27. 10. 2020

Milé studentky a milí studenti, protože dostávám řadu mailů s různými dotazy k řešení, nabízím Vám možnost on-line konzultace v programu BBB v místnosti: https://bbb.upol.cz/b/vep-qpv-z5c-hvm. Budu zde na Vás čekat tento čtvrtek...

26. 10. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, vzhledem k aktuálním informacím z médií o nutnosti prodloužit tzv. nouzový stav vám za celý tým musím s lítostí oznámit, že konference Kdybych byl lingvistou / byl jsem lingvistou, jež se měla na...

14. 10. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, s ohledem na aktuální situaci doporučujeme konat případné konzultace s vyučujícími po předchozí dohodě e-mailem pouze online. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví. Michaela Kopečková

5. 10. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k současné situaci budou přednášky zimního běhu zprostředkovány on-line formou přes nástroj Zoom. Všichni členové JS, jejichž e-mailovou adresu registrujeme, obdrží na svůj e-mail ve...

29. 9. 2020

Žádáme všechny studenty, aby v souladu s platnými směrnicemi v případě potvrzení onemocnění COVID-19 a také v případě nařízené karantény neprodleně hlásili tyto skutečnosti koordinátorovi za FF UP, p. proděkanu Ondřeji Molnárovi...

22. 9. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, všichni jste srdečně zváni na první zasedání akademického senátu FF UP, které se bude konat v pátek 25. 9. od 10 hod. Zasedání můžete sledovat online na webu: http://asff.upol.cz/

17. 9. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na pozici lektora/lektorky v zahraničí (Bosna a Hercegovina, Francie). Více informací najdete v odkazech.

9. 9. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, v rozvrhu povinných předmětů došlo k následujícím změnám.

2. 9. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, vizte prosím aktuální informace k rozvrhu na ZS.

2. 9. 2020

Všichni jste srdečně zváni na konferenci Komárkova jazykovědná Olomouc, která se bude pořádat v prostorách Katedry bohemistiky FF UP v Olomouci, a to 3. prosince 2020. Více informací v příloze.