Granty

Členové KBH jsou řešiteli či spoluřešiteli nejrůznějších grantových projektů.

Projekty GAČR

2016 - dosud
spoluřešitel: dr. Ondřej Bláha
Příčiny vidové nepárovosti v češtině

2016 - 2018
spoluřešitelka: dr. Jana Kolářová
Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622)

2013 - 2015
hlavní řešitel: doc. Miroslav Vepřek
Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka - nová církevní slovanština v současných českých římskokatolických liturgických textech

2011 - 2013
spoluřešitelé: doc. Karel Komárek, dr. Ondřej Bláha
Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země

2011 - 2013
spoluřešitel: doc. Erik Gilk
V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích

PROJEKTY GAČR

Spoluřešitelé doc. Karel Komárek, dr. Ondřej Bláha

Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země

 

GAČR

2011-2013

Spoluřešitel doc. Erik Gilk

V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích

GAČR

2011-2013

Hl. řešitel doc. Miroslav Vepřek

Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka - nová církevní slovanština v současných českých římskokatolických liturgických textech

GAČR

2013 až2015

Spoluřešitel dr. Ondřej Bláha

Příčiny vidové nepárovosti v češtině

GAČR

2016 až dosud

Spoluřešitelka dr. Jana Kolářová

Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622)

GAČR

2016–2018

PROJEKTY ESF

Hl. řešitelka dr. Lenka Pořízková

Bohemistika: obor pro třetí tisíciletí

ESF

2009–2012

Hl. řešitelka dr. Lenka Pořízková

Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech

ESF

2012 – 2015

Hl. řešitel prof. Oldřich Uličný

Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů

ESF

2010–2013

PROJEKTY FPVČ

Hl. řešitelka dr. Darina Hradilová

Funkční aspekty expresivity v současné češtině

FPVČ

2012-2015

Hl. řešitel dr. Petr Komenda

Akt psaní v textovém procesu (textologické studie)

 

FPVČ

2013 – 2016

Hl. řešitelka dr. Jana Vrajová

Tvorba Sofie Podlipské v kontextech a souřadnicích české literatury druhé poloviny 19. století

FPVČ

2013 – 2017

Hl. řešitel dr. Jiří Hrabal

Psychologický román do roku 1945. Naratologicko-genologický pohled

FPVČ

2013

Hl. řešitel dr. Ondřej Bláha

Čeština mezi Palackým a Masarykem: jazyková politika, normy a tendence v l. 1848–1918

FPVČ

2014 až 2016

Hl. řešitelka dr. Jindřiška Svobodová

Argumentace a manipulace v politickém diskurzu

FPVČ

2014-2016

Hlavní řešitel dr. Jiří Hrabal

Koncept originality v českém myšlení o literatuře

FPVČ

2014

Hl. řešitelka dr. Jana Kolářová

Dílo Jiřího Bartholda Pontana v kontextu latinské humanistické literatury katolické provenience

FPVČ

2014–2017

Hl. řešitel doc. Erik Gilk

Prozaik a dramatik František Langer

FPVČ

2015–2019

Hl. řešitelka dr. J. Svobodová

Verbální agresivita v komunikačních strategiích českého mediálního diskurzu od roku 1945 do současnosti

FPVČ

2016 až dosud

Hl. řešitel doc. Radek Malý

Postava Ofélie a motiv utonulé dívky v evropské a české poezii

 

FPVČ

2016 –2019

Hl. řešitelka dr. Darina Hradilová

Role rodilého mluvčího v cizojazyčné komunikaci

FPVČ

2016-2020

Hl. řešitel dr. Petr Komenda

„Meditace“ Jana Čepa. Kritická edice s komentářem a syntetickou úvodní studií.

FPVČ

2017–2020

PROJEKTY FRUP

Spoluřešitel doc. Radek Malý

Překlad literárního textu jako nástroj jejího interpretačního uchopení

FRUP

2014

Hl. řešitelka doc. Božena Bednaříková

Rozvoj komunikační kompetence a stylizačních dovedností zahraničních studentů humanitních oborů

FRUP

2014

Hl. řešitelka doc. Božena Bednaříková

Jak lépe mluvit a psát česky (Rozvoj ortoepické, ortografické a gramatické kompetence a komunikačních dovedností zahraničních studentů humanitních oborů

FRUP

2016

PROJEKTY IGA

 

Hlavní řešitel doc. Erik Gilk

Almanach na rok 1914 – kritická edice

IGA

2012–2013

Hlavní řešitel dr. Jiří Hrabal

Románové dílo Josefa Galíka

IGA

2012

Hlavní řešitelka dr. J. Svobodová

Stylistická analýza a funkční zhodnocení autentických textů v současných diskurzech

IGA

2013-2014

Hl. řešitel doc. Radek Malý

Proměny českých nakladatelství dětské knihy v průběhu 20. století

IGA

2013–2014

Hl. řešitelka doc. Božena Bednaříková

Taxonomie jazykových prostředků porušujících normu v mediálním zpravodajství – analytický nástroj hodnocení zpravodajské produkce, jeho aplikace

 

2013–2015

Hl. řešitel dr. Ondřej Bláha

Jazyková a literární komunikace v 21. století

IGA

2015

Hl. řešitel doc. Erik Gilk

Česká krátká próza šoa – kritická edice

IGA

2015–2016

Hl. řešitel dr. Vladimír Polách

Bohemistika dnes: překračování geografických, jazykových a interpretačních hranic.

IGA

2016

Hl. řešitelka dr. Lenka Pořízková

Implementace nových metod a poznatků v lingvistickém a literárněvědném bohemistickém výzkumu

IGA

2017

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)