PhDr. Zuzana Zemanová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633143

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.22

Odborná sekretářka katedry

ČLÁNEK
Zemanová Z. A ten kopec jsme vylezly! KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2020.
Zemanová Z. První (k)rok s Knihářem. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2019.
Zemanová Z. Dialogy s artrockem. Aluze. 2017.
Zemanová Z. Specifika prvních slovenských rockových textů. Bohemica Olomucensia. 2011.
Zemanová Z. Svět očima Aleny Vostré. Bohemica Olomucensia. 2010.
Zemanová Z. Počátky českého beatového textu. Bohemica Olomucensia. 2009.
ZEMANOVÁ Z. Uplynulé dvacetiletí očima bohemistů. Dokořán. 2009.
ZEMANOVÁ Z. Zahraniční bohemisté potřetí v Olomouci. Bohemica Olomucensia. 2009.
Zemanová Z. Bylo půl vosmý. Tvar. 2007.
Zemanová Z. Karel Pecka humorista. Tvar. 2007.
Zemanová Z. Rendez-vous v salonu dam. Tvar. 2007.
Zemanová Z. Sestry Rammsteinovy. Tvar. 2007.
Zemanová Z. Strejček byl živel podivnej. Tvar. 2007.
Zemanová Z. Velkej beat pana Kainara. Tvar. 2007.
ZEMANOVÁ Z. Matka kuráž a její děti. Mosty. 2006.
Zemanová Z. Tajga blues pro lidi této krajiny. Tvar. 2006.
ZEMANOVÁ Z. Za Pavlem Novákem. Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2006.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Zemanová Z. Písňové texty v české populární hudbě 60. let. In Machala L. (Eds.) 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hain M. Exulantství v amerických filmech Huga Haase. In Zemanová Z., Pořízková L. (Eds.) Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
Malý R. Hledání domova u Paula Celana. In Pořízková L., Zemanová Z. (Eds.) Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. 2012.
KNIHA - CELEK
Machala L., Gilk E., Kolářová J., Pořízková L., Schneider J., Zemanová Z. Panorama polistopadové české literatury s medailony autorů a kritickými ohlasy. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
KOLÁŘOVÁ J., VYPLELOVÁ H., Janáčková K., JOUDALOVÁ A., Malý R., Neumann L., Tesařová H., Zemanová Z. Medailony autorů. Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zemanová Z. České adaptace textů Beatles. Kurz ?Průběžné vzdělávání učitelů češtiny? 2009.
Zemanová Z. Proměny textů české populární písničky v letech 1960-1970. Kurz Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2008.
SBORNÍK - CELEK
Pořízková L., Zemanová Z. Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. 2012.
RECENZE
Zemanová Z. Hornické vdovy – neznámé hrdinky. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2020.
Zemanová Z. Když se ještě neříkalo „devadesátky“. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2020.
Zemanová Z. O folku, o nás a o světě. Bohemica Olomucensia. 2013.
Zemanová Z. Nedůvěra ke slovu ?básník?? Tvar. 2009.
Zemanová Z. Věra Sládková novýma očima. Tvar. 2009.
ZEMANOVÁ Z. Moravský Ryba a magie otazníku. Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2006.
ZEMANOVÁ Z. Nevěstě stálé olomouckých knížat a pánův. Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2006.
ZEMANOVÁ Z. O místech, která nemusí být k pláči. Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2006.
ZEMANOVÁ Z. Acta musealia: muzeum do kapsy. Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2005.
ZEMANOVÁ Z. Zlínský kraj-genius loci: příliš mnoho "budiž". Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2005.
ZEMANOVÁ Z. Clonou času. Zvuk Zlínského kraje : Časopis pro kulturu a společenské dění. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.