Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633140
Pracoviště:
Vydavatelství FF
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.30
Pracovní zařazení:
 • ředitel Vydavatelství FF (Vydavatelství FF)
 • odborný asistent (Katedra bohemistiky)
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Pořízková L. Možnosti a hranice literární mystifikace. Bohemica Olomucensia. 2011.
  Pořízková L., Kopáč R. O literární mystifikaci. Grand biblio. 2010.
  Krausová L. Intermedialita ve vzdělávání učitelů. Český jazyk a literatura. 2009.
  Krausová L. Ozvuky normalizace v řimsologii. Tvar. 2006.
  Krausová L. Mystifikace jako cesta k pravdě. Tvar. 2003.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  Pořízková L. Literární mystifikace (nejen) v české literatuře 20. století. In Machala L. (Eds.) 2013.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  VRAJOVÁ J. Cizincem mezi svými (Weilova Moskva-hranice v kritické recepci současníků). In Pořízková L. (Eds.) Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
  Hain M. Exulantství v amerických filmech Huga Haase. In Zemanová Z., Pořízková L. (Eds.) Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
  Malý R. Hledání domova u Paula Celana. In Pořízková L., Zemanová Z. (Eds.) Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. 2012.
  Kříž M. Intermedialita versus Intertextualita-The Immortal Story Orsona Wellese: umění vyprávět v literatuře a ve filmu. In Schneider J., Pořízková L. (Eds.) Intermedialita: Slovo-obraz-zvuk. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. 2008.
  Krausová L. Mystifikace - typ sémiotické kreativity. In Uličný O. (Eds.) Eurolitteraria & Eurolingua 2007. 2008.
  Krausová L. Macurova Guvernantka jako (ne)feministický román a polemika s historickými prameny. In Bečková M., Kupcová H. (Eds.) Labyrint ženského literárního světa. 2007.
  Krausová L. Poznámky ke gnozeologické skepsi anab Kam se poděl fakt?. In Fedrová S., Hejk J., Jedličková A. (Eds.) Mezi deklamovánkou a románem: proměny žánrů v české a slovenské literatuře. 2006.
  Krausová L. Hledání ráje mezistěn (domov, rodný kraj, země českých básníků počátku a první poloviny 20. století). In Fedrová S., Hejk J., Jedličková A. (Eds.) Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole.... 2005.
  KAPITOLA V KNIZE
  Pořízková L. Drama a divadlo. Panorama české literatury 2 (po roce 1989). 2015.
  Chvojková P. Literární hypertexty - existují vůbec nějaké?. In Pořízková L., Navrátilová M. (Eds.) Literární a knižní kultura v digitálním věku 2015. 2015.
  Pořízková L. K metodologickým problémům zkoumání (literární) mystifikace. Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. 2014.
  Krausová L. Mystifikace jako cesta k pravdě. In Fedrová S., Jedličková A. (Eds.) V Macurových botách. 2009.
  Krausová L. Mystifikace jako literárněvědný problém. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia bohemica. 2007.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Pořízková L. Kaligrafická dílna. 2011.
  Pořízková L. Knihvazačská dílna. 2011.
  Pořízková L. Kaligrafická dílna. 2010.
  Pořízková L. Knihvazačská dílna. 2010.
  Hrabal J., Krausová L. Josef Váchal a populární umění. 2009.
  Krausová L., Schneider J. Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. 2007.
  SBORNÍK - CELEK
  Pořízková L., Zemanová Z. Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. 2012.
  RECENZE
  Pořízková L. Příběhy knih za studené války. Česká literatura. 2014.
  Pořízková L. Řád činohry - řád dramatu. Aluze. 2011.
  Pořízková L. Mimochodem: válka. Aluze. 2010.
  Pořízková L. Mezi dvěma světy. Aluze. 2009.
  Pořízková L. Urban girls?. Literární noviny. 2007.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  Pořízková L. 21. řimsologický kongres. 2011.
  SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
  Pořízková L. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2010.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Digitální literatura a e-knihy KBH/VEK ZS Se 2
  Kurz DTP - knižní sazba KBH/VDTP LS Se 2
  Nakladatelská redakční práce KBH/NRED LS 2
  Nakladatelská redakční práce KBH/NRED LS Se 2
  Typografie 1 KBH/TYP1 ZS Se 2
  Typografie 2 KBH/TYP2 LS Se 4