5. 6. 2020

Milé studentky, milí studenti, na následujících odkazech naleznete informace o nabízených pracovních stážích programu Erasmus+. ...

1. 6. 2020

Centrum pro integraci cizinců poptává lektora ČJ na individuální doučování osmiletého dítěte (mateřský jazyk japonština). Vhodné i pro mgr. studenty, práci by bylo možné vykázat jako studentskou stáž. Bližší informace u dr....

25. 5. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, prosíme vás o nahlášení sekretářce katedry (osobně či e-mailem), zda budete v srpnovém/zářijovém termínu konat některou část státní závěrečné zkoušky. Nahlásit byste se měli nejpozději do 10. 6....

18. 5. 2020

Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci nabízí zájemcům o získání tzv. Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v kombinované formě. Studium je určeno pro absolventy navazujícího magisterského...

18. 5. 2020

Bylo spuštěno přihlašování do studia Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v prezenční formě pro akademický rok 2020/2021. E-přihlášku najdete na odkaze: 1obor: ...

15. 4. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, s ohledem na situaci došlo k několika změnám v pořádání konference 21. mezinárodní setkání mladých lingvistů, kterou bychom rádi v tomto roce i přes nepříznivé podmínky konali. - Soutěž Student a...

8. 4. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, pokud máte možnost, dohodněte se prosím formou online komunikace s vyučujícími na zadání vašich závěrečných prací, zadejte potřebné údaje do STAGu, formulář vytiskněte, podepište a jeho sken pošlete...

24. 2. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, v příloze naleznete aktualizované podmínky a otázky k modulovým zkouškám. V nejbližších dnech také bude dokument viset na stránkách KBH v sekci ZKOUŠKY – SOUBORNÉ MODULOVÉ ZKOUŠKY. Dokument je...

3. 2. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, v LS 2020 byl z důvodu překrývajících se akreditací vypsán předmět Úvod do ediční praxe. Tento předmět je povinný pro studenty, kteří nastoupili ke studiu v září 2019, až ve druhém ročníku, předmět...

27. 1. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, předmět KBH/VCJAZ (určený pro 2. ročník bc. studia – editoři) byl vypsán nově na LS. Jelikož máte ve studijním plánu uveden ZS, je možné, že se vám předmět nezobrazuje. Vyhledejte si ho prosím ručně...