Odborné a popularizační aktivity

Centrum pro výzkum cestopisu

a dějin písemných reprezentací mezikulturních kontaktů

Cílem centra je badatelsky rozvíjet výzkumná témata z oblasti dějin písemných reprezentací mezikulturních kontaktů, zejména pak cestopisné literatury, a výsledky bádání prezentovat prostřednictvím digitálních tematických map a atlasů s využitelností pro humanitní a společenskovědní obory, včetně aplikovatelnosti např. v oblasti cestovního ruchu a kulturních průmyslů.


Centre for Digital Humanities in Literary and Book Studies

The Centre, which falls under the Department of Czech Studies at the Faculty of Arts of Palacky University in Olomouc, was founded on 23 May 2023 with the aim of developing and applying current methods implemented within the framework of digitally oriented literary science (more broadly Czech philology), which uses both quantitative and statistical methods and the potential of a special digital environment for the study of literary texts.


Spisovatelé a literatura UP

Stránky Spisovatelé a literatura UP vznikly s cílem informovat o literatuře a spisovatelích těsněji či vzdáleněji spojených s Univerzitou Palackého v Olomouci, a to nejen v perspektivě přítomné, ale i minulé a snad i budoucí.


Literárněvědná společnost - pobočka Olomouc

Literárněvědná společnost (koordinovaná Radou vědeckých společností ČR) slouží k meziuniverzitní výměně poznatků a nejnovějších závěrů bádání na poli literární teorie, historie i komparatistiky, a to formou přednášek českých i zahraničních odborníků a jejich následným sebráním do sborníku Kontexty literární vědy.


Okolo češtiny

Rozhlasové fejetony o záludnostech, zajímavostech a netušených možnostech českého jazyka (připravuje dr. Ondřej Bláha).


Ex libris

Cyklus autorských čtení a besed se spisovateli (připravuje prof. Lubomír Machala).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)