Mgr. Josef Línek, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633154
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
2.08
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  KAPITOLA V KNIZE
  Línek J. Gramatické minimum. Hádková-Línek-Vlasáková: Čeština jako cizí jazyk, Úroveň A1. 2005.
  Línek J., Hádková M., Vlasáková K. Jazykové a nocionální funkce. Hádková-Línek-Vlasáková: Čeština jako cizí jazyk, Úroveň A1. 2005.
  Línek J., Hádková M., Vlasáková K. Obecné pojmy. Hádková - Línek - Vlasáková. Čeština jako cizí jazyk, Úroveň A1. 2005.
  Línek J., Hádková M., Vlasáková K. Specifické pojmy. Hádková-Línek-Vlasáková: Čeština jako cizí jazyk, Úroveň A1. 2005.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Línek J. Popis češtiny na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Součást přednáškového cyklu Didaktika češtiny pro cizince. 2010.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  Línek J. Poznámky k chystanému česko-anglickému a anglicko-českému slovníku lingvistické terminologie. XI. mezinárodní setkání mladých lingvistů. 2010.
  PŘEKLAD
  Línek J., Müller R., Havrdová MF. The Collected Short Stories. Od A do Z. Souhrnné vydání nejlepších povídek, svazek 2. 2010.
  Línek J., Müller R., Chocholoušková A. The Collected Short Stories. Od A do Z. Souhrnné vydání nejlepších povídek, svazek 1. 2010.
  Línek J. Roald Dahl: Collected Short Stories. To sladké tajemství života a jiné povídky (Přeložil Josef Línek a Richard Müller). 2008.
  Línek J. Roald Dahl: The Wonderful Story of Henry Sugar and Six Other Stories. Podivuhodný příběh Henryho Sugara a jiné povídky (Přeložili Josef Línek a Mai Fathi Havrdová). 2008.
  Línek J. Logical Status of Fictional Discourse. Aluze. 2007.
  Línek J. Over to You: Ten Stories of Flyers and Flying. Přepínám. Deset příběhů o letcích a létání. 2007.
  Línek J. The Collected Short Stories. Velký samočinný větostroj a další povídky. 2007.
  LÍNEK J., Müller R. More Tales of the Unexpected. Další příběhy nečekaných konců. 2006.
  LÍNEK J. The Plot Against America. Spiknutí proti Americe. 2006.
  Línek J. Jonathan Luxmoore - Jolanta Babiuch: Vatican and the Red Flag. Vatikán a rudý prapor. 2003.
  Línek J. Marion Farouk-Sluglettová - Peter Sluglett: Iraq Since 1958: From Revolution to Dictatorship. Irák od roku 1958: od revoluce k diktatuře (spoluautorství překladu). 2003.
  Línek J. The Magus. Mág. 1999.
  Línek J. John Lash: The Seeker´s Handbook: Complete Guide To Spiritual Pathfinding. Průvodce hledačů absolutna: encyklopedie duchovních nauk. 1996.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Dějiny a teorie spisovného jazyka KBH/SPISZ LS 1
  Dějiny a teorie spisovného jazyka KBH/SPISZ LS Se 1
  Morfologie KBH/MORFS LS Se 2
  Sémiotika KBH/SEM LS Se 2
  Staroslověnština KBH/STSLS LS Se 2
  Úvod do diachronní slavistiky KBH/UDS ZS Se 2
  Úvod do studia jazyka KBH/USJ ZS Se 8
  Úvod do studia jazyka - přednáška KBH/USJP ZS 1
  Výběrový seminář 10 - bc. studium KBH/VS10B LS Se 2
  Výběrový seminář 10 - mgr. studium KBH/VS10M LS Se 2
  Výběrový seminář 8 - bc. studium KBH/VS8BC LS Se 2
  Výběrový seminář 8 - mgr. studium KBH/VS8M LS Se 2