Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633140
Pracoviště:
Vydavatelství FF
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.30
Pracovní zařazení:
 • ředitel Vydavatelství FF (Vydavatelství FF)
 • odborný asistent (Katedra bohemistiky)
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Pořízková L. Možnosti a hranice literární mystifikace. Bohemica Olomucensia. 2011.
  Pořízková L., Kopáč R. O literární mystifikaci. Grand biblio. 2010.
  Krausová L. Intermedialita ve vzdělávání učitelů. Český jazyk a literatura. 2009.
  Krausová L. Ozvuky normalizace v řimsologii. Tvar. 2006.
  Krausová L. Mystifikace jako cesta k pravdě. Tvar. 2003.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  VRAJOVÁ J., Pořízková L. Cizincem mezi svými (Weilova Moskva-hranice v kritické recepci současníků). Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
  Hain M., Zemanová Z., Pořízková L. Exulantství v amerických filmech Huga Haase. Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
  Malý R., Pořízková L., Zemanová Z. Hledání domova u Paula Celana. Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. 2012.
  Kříž M., Schneider J., Pořízková L. Intermedialita versus Intertextualita-The Immortal Story Orsona Wellese: umění vyprávět v literatuře a ve filmu. Intermedialita: Slovo-obraz-zvuk. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. 2008.
  Uličný O., Krausová L. Mystifikace - typ sémiotické kreativity. Eurolitteraria & Eurolingua 2007. 2008.
  Bečková M., Kupcová H., Krausová L. Macurova Guvernantka jako (ne)feministický román a polemika s historickými prameny. Labyrint ženského literárního světa. 2007.
  Fedrová S., Hejk J., Jedličková A., Krausová L. Poznámky ke gnozeologické skepsi anab Kam se poděl fakt?. Mezi deklamovánkou a románem: proměny žánrů v české a slovenské literatuře. 2006.
  Fedrová S., Hejk J., Jedličková A., Krausová L. Hledání ráje mezistěn (domov, rodný kraj, země českých básníků počátku a první poloviny 20. století). Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole.... 2005.
  KAPITOLA V KNIZE
  Pořízková L. Drama a divadlo. Panorama české literatury 2 (po roce 1989). 2015.
  Chvojková P., Pořízková L., Navrátilová M. Literární hypertexty - existují vůbec nějaké?. Literární a knižní kultura v digitálním věku 2015. 2015.
  Pořízková L. K metodologickým problémům zkoumání (literární) mystifikace. Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. 2014.
  Jedličková A., Fedrová S., Krausová L. Mystifikace jako cesta k pravdě. V Macurových botách. 2009.
  Krausová L. Mystifikace jako literárněvědný problém. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia bohemica. 2007.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Pořízková L. Kaligrafická dílna. 2011.
  Pořízková L. Knihvazačská dílna. 2011.
  Pořízková L. Kaligrafická dílna. 2010.
  Pořízková L. Knihvazačská dílna. 2010.
  Hrabal J., Krausová L. Josef Váchal a populární umění. 2009.
  Krausová L., Schneider J. Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. 2007.
  SBORNÍK - CELEK
  Pořízková L., Zemanová Z. Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. 2012.
  RECENZE
  Pořízková L. Příběhy knih za studené války. Česká literatura. 2014.
  Pořízková L. Řád činohry - řád dramatu. Aluze. 2011.
  Pořízková L. Mimochodem: válka. Aluze. 2010.
  Pořízková L. Mezi dvěma světy. Aluze. 2009.
  Pořízková L. Urban girls?. Literární noviny. 2007.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  Pořízková L. 21. řimsologický kongres. 2011.
  SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
  Pořízková L. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2010.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Digitální literatura a e-knihy KBH/VEK ZS Se 2
  Kurz DTP - knižní sazba KBH/VDTP LS Se 2
  Nakladatelská redakční práce KBH/NRED LS 2
  Nakladatelská redakční práce KBH/NRED LS Se 2
  Typografie 1 KBH/TYP1 ZS Se 2
  Typografie 2 KBH/TYP2 LS Se 4