18. 1. 2021

Milé kolegyně, milí kolegové, níže vizte aktuální informace k rozvrhu na LS 2021.

18. 1. 2021

Milé kolegyně, milí kolegové, bylo vypsáno výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+. Více informací najdete v příloze, ve druhé příloze je pak manuál k vyplnění přihlášky. S dalšími dotazy ohledně vjezdů se...

11. 11. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, na webových stránkách katedry v sekci STUDENTŮM (KVALIFIKAČNÍ PRÁCE) již najdete seznam nabízených témat BDP a MDP pro akademický rok 2020/2021.

30. 10. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, připravili jsme pro Vás anonymní dotazník k distanční výuce. Budeme rádi za jeho vyplnění.  ...

27. 10. 2020

Milé studentky a milí studenti, protože dostávám řadu mailů s různými dotazy k řešení, nabízím Vám možnost on-line konzultace v programu BBB v místnosti: https://bbb.upol.cz/b/vep-qpv-z5c-hvm. Budu zde na Vás čekat tento čtvrtek...

14. 10. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, s ohledem na aktuální situaci doporučujeme konat případné konzultace s vyučujícími po předchozí dohodě e-mailem pouze online. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví. Michaela Kopečková

5. 10. 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k současné situaci budou přednášky zimního běhu zprostředkovány on-line formou přes nástroj Zoom. Všichni členové JS, jejichž e-mailovou adresu registrujeme, obdrží na svůj e-mail ve...

29. 9. 2020

Žádáme všechny studenty, aby v souladu s platnými směrnicemi v případě potvrzení onemocnění COVID-19 a také v případě nařízené karantény neprodleně hlásili tyto skutečnosti koordinátorovi za FF UP, p. proděkanu Ondřeji Molnárovi...

22. 9. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, všichni jste srdečně zváni na první zasedání akademického senátu FF UP, které se bude konat v pátek 25. 9. od 10 hod. Zasedání můžete sledovat online na webu: http://asff.upol.cz/

17. 9. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na pozici lektora/lektorky v zahraničí (Bosna a Hercegovina, Francie). Více informací najdete v odkazech.