Studijní obory

Uchazeči

Základní informace najdete na webu: http://studuj.bohemistiku.upol.cz/

Veškeré dotazy ohledně studia můžete směřovat na sekretářku katedry dr. Zuzanu Zemanovou, zuzana.zemanova@upol.cz tel. 585 633 143.

Všeobecné informace o přijímacím řízení, např. o kombinovatelnosti oborů, postupu při podávání přihlášky, a ukázky přijímacích testů najdete na webu fakulty