Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633140

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Vydavatelství FF

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.30

  • odborný asistent (Katedra bohemistiky)
  • ředitel Vydavatelství FF (Vydavatelství FF)

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 09:15–11:30 1.30 Mimo tento termín nutná domluva e-mailem v dostatečném předstihu.
ČLÁNEK
Pořízková L. Možnosti a hranice literární mystifikace. Bohemica Olomucensia. 2011.
Pořízková L., Kopáč R. O literární mystifikaci. Grand biblio. 2010.
Krausová L. Intermedialita ve vzdělávání učitelů. Český jazyk a literatura. 2009.
Krausová L. Ozvuky normalizace v řimsologii. Tvar. 2006.
Krausová L. Mystifikace jako cesta k pravdě. Tvar. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
VRAJOVÁ J. Cizincem mezi svými (Weilova Moskva-hranice v kritické recepci současníků). In Pořízková L. (Eds.) Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
Hain M. Exulantství v amerických filmech Huga Haase. In Zemanová Z., Pořízková L. (Eds.) Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
Malý R. Hledání domova u Paula Celana. In Pořízková L., Zemanová Z. (Eds.) Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. 2012.
Kříž M. Intermedialita versus Intertextualita-The Immortal Story Orsona Wellese: umění vyprávět v literatuře a ve filmu. In Schneider J., Pořízková L. (Eds.) Intermedialita: Slovo-obraz-zvuk. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. 2008.
Krausová L. Mystifikace - typ sémiotické kreativity. In Uličný O. (Eds.) Eurolitteraria & Eurolingua 2007. 2008.
Krausová L. Macurova Guvernantka jako (ne)feministický román a polemika s historickými prameny. In Bečková M., Kupcová H. (Eds.) Labyrint ženského literárního světa. 2007.
Krausová L. Poznámky ke gnozeologické skepsi anab Kam se poděl fakt? In Fedrová S., Hejk J., Jedličková A. (Eds.) Mezi deklamovánkou a románem: proměny žánrů v české a slovenské literatuře. 2006.
Krausová L. Hledání ráje mezistěn (domov, rodný kraj, země českých básníků počátku a první poloviny 20. století). In Fedrová S., Hejk J., Jedličková A. (Eds.) Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole... 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Pořízková L. Drama a divadlo. Panorama české literatury 2 (po roce 1989). 2015.
Chvojková P. Literární hypertexty - existují vůbec nějaké? In Pořízková L., Navrátilová M. (Eds.) Literární a knižní kultura v digitálním věku 2015. 2015.
Pořízková L. K metodologickým problémům zkoumání (literární) mystifikace. Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. 2014.
Krausová L. Mystifikace jako cesta k pravdě. In Fedrová S., Jedličková A. (Eds.) V Macurových botách. 2009.
Krausová L. Mystifikace jako literárněvědný problém. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia bohemica. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Polách V., Pořízková L., Šmejkalová J. What Do Books Do? Politics and Materiality of Communication. 2018.
Pořízková L. Kaligrafická dílna. 2011.
Pořízková L. Knihvazačská dílna. 2011.
Pořízková L. Kaligrafická dílna. 2010.
Pořízková L. Knihvazačská dílna. 2010.
Hrabal J., Krausová L. Josef Váchal a populární umění. 2009.
Krausová L., Schneider J. Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. 2007.
SBORNÍK - CELEK
Pořízková L., Zemanová Z. Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. 2012.
RECENZE
Pořízková L. Příběhy knih za studené války. Česká literatura. 2014.
Pořízková L. Řád činohry - řád dramatu. Aluze. 2011.
Pořízková L. Mimochodem: válka. Aluze. 2010.
Pořízková L. Mezi dvěma světy. Aluze. 2009.
Pořízková L. Urban girls? Literární noviny. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Pořízková L. 21. řimsologický kongres. 2011.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Pořízková L. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.