Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585631159
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
2.07
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  Odborná komise
  • Komise Ministerstva kultury ČR v projektu Česká knihovna (člen, 2007-)
  Redakční rada
  • Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné (předseda, 1998-)
  Jiné komise a orgány
  • Nadace F. X. Šaldy (předseda, 2009-)
  • Obec překladatelů (člen, 2010-)
  ČLÁNEK
  Hrabal J. Nespolehlivost jako klamavá narativní strategie. World Literature Studies. 2013.
  Hrabal J. Perspektivizace narativního prostoru. Slovo a smysl. 2012.
  HRABAL J. Što (sve) znaju pripovjedači?. Umjetnost riječi. 2011.
  Hrabal J. Ideologie a fokalizace. Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
  Hrabal J. Kulturní determinace narativní identity. Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
  Hrabal J. K recepci Čapkova Foltýna. Omyly v předpokladech a cílech interpretace. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2008.
  Hrabal J. Nedrážděte tálibány. Respekt. 2005.
  Hrabal J. Případ Matvejević. Aluze. 2005.
  Hrabal J. O E. D. Hirschovi. Aluze. 2003.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  Hrabal J. Analýza pojmu fokalizace. Naratologická studie. In Kubíček T. (Eds.) 2011.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Lukáš M. Tak pravil Josef Švejk. In Hrabal J. (Eds.) Švejk ve střední Evropě. 2016.
  Popelková Z. Vliv cenzury (nejen) na román Kladivo na čarodějnice Václava Kaplického. In Hrabal J. (Eds.) Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014.
  Změlík R. Podoba a význam krajinného toposu v Klímově slavné Nemesis. In HRABAL J., GILK E. (Eds.) Aluze. 2010.
  Hrabal J. Koncept fokalizace v pojetí kognitivistické naratologie. In Petrů M. (Eds.) Struny mysli. 2009.
  Hrabal J. Ke konceptu fokalizace v literární a filmové naratologii. In SCHNEIDER J., Krausová L. (Eds.) Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. 2008.
  KNIHA - CELEK
  Hrabal J. Švejk ve střední Evropě. 2016.
  Hrabal J., Kubíček T., Bílek P. Naratologie. Strukturální analýza vyprávění. 2013.
  Hrabal J., Lukáš M., Lžičařová J., Opálková M. Josef Galík: Čekání na konec tmy. 2012.
  Baršunaste priče. Antologija češke kratke priče. In Hrabal J. (Eds.) Baršunaste priče. Antologija češke kratke priče. 2005.
  Culler, Jonathan: Studie k teorii fikce. In Hrabal J. (Eds.) Culler, Jonathan: Studie k teorii fikce. 2005.
  Wellmer, Albrecht: K dialektice moderny a postmoderny: Kritika rozumu po Adornovi. In Hrabal J. (Eds.) Wellmer, Albrecht: K dialektice moderny a postmoderny: Kritika rozumu po Adornovi. 2004.
  Dopisy Bedřicha Fučíka Mojmíru Trávníčkovi. In Hrabal J. (Eds.) Dopisy Bedřicha Fučíka Mojmíru Trávníčkovi. 2003.
  KAPITOLA V KNIZE
  Sýkora M. Jaroslav Hašek a Franz Kafka jako středoevropský fenomén. In Hrabal J. (Eds.) Švejk ve střední Evropě. 2016.
  Hrabal J. „Knihocida“ jako prostředek separacionismu v Evropě na konci dvacátého století. Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014.
  Hrabal J. Současná bosenská próza ve středoevropském exilu. Relokace v literatuře a filmu. 2014.
  Kokešová A. Vyřazení neoficiálního umění ze Svazu československých výtvarných umělců v letech 1956-1970. In Hrabal J. (Eds.) Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014.
  Hrabal J. Základní pojmy pro analýzu časové výstavby narativní literatury. Metodická příručka projektu Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním prostoru. 2013.
  Hrabal J. Jonathan Culler - Krátký úvod do teorie literatury. Průvodce po světové literární teorii 20. století. 2012.
  Hrabal J. Jonathan Culler a problémy teorie fikce. Studie k teorii fikce. 2005.
  Hrabal J., Vuković P. Pod pritiskom slobode. In . (Eds.) Baršunaste priče. Antologija češke kratke priče. 2005.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Hrabal J. Proučavanje o terminima. 2015.
  Hrabal J. Co (všechno) vědí vypravěči?. Literárněvědná společnost, Olomouc. 2009.
  Hrabal J. Dílo Karla Čapka a jeho recepce. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2008.
  Hrabal J. Narativní strategie a stereotypy v současné české povídce. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2008.
  Hrabal J. O současné české próze. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2007.
  Hrabal J. Osobnosti současné chorvatské a bosenské prózy. Osvětová přednáška. 2006.
  Hrabal J. Česká literatura na počátku nového století. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2004.
  Hrabal J. Současná česká próza. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2004.
  SBORNÍK - CELEK
  Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné. 1/2006. In Hrabal J. (Eds.) Aluze. 2006.
  Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné. 2/2006. In Hrabal J. (Eds.) Aluze. 2006.
  Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné. 3/2006. In Hrabal J. (Eds.) Aluze. 2006.
  Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné. 1/2005. In Hrabal J. (Eds.) Aluze. 2005.
  Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné. 2/2005. In Hrabal J. (Eds.) Aluze. 2005.
  Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné. 3/2005. In Hrabal J. (Eds.) Aluze. 2005.
  Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné. 1/2004. In Hrabal J. (Eds.) Aluze. 2004.
  Od struktury k fikčnímu světu.. In Hrabal J. (Eds.) Od struktury k fikčnímu světu. 2004.
  Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné. 1/2003. In Hrabal J. (Eds.) Aluze. 2003.
  Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné. 2/2003. In Hrabal J. (Eds.) Aluze. 2003.
  Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné. 3/2003. In Hrabal J. (Eds.) Aluze. 2003.
  AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
  Hrabal J. Sarajevské Marlboro Miljenka Jergoviće. Český rozhlas 3 ? Vltava, odvysíláno: 22. 1. 2007, 16:00-16:30. 2007.
  RECENZE
  Hrabal J. Poznámky k Lexikonu. Aluze. 2006.
  PŘEKLAD
  HRABAL J. Miljenko Jergović: Ty jsi ten anděl. Aluze. 2011.
  Hrabal J. Roman Simić Bodrožić: Lisice. A2. 2009.
  Hrabal J. Tatjana Gromača: Crnac. Texty. 2009.
  Hrabal J. Dubravka, Ugrešić: ?Hej, Slaveni!?. Texty. 2008.
  Hrabal J. Gromača, Tatjana: Nešto nije u redu?. Gromača, Tatjana: Něco není v pořádku?. 2008.
  Hrabal J. Jergović, Miljenko: Dijagnoza. Právo, Salon ? Literární a kulturní příloha Práva. 2008.
  Hrabal J. Jergović, Miljenko: Kondor. A2 : kulturní týdeník. 2008.
  Hrabal J. Jergović, Miljenko: Sarajevski Marlboro. Jergović, Miljenko: Sarajevské Marlboro. 2008.
  Hrabal J. Marijan Sabić: ?Hrvatska književnost i kultura u Lumiru?. Česká literatura. 2008.
  Hrabal J. Gromača, Tatjana: ?Obchůzkář trati?. Texty. 2007.
  Hrabal J. Jergović, Miljenko: ?Tužni mjesec?; ?Ljubavna priča?; ?Blues za stranca?. Jergović, Miljenko: ?Smutný měsíc?; ?Milostný příběh?; ?Blues pro cizince?, Texty. 2007.
  Hrabal J. Secesija u Hrvatskoj. Secese v Chorvatsku. 2006.
  Hrabal J. Miljenko Jergović: Fotografija. Miljenko Jergović: Fotografie; Texty. 2005.
  Hrabal J. Miljenko Jergović: Sarajevski Marlboro. Miljenko Jergović: Sarajevské Marlboro, Aluze. 2005.
  Hrabal J. Roman Simić: Učinili smo to jer smo morali. Roman Simić: Udělali jsme to, protože jsme museli; Texty. 2005.
  Hrabal J. Story and Discourse in the Analysis of Narrative. Jonathan Culler: Studie k teorii fikce. 2005.
  Hrabal J. Tatjana Gromača: Ljubavnici; Neznam što mi je bilo. Tatjana Gromača: Milenci; Nevím, co mi bylo; čas. časopis: Texty. 2004.
  Hrabal J. Josip Pupačić: ?Tri moja brata?; ?More?; ?Otkad je zima pala u horizont?. Josip Pupačić: ?Tři mí bratři?; ?Moře?; ?Když zima spadla do horizontu?, Texty. 2003.
  SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
  HRABAL J. Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné 1/2011. In . (Eds.) Aluze. 2011.
  .. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Topinka D., Zahrádka P., Fafejta M., Hrabal J. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Interpretace literárního textu KBH/ILTX LS 1
  Interpretace literárního textu KBH/ILTXS LS Se 2
  Interpretace středoevropské prózy 20. st KBH/VISP LS Se 2
  Kritická práce s odbornou literaturou KBH/95KTL LS Se 2
  Literární estetika KBH/LITES LS Se 2
  Metodologické aspekty naratologie KBH/91MMN ZS Se 4
  Metody a aplikace 1 KBH/91AT1 LS Se 2
  Metody a aplikace 2 KBH/91AT2 LS Se 2
  Myšlení o literatuře do 19. století KBH/M19 ZS 2
  Naratologie KBH/NRT ZS 2
  Naratologie KBH/NRT ZS Se 4
  Poetika českého románu 20. stol. KBH/PCR20 LS Se 2
  Výběrový seminář 21 - bc. studium KBH/VS21B ZS Se 2
  Základy tvorby vědeckého textu KBH/95ZTL LS Se 2