Přijímací zkoušky

Detailní informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete na fakultním informačním rozcestníku https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni

Stručné informace ke studijním programům Katedry bohemistiky:

Ediční a nakladatelská praxe (navazující magisterské studium v kombinované formě)

Cílem pohovoru není zjistit úroveň odborných znalostí, protože se předpokládá, že uchazeči budou přicházet ze značně rozdílných prostředí, ale především míru motivace a shodu mezi představou studentů a obsahem samotného studijního programu. Výsledkem pohovoru by měla být vzájemná shoda, že nabízené studium je pro uchazeče vhodné a že uchazeč má o danou profilaci opravdový zájem. Důležité je mít představu, kam a proč chce uchazeč ve ve svém budoucím studiu směřovat.

Výhodou samozřejmě bude určitá orientace v oblasti dnešního knižního trhu, teoretických studií o knihách nebo třeba knižních dějin, není to však podmínka. Studovat tento obor budete až po přijetí…  Jako doprovodné materiály je možné také přinést seznam odborné četby, návrh budoucí diplomové práce nebo předcházející práci bakalářskou apod.

Nezapomeňte doklad totožnosti a povinné doklady, jak je předepisuje Studijní oddělení FF UP.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se přijímacího řízení do programu Ediční a nakladatelská praxe kontaktujte dr. Vladimíra Polácha: vladimir.polach@upol.cz nebo 585 633 169.

 

Datum poslední aktualizace: 2. 12. 2021

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)