PhDr. Zuzana Zemanová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633143
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.22
Pracovní zařazení:
odborná sekretářka katedry
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Zemanová Z. Dialogy s artrockem. Aluze. 2017.
  Zemanová Z. Projevy angažovanosti v textech českého hardrocku 70.–80. let. Bohemica Olomucensia. 2017.
  Zemanová Z. Česká (národní) pověst jako inspirace populárních písní. Bohemica Olomucensia. 2012.
  ZEMANOVÁ Z. První ročník sympozia Umění a kultury střední Evropy. Bohemica Olomucensia. 2011.
  Zemanová Z. Specifika prvních slovenských rockových textů. Bohemica Olomucensia. 2011.
  Zemanová Z. Svět očima Aleny Vostré. Bohemica Olomucensia. 2010.
  Zemanová Z. Počátky českého beatového textu. Bohemica Olomucensia. 2009.
  ZEMANOVÁ Z. Uplynulé dvacetiletí očima bohemistů. Dokořán. 2009.
  ZEMANOVÁ Z. Zahraniční bohemisté potřetí v Olomouci. Bohemica Olomucensia. 2009.
  Zemanová Z. Bylo půl vosmý. Tvar. 2007.
  Zemanová Z. Karel Pecka humorista. Tvar. 2007.
  Zemanová Z. Rendez-vous v salonu dam. Tvar. 2007.
  Zemanová Z. Sestry Rammsteinovy. Tvar. 2007.
  Zemanová Z. Strejček byl živel podivnej. Tvar. 2007.
  Zemanová Z. Velkej beat pana Kainara. Tvar. 2007.
  ZEMANOVÁ Z. Matka kuráž a její děti. Mosty. 2006.
  Zemanová Z. Tajga blues pro lidi této krajiny. Tvar. 2006.
  ZEMANOVÁ Z. Za Pavlem Novákem. Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2006.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  Zemanová Z. Písňové texty v české populární hudbě 60. let. In Machala L. (Eds.) 2011.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Hain M. Exulantství v amerických filmech Huga Haase. In Zemanová Z., Pořízková L. (Eds.) Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
  Malý R. Hledání domova u Paula Celana. In Pořízková L., Zemanová Z. (Eds.) Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. 2012.
  KNIHA - CELEK
  Zemanová Z. Písničky pro (ne)všední den. 2015.
  Machala L., Gilk E., Kolářová J., Pořízková L., Schneider J., Zemanová Z. Panorama polistopadové české literatury s medailony autorů a kritickými ohlasy. 2012.
  KAPITOLA V KNIZE
  KOLÁŘOVÁ J., VYPLELOVÁ H., Janáčková K., JOUDALOVÁ A., Malý R., Neumann L., Tesařová H., Zemanová Z. Medailony autorů. Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Zemanová Z. Básník a textař Jiří Suchý. 2010.
  Zemanová Z. České adaptace textů Beatles. Kurz ?Průběžné vzdělávání učitelů češtiny?. 2009.
  Zemanová Z. Proměny textů české populární písničky v letech 1960-1970. Kurz Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2008.
  SBORNÍK - CELEK
  Pořízková L., Zemanová Z. Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. 2012.
  RECENZE
  Zemanová Z. O folku, o nás a o světě. Bohemica Olomucensia. 2013.
  Zemanová Z. Nedůvěra ke slovu ?básník??. Tvar. 2009.
  Zemanová Z. Věra Sládková novýma očima. Tvar. 2009.
  ZEMANOVÁ Z. Moravský Ryba a magie otazníku. Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2006.
  ZEMANOVÁ Z. Nevěstě stálé olomouckých knížat a pánův. Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2006.
  ZEMANOVÁ Z. O místech, která nemusí být k pláči. Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2006.
  ZEMANOVÁ Z. Acta musealia: muzeum do kapsy. Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2005.
  ZEMANOVÁ Z. Zlínský kraj-genius loci: příliš mnoho "budiž". Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2005.
  ZEMANOVÁ Z. Clonou času. Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2004.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Divadla malých forem KBH/VDMF ZS Se 2
  Tradice a experiment v čes. próze 60.let KBH/VTRAD ZS Se 2
  Výběrový seminář 20 - bc. studium KBH/VS20B ZS Se 2