Mgr. Richard Změlík, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633167, 775367183
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.29
Pracovní zařazení:
Odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Miscellanea posttotalitariana Wratislawiensia (člen, 2014-2017)
  ČLÁNEK
  Změlík R. The Use of Authorial Corpora beyond Linguistic. Jazykovedný časopis. 2017.
  Změlík R. Hodnotím, hodnotíš, hodnotíme. Literární noviny. 2016.
  Změlík R. Editorial. Bohemica Olomucensia. 2015.
  Změlík R. Reálná a imaginární Praha v romanetu Svatý Xaverius Jakuba Arbesa. Slavica Wratislawiensia: Wielke tematy kultury w literaturach slowianskich - Zmysly. 2015.
  Změlík R. Jakub Arbes (1840-1914). Český jazyk a literatura. 2014.
  Změlík R. Ke kategorii literárního prostoru. Bohemica Litteraria. 2014.
  Změlík R. Literární geografie: problém Máchových krajin. Historická geografie. 2014.
  Změlík R. Vybraná problematika z autorské lexikografie. Naše řeč. 2014.
  Změlík R. O příbězích. Literární noviny. 2013.
  Změlík R. Bdělý sen z hlediska textové strategie Nervalovy Aurelie. Slawica Wratislaviensia. 2012.
  Změlík R. Město s pohnutou minulostí i nadějnou budoucností. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2012.
  Změlík R. Za zvuku sitárů aneb Na kus řeči s muzikantem Karlem Cvrkem. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2012.
  Změlík R. Mezinárodní tematologická konference na FF UP. Bohemica Olomucensia. 2011.
  Změlík R. Dvojí podoba romantické krajiny: Mácha a Nerval. Bohemica Olomucensia. 2009.
  Změlík R. Na okraj Macurova teoretického odkazu. Tvar. 2009.
  Změlík R. Význam chrámu. Tvar. 2007.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Faktorová V., Urválková Z., Pácalová J., Změlík R. „Vysoce ctění, učení a kumštovní páni u literárního a uměleckého stolu v pivovaře Svatého Tomáše v Praze“. Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. 2017.
  Změlík R., Šmajs J. Máchova krajina očima jeho vykladačů (od 40. let 19. stol. do 40. let. 20. stol.). Aby země nebyla jen hrobem. Literatura, kultura, příroda. 2011.
  Změlík R., Mitter P., Menšíková Z. Přínos strukturalismu pro interpretaci krajiny u Karla Hynka Máchy. Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. 2011.
  Změlík R., Fedrová S. Reálná a fikční krajina v díle Miloše Urbana (Hastrman). Česká literatura v intermediální perspektivě. 2011.
  Změlík R., HRABAL J., GILK E. Podoba a význam krajinného toposu v Klímově slavné Nemesis. Aluze. 2010.
  KNIHA - CELEK
  KOMENDA P., KOMENDA P., Malinová L., Změlík R. Místo-prostor-krajina v literatuře a kultuře. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
  KAPITOLA V KNIZE
  Změlík R. K Lotmanovu pojetí hranice a prostoru. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
  Změlík R. Želary - vesnice, která není na žádné mapě (fikční reprezentace krajiny a prostoru). Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 2012.
  ABSTRAKT
  Změlík R. Bude literární věda exaktní vědou v jednadvacátém století?. Pocta Jiřímu Levému – Ad translationem 26. - 27. 10. 2017. Sborník abstraktů konferenčních příspěvků. 2017.
  Změlík R. Možnosti jazykového korpusu pro literárněvědnou analýzu na příkladu autorského slovníku Jana Čepa. Korpusová lingvistika Praha 2014 (20 let mapování češtiny): Abstraky. 2014.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Změlík R. Korpusy a literární věda. 2017.
  Změlík R. Karel Hynek Mácha. 2010.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Komenda P., Změlík R., Vrajová J. Stopy Oldřicha Králíka v české literární vědě. 2017.
  Malinová L., Komenda P., Kaválek T., Změlík R. Tematologie. 2011.
  SBORNÍK - CELEK
  Změlík R., KOMENDA P., MALINOVÁ L. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
  SOFTWARE
  Změlík R., Plecháč P. KORBEL - Manažer beletristických korpusů. 2015.
  RECENZE
  Změlík R. Nová monografie o rané tvorbě Jana Čepa. Bohemica Olomucensia. 2015.
  Změlík R. "Fylogeneze" kultury Jurije M. Lotmana. Česká literatura. 2014.
  Změlík R. Tomáš Klimek - Krajiny českého středověku. Český časopis historický. 2014.
  Změlík R. Český romantismus v nové perspektivě. Host. 2013.
  Změlík R. Wahrheit und Dichtung na pozadí obrozeneckých cestopisů. Česká literatura. 2013.
  Změlík R. Cesty Miroslava Koloce za K. H. M.. Tvar. 2012.
  Změlík R. O psaní historie. Host. 2012.
  Změlík R. Úvod do fantastické literatury Tzvetana Todorova. Bohemica Olomucensia. 2012.
  Změlík R. Hynku! Viléme! Růženo!. Host. 2011.
  Změlík R. Město jako kaleidoskop. Tvar. 2011.
  Změlík R. Nad knihou Alice Jedličkové Zkušenost prostoru. Bohemica Olomucensia. 2011.
  Změlík R. Ruský formalismus (Metapoetika). Tvar. 2011.
  Změlík R. Sborník nejen o máchovské krajině. Tvar. 2011.
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  Změlík R. O realismu uměleckém. 2013.
  SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
  Změlík R. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2015.
  Změlík R., KOMENDA P. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2011.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Literární kritika KBH/LITK LS 1
  Literární kritika KBH/LITKS LS Se 2
  Literární kritika KBH/LITK ZS 0
  Myšlení o literatuře 20. století KBH/M20 ZS Se 1
  Myšlení o literatuře 20. století KBH/M20 ZS 1
  Úvod do literární teorie KBH/ULT ZS 1
  Úvod do literární teorie KBH/ULTS ZS Se 8
  Výběrový seminář 1 - mgr. studium KBH/VS1M LS Se 2
  Výběrový seminář 3 - mgr. studium KBH/VS3M LS Se 2
  Výběrový seminář 57 - bc. studium KBH/VS57B LS Se 2
  Výběrový seminář 57 - bc. studium KBH/VS57B ZS Se 2
  Výběrový seminář 6 - bc. studium KBH/VS6BC LS Se 2
  Výběrový seminář 9 - mgr. studium KBH/VS9M LS Se 2
  Výběrový seminář 9 - mgr. studium KBH/VS9M ZS Se 2