Katedra bohemistiky

Katedra bohemistiky FF UP je zaměřena na výukovou a vědeckobadatelskou práci v oboru jazykovědné, literárněvědné a aplikované bohemistiky.

Katedra bohemistiky má akreditovány bakalářské, navazující magisterské i doktorské studijní programy, které jsou realizovány v následujících formách:

Bakalářské studium (pouze prezenční):

 • Česká filologie (samostatný studijní program);
 • Česká filologie maior (dvouprogramové studium);
 • Česká filologie minor (dvouprogramové studium);
 • Česká filologie se zaměřením na editorskou práci (samostatný studijní program)
 • Czech for Foreigners (samostatný studijní program).

Navazující magisterské studium:

 • Česká filologie (samostatný studijní program, prezenční);
 • Česká filologie maior (dvouprogramové studium, prezenční);
 • Česká filologie minor (dvouprogramové studium, prezenční);
 • Ediční a nakladatelská praxe (samostatný studijní program v kombinované formě).

Doktorské studium (čtyřleté, prezenční i kombinovaná forma):

 • Český jazyk;
 • Česká literatura;
 • Teorie literatury.

Katedra bohemistiky se podílí na habilitačním řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, která jsou realizována na FF UP v následujících oborech:

 • Český jazyk;
 • Lingvistika konkrétních jazyků - slovanská srovnávací jazykověda;
 • Dějiny slovanských literatur se zaměřením na dějiny české literatury;
 • Teorie literatury.

Podrobnosti k jednotlivým studijním oborům najdete v sekci "Studijní obory"

Historie katedry bohemistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci

Katedra se badatelsky i pedagogicky soustředí na komplexní poznávání českého jazyka a literatury ze synchronního i diachronního hlediska. Mnohaletou tradici olomoucké bohemistiky chápe jako závazek, který je zapotřebí dále rozvíjet a obohacovat, a to s rovnocenným podílem vyučujících i studentů a ve spolupráci s dalšími domácími institucemi a zahraničními institucemi.

Poválečné období

Obnovení olomoucké univerzity v roce 1946 jako Univerzity Palackého znamenalo počátek nové institucionalizace olomoucké bohemistiky, navázavší na bohatou tradici zdejšího slavistického bohemistického bádání. Do studijního roku 1950/1951 byla bohemistika spolu se srovnávací slovanskou filologií a rusistikou součástí Ústavu pro slovanskou filologii, jehož řediteli byli bohemisté Jaromír Bělič a Oldřich Králík. Tristní důsledky pro rozvoj celé univerzity mělo zřízení Vysoké školy pedagogické (1953/1954), redukující UP na pouhou lékařskou fakultu. Po zrušení VŠP v roce 1958/1959 se katedra českého jazyka a literatury stala znovu součástí FF UP.

60. až 80. léta

Ve funkci vedoucího bohemistického pracoviště vystřídali Jaromíra Běliče v druhé polovině padesátých let historik starší české literatury a jazykovědec Jiří Daňhelka (1955-1959) a na přelomu padesátých a šedesátých let historik literatury severomoravského regionu Alois Sivek (1959-1961). Situaci olomoucké bohemistiky zkomplikoval příchod komunistického prominenta Jaromíra Langa, jemuž musel být uvolněn post vedoucího katedry (1961-1964). v Po něm se v letech 1960-1964 do čela katedry českého jazyka a literatury FF UP vrátil Jiří Daňhelka. Za vedení katedry Miroslavem Komárkem (1966-1973) byla katedra v souvislosti se zrušením samostatné katedry slavistiky přejmenována na katedru bohemistiky a slavistiky. Ve funkci vedoucího katedry byl poté Miroslav Komárek nahrazen Jaromírem Dvořákem, zpočátku tajemníkem a posléze vedoucím Kabinetu Bedřicha Václavka (vznikl v roce 1964, v roce 1971 byl připojen ke katedře, v roce 1983 přejmenován na Uměnovědné středisko Bedřicha Václavka a v roce 1986 převeden ke Katedře teorie kultury FF UP).

V osmdesátých letech byl jmenován vedoucím katedry (1986-1989) a vzápětí i děkanem středoškolský učitel Karel Motyka (v rámci "stranického posílení" pracoviště). Jeho zástupcem se stal evropsky proslulý medievalista Eduard Petrů, který prakticky katedru vedl v letech 1987–1989 jako Motykův zástupce a v letech 1989-1993 jako řádně ustanovený vedoucí.

Od 90. let do současnosti

V roce 1995 byla katedra slavistiky FF UP obnovena, což dalo vzniknout současnému názvu pracoviště. Od roku 1993 se ve vedení bohemistiky vystřídali lingvisté Edvard Lotko (1994–1999) a Jan Kořenský (1999–2004), v letech 2004-2011 řídil katedru Lubomír Machala, zabývající se odborně především současnou českou a slovenskou literaturou. V letech 2011–2015 zastával pozici vedoucího literární historik a teoretik Tomáš Kubíček, od roku 2015 funkci vykonává lingvista Miroslav Vepřek.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)