Granty

Členové KBH jsou řešiteli či spoluřešiteli nejrůznějších grantových projektů.

Projekty GAČR

2019–2023
Hl. řešitel dr. Jiří Hrabal
Česká převyprávění Robinsona Crusoea a jejich role v české kultuře a společnosti od konce 18. století po dnešek

2018–2020
Spoluřešitel dr. Ondřej Bláha
Nový zákon 1601: vrchol biblické práce v jednotě bratrské

2018–2019
Spoluřešitel dr. Richard Změlík
Proměny narativních způsobů v české próze I

2016–2018
Spoluřešitel: dr. Ondřej Bláha
Příčiny vidové nepárovosti v češtině

2016–2018
Spoluřešitelka: dr. Jana Kolářová
Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622)

2013–2015
Hlavní řešitel: doc. Miroslav Vepřek
Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka – nová církevní slovanština v současných českých římskokatolických liturgických textech

2011–2013
Spoluřešitelé: doc. Karel Komárek, dr. Ondřej Bláha
Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země

2011–2013
Spoluřešitel: doc. Erik Gilk
V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích

Projekty ESF

2012–2015
hl. řešitelka: dr. Lenka Pořízková
Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech

2010–2013
Hl. řešitel: prof. Oldřich Uličný
Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů

2012–2015
Hl. řešitelka: dr. Lenka Pořízková
Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech

Ostatní významné mezinárodní a domácí projekty

2022–2025
Hl. řešitel dr. Jiří Hrabal
Research into representations of intercultural contacts in Czech travelogue texts from the Mediterranean up to 1918, using digital humanities
Erasmus+, Cooperation partnership in higher education

2022–2023
Hl. řešitel dr. Jiří Hrabal
Czech-in to Literary Culture
Erasmus+, Blended Intensive Programme

2022–2023
Spoluřešitelky dr. Darina Hradilová, dr. Michaela Kopečková, dr. Jindřiška Svobodová
Didaktika češtiny jako druhého/cizího jazyka
Národní plán obnovy

2020
Hlavní řešitel dr. Vladimír Polách
Americký ústav v Československu (1931-1948) jako součást česko-amerických kulturních vazeb
Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.

2018–2021
Spoluřešitel dr. Petr Pořízka
Adaptabilní mobilní aplikace k výuce češtiny pro cizince
TAČR

Projekty v rámci UP

Projekty FPVČ

2022–2024
Hl. řešitel dr. Richard Změlík
Fikční topografie Prahy 19. století pohledem digitální literární kartografie

2022–
Hl. řešitelka dr. Michaela Kopečková
Realizace rázu profesionálních a neprofesionálních mluvčích na území Čech, Moravy a Slezska

2019–
Hl. řešitelka dr. Lenka Pořízková
Kniha ve službách doby: nebeletristické knižní žánry v době centralizovaného knižního oběhu v Československu (1945-1989)

2018–
Hl. řešitel doc. Miroslav Vepřek
Česká církevní slovanština a českocírkevněslovanské písemnictví ve středoevropském kontextu

2018–
Hl. řešitelka dr. Jana Vrajová
Tvorba Terézy Novákové v diskurzivním různohlasí přelomu 19. a 20. století

2017–2020
Hl. řešitel dr. Petr Komenda
„Meditace“ Jana Čepa. Kritická edice s komentářem a syntetickou úvodní studií.

2016–2020
Hl. řešitelka dr. Jindřiška Svobodová
Verbální agresivita v komunikačních strategiích českého mediálního diskurzu od roku 1945 do současnosti

2016–2020
Hl. řešitelka dr. Darina Hradilová
Role rodilého mluvčího v cizojazyčné komunikaci

2016–2019
Hl. řešitel doc. Radek Malý
Postava Ofélie a motiv utonulé dívky v evropské a české poezii

2015–2019
Hl. řešitel doc. Erik Gilk
Prozaik a dramatik František Langer

2014–2017
Hl. řešitelka dr. Jana Kolářová
Dílo Jiřího Bartholda Pontana v kontextu latinské humanistické literatury katolické provenience

2014–2016
Hl. řešitelka dr. Jindřiška Svobodová
Argumentace a manipulace v politickém diskurzu

2014–2016
Hl. řešitel dr. Ondřej Bláha
Čeština mezi Palackým a Masarykem: jazyková politika, normy a tendence v l. 1848–1918

2014
Hl. řešitel dr. Jiří Hrabal
Koncept originality v českém myšlení o literatuře

2013
Hl. řešitel dr. Jiří Hrabal
Psychologický román do roku 1945. Naratologicko-genologický pohled

2013–2017
Hl. řešitelka dr. Jana Vrajová
Tvorba Sofie Podlipské v kontextech a souřadnicích české literatury druhé poloviny 19. století

2013–2016
Hl. řešitel dr. Petr Komenda
Akt psaní v textovém procesu (textologické studie)

2012–2015
Hl. řešitelka dr. Darina Hradilová
Funkční aspekty expresivity v současné češtině

Projekty FRUP

2018
Hl. řešitelka doc. Božena Bednaříková
Mluvíme a píšeme česky (Rozvoj komunikačních kompetencí jinojazyčných studentů humanitních oborů)

2016
Hl. řešitelka doc. Božena Bednaříková
Jak lépe mluvit a psát česky (Rozvoj ortoepické, ortografické a gramatické kompetence a komunikačních dovedností zahraničních studentů humanitních oborů

2014
Hl. řešitelka doc. Božena Bednaříková
Rozvoj komunikační kompetence a stylizačních dovedností zahraničních studentů humanitních oborů

2014
Spoluřešitel doc. Radek Malý
Překlad literárního textu jako nástroj jejího interpretačního uchopení

Projekty IGA

2022
Hl. řešitelka dr. Michaela Kopečková
Bohemistika – od tradice k digitalizaci (od minulosti k současnosti)

2021
Hl. řešitelka dr. Jana Kolářová
Podoby současné bohemistiky

2020
Hl. řešitel dr. Petr Pořízka
Bohemistika: literárněvědné a lingvistické přesahy a interpretace

2019
Hl. řešitel dr. Richard Změlík
Bohemistika – výzvy a otázky současné humanitní vědy

2019
Hl. řešitel Mgr. Petr Kabelka
Hodnocení překladu ve veřejném prostoru: Jednotný model a jeho aplikace

2018–2020
Spoluřešitel dr. Ondřej Bláha
Čeština na Volyni

2018
Hl. řešitelka dr. Jana Kolářová
Bohemistika: moderní filologie v 21. století

2017
Hl. řešitelka dr. Lenka Pořízková
Implementace nových metod a poznatků v lingvistickém a literárněvědném bohemistickém výzkumu

2016
Hl. řešitel dr. Vladimír Polách
Bohemistika dnes: překračování geografických, jazykových a interpretačních hranic

2015–2016
Hl. řešitel doc. Erik Gilk
Česká krátká próza šoa – kritická edice

2015
Hl. řešitel dr. Ondřej Bláha
Jazyková a literární komunikace v 21. století

2013–2015
Hl. řešitelka doc. Božena Bednaříková
Taxonomie jazykových prostředků porušujících normu v mediálním zpravodajství – analytický nástroj hodnocení zpravodajské produkce, jeho aplikace

2013–2014
Hl. řešitel doc. Radek Malý
Proměny českých nakladatelství dětské knihy v průběhu 20. století

2013–2014
Hlavní řešitelka dr. J. Svobodová
Stylistická analýza a funkční zhodnocení autentických textů v současných diskurzech

2012–2013
Hlavní řešitel doc. Erik Gilk
Almanach na rok 1914 – kritická edice

2012
Hlavní řešitel dr. Jiří Hrabal
Románové dílo Josefa Galíka

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)