V OLOMOUCI, HYBRIDNÍ

Cenová bilance čili bilanční reflexe aktuální beletrie, kterou naše pracoviště společně pořádají od roku 2014, se stále snaží navazovat na První bilance, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., na konci kalendářního roku, a podněcovat k vyhledávání, prověřování a potvrzování hodnot současné české i slovenské literatury. Stejně jako dříve hodláme do tohoto procesu přispívat především důkladnými analyticko-interpretačními reflexemi literárních děl, tentokrát vydanými během roku 2021, která následně obdržela nějaká ocenění, popřípadě je měla obdržet. Opět se tedy můžeme společně zamýšlet, nakolik šlo o ocenění podložená, či naopak problematická, anebo zda nějaké pozoruhodné dílo poroty nepřehlédly. Účastníci semináře se mohou zabývat rovněž skutečností, zda výsledky literárních cen a mechanismy jejich udílení nějak odrážejí aktuální trendy literárního dění, popřípadě stav jeho odborné reflexe i čtenářské percepce. Publikačním výstupem bude stejně jako už podvakrát zvláštní číslo recenzovaného časopisu Bohemica Olomucensia.  

Doufáme, že naše pozvánka zaujme dostatek adresátů, s nimiž se začátkem června na semináři v Olomouci setkáme, abychom stejně jako dříve mohli uskutečnit akci s přitažlivým a přínosným programem, posléze využitým k přípravě reprezentativního a podnětného publikačního výstupu.  

Organizační tajemnice: Mgr. Tereza Roháčová (tereza.rohacova01@upol.cz), KB FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, CZ 771 80 Olomouc.Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)