Univerzita Palackého nabízí novým studentům z Ukrajiny měsíční stipendium

Foto: Žurnál UP
Úterý 27. září 2022, 15:00 – Text: (red)

Ukrajinští studenti, kteří se v tomto semestru poprvé zapsali ke studiu na Univerzitě Palackého, mohou v návaznosti na konflikt v jejich domovské zemi požádat o stipendium na podporu studia v ČR ve výši 11 000 Kč. Toto stipendium je vázáno na opatření ministerstva školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a je časově omezeno na období září až prosinec 2022. Studenti mohou o toto stipendium požádat do 7. října prostřednictvím speciálního formuláře na Portále UP.

„Stipendium může děkan příslušné fakulty přiznat studentovi, který má státní občanství Ukrajiny, studuje ve standardní době studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, má udělenu dočasnou ochranu na území České republiky a do studia 1. ročníku se zapsal v tomto akademickém roce,“ upřesnil prorektor pro studium Vít Zouhar.

Stipendium na podporu studia v České republice bude vypláceno formou měsíčního příspěvku bezhotovostním převodem na účet studenta vedený bankou na území ČR v české měně, a to zpětně za uplynulý měsíc. Studentovi, který studium přeruší nebo ukončí, bude stipendium vyplaceno v poměrné odpovídající výši.

Veškeré podrobnosti a podmínky jsou rozepsány v příslušné vnitřní normě, která je dostupná studentům a zaměstnancům UP po přihlášení pomocí klasických univerzitních přihlašovacích údajů. Žádost o přiznání stipendia na podporu studia v ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny je možno vyplnit na Portále UP pod dlaždicí ELF/Formuláře.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)