Konference

Katedra pořádá také jednorázová sympozia věnovaná významným osobnostem lingvistiky nebo literární vědy, vybraným tématům apod.


Humanitní a společenské vědy perspektivou Digital Humanities

9. listopadu 2023 od 9:00, Křížkovského 10, učebna 1.25

Více na stránce Centre for Digital Humanities in Literary and Book Studies


Umění a kultury střední Evropy

Mezinárodní mezioborové sympozium UKSE probíhá každoročně v březnu, http://strednievropa.webnode.cz/


Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Mezinárodní lingvistická konference probíhá každým rokem v květnu, http://mladilingviste.upol.cz/


Cenová bilance

Cenová bilance čili bilanční reflexe aktuální beletrie, kterou naše pracoviště společně pořádají od roku 2014, se stále snaží navazovat na První bilance, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., na konci kalendářního roku, a podněcovat k vyhledávání, prověřování a potvrzování hodnot současné české i slovenské literatury. Stejně jako dříve hodláme do tohoto procesu přispívat především důkladnými analyticko-interpretačními reflexemi literárních děl, tentokrát vydanými během roku 2021, která následně obdržela nějaká ocenění, popřípadě je měla obdržet.

web Cenové bilance


Komárkova jazykovědná Olomouc

7. ročník

Učíme (se) česky

proběhne 10. a 11. listopadu 2022
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Již od 90. let 20. století můžeme pozorovat stoupající počty cizinců, kteří se učí češtině jako cizímu/druhému jazyku. Současně narůstá také potřeba výuku češtiny pro nerodilé mluvčí odborně ukotvit a češtinu pro tyto potřeby lingvodidakticky popsat. Cílem konference je vytvořit platformu pro sdílení odborných poznatků i praktických zkušeností s výukou češtiny i s jejím osvojováním. Příspěvky z konference budou publikovány v recenzovaném odborném časopisu Bohemica Olomucensia.


Spisovná čeština a jazyková kultura 2018

Konference, která se uskuteční ve dnech 18. a 19. 10. 2018, je věnována analýze bouřlivého vývoje češtiny a české komunikace za poslední čtvrtstoletí, a to ve všech funkčních oblastech jazyka.
Program konference Spisovná čeština a jazyková kultura 2018
Tématem bude zejména psaná i mluvená veřejná a institucionální komunikace, jazyk médií všech typů, školství všech stupňů, umělecká tvorba, soukromá komunikace, čeština jako cizí jazyk, komunikace menšin a další.

kontakt: PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D. (ondrej.blaha@upol.cz)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)