Mgr. Josef Línek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633154
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
2.08
Pracovní zařazení:
odborný asistent
KAPITOLA V KNIZE
Línek J. Gramatické minimum. Hádková-Línek-Vlasáková: Čeština jako cizí jazyk, Úroveň A1. 2005.
Línek J., Hádková M., Vlasáková K. Jazykové a nocionální funkce. Hádková-Línek-Vlasáková: Čeština jako cizí jazyk, Úroveň A1. 2005.
Línek J., Hádková M., Vlasáková K. Obecné pojmy. Hádková - Línek - Vlasáková. Čeština jako cizí jazyk, Úroveň A1. 2005.
Línek J., Hádková M., Vlasáková K. Specifické pojmy. Hádková-Línek-Vlasáková: Čeština jako cizí jazyk, Úroveň A1. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Línek J. Popis češtiny na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Součást přednáškového cyklu Didaktika češtiny pro cizince. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Bláha O., Hradilová D., Línek J., Svobodová J. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PŘEKLAD
Línek J., Müller R., Havrdová MF. The Collected Short Stories. Od A do Z. Souhrnné vydání nejlepších povídek, svazek 2. 2010.
Línek J., Müller R., Chocholoušková A. The Collected Short Stories. Od A do Z. Souhrnné vydání nejlepších povídek, svazek 1. 2010.
Línek J. Roald Dahl: Collected Short Stories. To sladké tajemství života a jiné povídky (Přeložil Josef Línek a Richard Müller). 2008.
Línek J. Roald Dahl: The Wonderful Story of Henry Sugar and Six Other Stories. Podivuhodný příběh Henryho Sugara a jiné povídky (Přeložili Josef Línek a Mai Fathi Havrdová). 2008.
Línek J. Over to You: Ten Stories of Flyers and Flying. Přepínám. Deset příběhů o letcích a létání. 2007.
Línek J. The Collected Short Stories. Velký samočinný větostroj a další povídky. 2007.
LÍNEK J., Müller R. More Tales of the Unexpected. Další příběhy nečekaných konců. 2006.
LÍNEK J. The Plot Against America. Spiknutí proti Americe. 2006.
Línek J. Marion Farouk-Sluglettová - Peter Sluglett: Iraq Since 1958: From Revolution to Dictatorship. Irák od roku 1958: od revoluce k diktatuře (spoluautorství překladu). 2003.
Línek J. The Magus. Mág. 1999.
Línek J. John Lash: The Seeker´s Handbook: Complete Guide To Spiritual Pathfinding. Průvodce hledačů absolutna: encyklopedie duchovních nauk. 1996.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.