Mgr. Jana Vrajová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633153
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.19
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Literárněvědná společnost, pobočka Olomouc (člen, 1999-)
  ČLÁNEK
  Vrajová J. Klasicismus v diskusi na stránkách Listů filologických. Bohemica litteraria. 2015.
  Vrajová J. Za docentem Petrem Horou. Bohemica Olomucensia. 2012.
  VRAJOVÁ J. Reflexe antiky a křesťanství v básnické sbírce Josefa Svatopluka Machara Confiteor. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2000.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Vrajová J. Ke konfliktu antiky a křesťanství v básnické tvorbě Josefa Svatopluka Machara. In Faktorová V., Urválková Z., Pácalová J. (Eds.) Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějjin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. 2017.
  VRAJOVÁ J. Cizincem mezi svými (Weilova Moskva-hranice v kritické recepci současníků). In Pořízková L. (Eds.) Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
  VRAJOVÁ J. K charakteristice hrdinky Maloměstského románu Terézy Novákové. In . (Eds.) Labyrint ženského literárního světa. 2007.
  VRAJOVÁ J. K polemice o životopisném románu F. Kožíka Největší z pierotů. In . (Eds.) Eurolingua & Eurolitteraria 2006. 2007.
  VRAJOVÁ J. První světová válka v próze Jiřího Šotoly Malovaný děti. In GILK E. (Eds.) Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. 2007.
  VRAJOVÁ J. Skutečnost v antickém zrcadle. In GILK E. (Eds.) Studia Moravica V, Symposiana. 2007.
  Vrajová J. Hálek - Machar - Novák. In . (Eds.) Sborník prací FF brněnské univerzity. Bohemica Litteraria.. 2004.
  Vrajová J. K osvětovému působení J. S. Machara na Moravě. In FIALA J. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
  KAPITOLA V KNIZE
  Vrajová J. Česká literární kultura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Změlík R., Vrajová J., Komenda P. Stopy Oldřicha Králíka v české literární vědě. 2017.
  RECENZE
  Vrajová J. Karolina Světlá v hledáčku recepční estetiky. Český jazyk a literatura. 2014.
  Vrajová J. Karafiátovi Broučci v české kultuře. Bohemica Olomucensia. 2012.
  VRAJOVÁ J. Chraňme raky!. Psí víno : časopis pro současnou poezii. 2011.
  VRAJOVÁ J. Ví, co chce sdělit. Tvar. 2006.
  VRAJOVÁ J. O knize, v níž text ilustruje obrazy. Tvar. 2004.
  Vrajová J. O knize, v níž text ilustruje obrazy. Tvar. 2004.
  VRAJOVÁ J. Málo víme o základních věcech člověka. Lidové noviny. 2003.
  VRAJOVÁ J. In margine sborníku O. F. B. 2001. Česká literatura. 2001.
  VRAJOVÁ J. Vieweghovské hody. Tvar. 2001.
  VRAJOVÁ J. Hra na schovávanou. Texty. 2000.
  VRAJOVÁ J. Ve štítu života - bolest. Aluze. 2000.
  VRAJOVÁ J. Hovory s Markem Aureliem. Aluze. 1999.
  VRAJOVÁ J. In vino veritas. Aluze. 1999.
  VRAJOVÁ J. Svět pohádek Karla Schulze. Aluze. 1999.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Čes. lit. 19. stol. v bilingvním prostř. KBH/CL19 LS Se 0
  Didaktika českého jazyka a literatury 1 KBH/UZDI1 ZS Se 4
  Didaktika českého jazyka a literatury 2 KBH/UZDI2 LS Se 4
  Literární školy, směry a skupiny v 19.st KBH/LITS LS Se 2
  Metody literární historie 1 KBH/MLH1 ZS Se 8
  Metody literární historie 2 KBH/MLH2 LS Se 8
  Rezervace místnosti KBH/REZMI LS Se 7
  Výběrový seminář 58 - bc. studium KBH/VS58B ZS Se 2