Konference

Katedra pořádá také jednorázová sympozia věnovaná významným osobnostem lingvistiky nebo literární vědy, vybraným tématům apod.


Komárkova jazykovědná Olomouc

7. ročník

Učíme (se) česky

proběhne 10. a 11. listopadu 2022
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Již od 90. let 20. století můžeme pozorovat stoupající počty cizinců, kteří se učí češtině jako cizímu/druhému jazyku. Současně narůstá také potřeba výuku češtiny pro nerodilé mluvčí odborně ukotvit a češtinu pro tyto potřeby lingvodidakticky popsat. Cílem konference je vytvořit platformu pro sdílení odborných poznatků i praktických zkušeností s výukou češtiny i s jejím osvojováním. Příspěvky z konference budou publikovány v recenzovaném odborném časopisu Bohemica Olomucensia.


Spisovná čeština a jazyková kultura 2018

Konference, která se uskuteční ve dnech 18. a 19. 10. 2018, je věnována analýze bouřlivého vývoje češtiny a české komunikace za poslední čtvrtstoletí, a to ve všech funkčních oblastech jazyka.
Program konference Spisovná čeština a jazyková kultura 2018
Tématem bude zejména psaná i mluvená veřejná a institucionální komunikace, jazyk médií všech typů, školství všech stupňů, umělecká tvorba, soukromá komunikace, čeština jako cizí jazyk, komunikace menšin a další.

kontakt: PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D. (ondrej.blaha@upol.cz)


Umění a kultury střední Evropy

Mezinárodní mezioborové sympozium UKSE probíhá každoročně v březnu, http://strednievropa.webnode.cz/


Mezinárodní setkání mladých lingvistů

Mezinárodní lingvistická konference probíhá každým rokem v květnu, http://mladilingviste.upol.cz/

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)