Doc. PhDr. Božena Bednaříková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633145
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
2.16
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Bednaříková B. Novi pristopi v Akademski slovnici knjižne češčine (?). Jezik in slovstvo. 2017.
  Bednaříková B. Muž a strom v nové Akademické gramatice spisovné češtiny. Bohemica Olomucensia. 2016.
  Bednaříková B. Slavic Linguistic Society a její 11. výroční zasedání v Torontu. Bohemica Olomucensia. 2016.
  Bednaříková B. O Komárkově teorii morfologie. Slovo a slovesnost. 2014.
  Jílek V., Bednaříková B. Information Quality Violations in the Mass Media and Its Impact on Communication. E-Leader (CD-ROM). 2013.
  Bednaříková B. Druhé dveře vpravo. Bohemica Olomucensia. 2012.
  Stříteská J., Bednaříková B. Proč jsou vůbec rozdíly v české a slovinské valenční teorii?. Bohemica Olomucensia. 2012.
  Bednaříková B. Soutěž pro pregraduální studenty po 22 letech. Jazykovědné aktuality. 2012.
  Bednaříková B. Towards (Proto)typing of Morphological Processes. Czech and Slovak Linguistic Review. 2012.
  BEDNAŘÍKOVÁ B. Desetiletí "mladých lingvistů". Bohemica Olomucensia. 2010.
  BEDNAŘÍKOVÁ B. Nad aktivitami olomoucké pobočky Jazykovědného sdružení. Bohemica Olomucensia. 2010.
  BEDNAŘÍKOVÁ B. Je čeština "ideální" reprezentant flexivního typu jazyka. In Geambasu C. (Eds.) Romanoslavica. 2009.
  Bednaříková B. Pokus o „novou“ morfematickou analýzu slova LISTUŠÍ. Bohemica Olomucensia. 2009.
  Bednaříková B. Tzv. transpozice aneb Jak se dostat z ?dokulilovských sítí?. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2009.
  Bednaříková B. O návratu slova do morfologie (předběžná zpráva). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. 2007.
  Bednaříková B. O tzv. jednocení školské jazykovědné terminologie. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
  Bednaříková B. K výzkumnému záměru Olomoucký mluvený korpus mluvené češtiny. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
  Bednaříková B. K výzkumnému záměru Olomoucký mluvený korpus mluvené češtiny. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
  Bednaříková B. Slovo jako syntagma (?). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2004.
  Bednaříková B. Speciální slovník češtiny pro cizince. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2003.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Bednaříková B. O lexikální morfologii. Človek a jeho jazyk. 2015.
  Bednaříková B. Towards the Normative Theory of Mass Media and Its Compatibility with Functional Stylistics. In Papanikos G. (Eds.) Languages & Linguistics Abstracts 8th Annual International Conference on Languages & Linguistics. 2015.
  Tvrdý F. K některým extravagantním teoriím významu. In Hernandezová P., Bednaříková B. (Eds.) Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2013.
  Martinková P. Konkurence vokativu s nominativem aneb Oslovujeme, voláme v korpusu a v komunikaci. In Bednaříková B., Hernandezová P. (Eds.) Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2013.
  Izavčuk J. Semantic Aspects of Political Correctness. In Bednaříková B., Hernandezová P. (Eds.) Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2013.
  Bednaříková B. Slovo(tvorba) a text. In . (Eds.) Užívání a prožívání jazyka. 2010.
  Bednaříková B. Slovotvorba v nových učebnicích pro gymnázia. In . (Eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2010.
  Bednaříková B. Is a Word/form a Syntagma?. In Cuadros SJS. (Eds.) La eslavística en los comienzos del siglo XXI, III. Jornadas Andaluzas de Eslavística.. 2005.
  Bednaříková B. Školská autonomie morfologie, slovotvorby, syntaxe (a čeho ještě?). In . (Eds.) Syntax a jej vyučovanie III. 2005.
  KNIHA - CELEK
  Křížová K., Kluková M., Bossaert B., Van Der Horst P., Engelbrecht W. Capita Selecta z nizozemské lingvistiky. In Rakšányiová J., Bednaříková B. (Eds.) 2017.
  Bednaříková B., Sovová J., Kopečková M., Pořízka P. Flip (yout) Teaching 2. Učíme (se) česky 2. 2017.
  Bednaříková B., Jílek V., Pitnerová M., Danielová K., Jaroňová M., Bergerová L. Language means breaking the norm of media news. 2017.
  Bednaříková B. Slovo a jeho struktura. 2017.
  Jílek V., Bednaříková B., Svobodová J., Pitnerová M., Kopečková M., Kašpárková P. Jazyk moderátorů Událostí, hlavního zpravodajského pořadu České televize. 2016.
  Bednaříková B., Pitnerová M. Čítanka textů z kognitivní lingvistiky II. 2015.
  Jílek V., Bednaříková B., Jaroňová M., Danielová K., Pitnerová M., Svobodová J., Schneiderová S. Jazykové prostředky s potenciálem porušit normu v oblasti mediálního zpravodajství. 2015.
  Bednaříková B., Sovová J., Sciortino Drlíková D. FLIP (your) TEACHING. Učíme (se) česky. 2014.
  Bednaříková B., Mrozková I. Introduction to Leadership Communication. 2014.
  Hradilová D., Bláha O., Svobodová D., Mitter P., Jandová E., Svobodová J., Bednaříková B. Proměny slova. 2013.
  Bednaříková B. Slovo a jeho konverze. Slovo a jeho konverze. 2009.
  KAPITOLA V KNIZE
  Bednaříková B. Janua linguarum or At the beginning was the word. A Work in Progress. 2014.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Bednaříková B. Proč, ne pouze JAK. 2013.
  Bednaříková B. Jak se skloňují antroponyma. Erasmus. 2009.
  Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině. Erasmus. 2009.
  Bednaříková B. Mezinárodní testy z českého jazyka. Erasmus. 2009.
  Bednaříková B. Struktura českého slova. Erasmus. 2009.
  Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině. CEEPUS. 2008.
  Bednaříková B. Mezinárodní zkoušky z českého jazyka (ECL). CEEPUS. 2008.
  Bednaříková B. Tschechisch als Flexionssprache. CEEPUS. 2008.
  Bednaříková B. Vorstellung internationaler Modelltests. CEEPUS. 2008.
  Bednaříková B. Wortbildung in Tschechischen. ERASMUS. 2008.
  Bednaříková B. Zur deklination im Tschechischen. ERASMUS. 2008.
  Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině?. ERASMUS. 2007.
  Bednaříková B. Mezinárodní zkoušky ECL z českého jazyka. CEEPUS. 2007.
  Bednaříková B. Proč (a jak) se skloňují substantiva v češtině. CEEPUS. 2007.
  Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině. CEEPUS Teacher Mobility, Katolická univerzita Petra Pázmánye, Budapest ? Piliscsaba. 2006.
  Bednaříková B. Proč a jak se skloňují slova v češtině. ERASMUS. 2003.
  Bednaříková B. Skloňování antroponym v češtině. ERASMUS. 2003.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Bednaříková B., Dokulilová K., Poláchová P. Fakultní kolo soutěže Student a věda - lingvistika. 2017.
  Bednaříková B. Language and Linguistic Manipulation. 2017.
  Bednaříková B. Překladatelský workshop. 2017.
  Bednaříková B., Dokulilová K., Poláchová P. 7. ročník celostátního kola soutěže Student a věda - lingvistika. 2017.
  Bednaříková B., Poláchová P., Horutová L. Fakultní kolo soutěžní konference Student a věda - Lingvistika. 2016.
  Bednaříková B., Poláchová P., Horutová L. 6. ročník celostátní soutěžní konference Student a věda - Lingvistika. 2016.
  Bednaříková B. Jazykové zkoušky ECL. 2015.
  Bednaříková B. Student a věda - Lingvistika. 2013.
  Bednaříková B. Student a věda - Lingvistika. 2012.
  BEDNAŘÍKOVÁ B. STUDENT A VĚDA: LINGVISTIKA. 2011.
  Bednaříková B., Bláha O. Sondy pod povrch jazyka. 2009.
  Bednaříková B., Gvoždiak V. Student a věda - sekce Lingvistika. 2009.
  Bednaříková B., Gvoždiak V., Polách V., Haiderová K., Kovandová J., Barbapostolosová L. X. mezinárodní setkání mladých lingvistů OLOMOUC 2009, Nepravidelnost a nejednoznačnost v non/verbálníkomunikaci (a jejím popisu). 2009.
  Bednaříková B., Polách V., Barbapostolosová L., ČERMÁKOVÁ K., KOVANDOVÁ J. IX. Mezinárodní setkání mladých lingvistů: Interkulturní komunikace a lingvistika. 2008.
  SBORNÍK - CELEK
  AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
  Jílek V., Bednaříková B. Information Quality Violations in the Mass Media and Its Impact on Communication. E-Leader (www.g-casa.com). 2013.
  ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
  Bednaříková B. Analiza besedil pisatelja Karla Čapka z vidika jezikoslovja. Lingua ceca. 2017.
  Bednaříková B. Perché si declinano le parole in Ceco. Lingua ceca. 2017.
  Bednaříková B. Slovo a jeho formace. Lingua ceca. 2017.
  Bednaříková B. Slovo jako syntagma, slovo a jeho struktura. Lingua ceca. 2017.
  Bednaříková B. Tajemství české morfologie (Jak funguje čeština). Lingua ceca. 2017.
  Bednaříková B. Co umí český slovesný vid. 2016.
  Bednaříková B. ECL Language Exam. 2016.
  Bednaříková B. Jak funguje čeština. 2016.
  Bednaříková B. Slovosled. 2016.
  Bednaříková B. Casi e le sue funzioni. 2015.
  Bednaříková B. Deklinace českých substantiv. 2015.
  Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině. 2014.
  Bednaříková B. O tzv. funkční stylové ekvivalenci. Lingua ceca. 2014.
  Bednaříková B. Odborný styl. Lingua ceca. 2014.
  Bednaříková B. Proč se skloňují slova v češtině. 2014.
  Bednaříková B. Publicistický styl - zpravodajství. Lingua ceca. 2014.
  Bednaříková B. Styl jako integrační princip. Lingua ceca. 2014.
  Bednaříková B. Vicolo ceco - vicolo cieco. 2014.
  Bednaříková B. Klasifikace pádů. Lingua ceca. 2013.
  Bednaříková B. Postavení morfologie ve funkčně-strukturálním popisu. Lingua ceca. 2013.
  Bednaříková B. Stavba české věty. Koordinace a adordinace. Lingua ceca. 2013.
  Bednaříková B. Stavba české věty. Tzv. základové větné členy. Lingua ceca. 2013.
  Bednaříková B. Stavba české věty. Věty bezpodměté/bezpodmětné. Lingua ceca. 2013.
  Bednaříková B. Tzv. polověty. Lingua ceca. 2013.
  Bednaříková B. Věta jako základní jednotka syntaktického popisu. Lingua ceca. 2013.
  Bednaříková B. Funkce českého pádu. Lingua ceca. 2012.
  BEDNAŘÍKOVÁ B. Jak popsat jazyk I. Metoda.. E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého. 2012.
  Bednaříková B. Jak popsat jazyk II. Co je to slovo.. E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého. 2012.
  Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině. Lingua ceca. 2012.
  Bednaříková B. Stavba české věty. Zmnožení syntaktické pozice.. Lingua ceca. 2012.
  Bednaříková B. Struktura českého slova. Lingua ceca. 2012.
  BEDNAŘÍKOVÁ B. Slovo jako základní jednotka morfologie. Lingua ceca. 2011.
  BEDNAŘÍKOVÁ B. Stavba české věty. Lingua ceca. 2011.
  BEDNAŘÍKOVÁ B. Teoretické podklady pro popis současné české gramatiky. Lingua ceca. 2011.
  BEDNAŘÍKOVÁ B. Věta jako základní jednotka syntaktického popisu. Lingua ceca. 2011.
  BEDNAŘÍKOVÁ B. Základová větná struktura. Lingua ceca. 2011.
  BEDNAŘÍKOVÁ B. Zmnožení syntaktické pozice. Lingua ceca. 2011.
  Bednaříková B. MORFÉM, nový pojem v učebnicích českého jazyka. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. Institut celoživotního vzdělávání.. 2008.
  Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2007.
  Bednaříková B. O stavbě slova. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2007.
  Bednaříková B. Slovotvorba v nových učebnicích pro gymnázia. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2007.
  Bednaříková B. Is a Word/form a Syntagma?. III Jordanas Andaluzas de Eslavistica. 2006.
  Bednaříková B. O přechodech mezi slovními druhy. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2006.
  Bednaříková B. Tvarosloví/slovotvorba a školská jazykovědná terminologie. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2006.
  OPONENTSKÝ POSUDEK
  Bednaříková B. (Katarína Čermáková) Souvětí v současné publicistice. diplomová práce. 2005.
  Bednaříková B. Německé výrazy v soudobém českém tisku (Tölgyesi Tamás ). diplomová práce. 2005.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Čeština pro doktorandy 1 KBH/93CD1 ZS Se 0
  Čeština pro doktorandy 2 KBH/93CD2 LS Se 6
  Čeština pro doktorandy 3 KBH/93CD3 ZS Se 0
  Morfologie KBH/MORF LS 1
  Morfologie KBH/MORFS LS Se 6
  Praktická cvičení z tvarosloví KBH/VPCTV LS Se 2
  Rezervace místnosti KBH/REZMI LS 5
  Slovo a jeho struktura KBH/91ASS LS Se 0
  Slovo a jeho struktura KBH/91ASS ZS Se 0
  Současné gramatické popisy KBH/SGPO ZS 2
  Současné gramatické popisy KBH/SGPS ZS Se 4
  Výběrový seminář 59 - bc. studium KBH/VS59B ZS Se 2