Mgr. Richard Změlík, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633167, 775367183
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.29
Pracovní zařazení:
Odborný asistent
Konzultační hodiny:
Pravidelné
Místnost:
Poznámka:
pondělí
12:30–13:30
1.29
úterý
09:45–10:45
1.29
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
Vědecká společnost
  • Literárněvědná společnost, pobočka Olomouc (člen, 2010–)
  • International Society for the Study of Narrative (člen, 2018–)
  • České asociace pro digitální humanitní vědy (CzADH) (člen, 2018–)
  • Evropské asociace pro digitální humanitní vědy (EADH) (člen, 2018–)
Redakční rada
  • Miscellanea posttotalitariana Wratislawiensia (člen, 2014–2017)
ČLÁNEK
Změlík R. The Use of Authorial Corpora beyond Linguistic. Jazykovedny Casopis. 2017.
Změlík R. Hodnotím, hodnotíš, hodnotíme. Literární noviny. 2016.
Změlík R. Editorial. Bohemica Olomucensia. 2015.
Změlík R. Jakub Arbes (1840-1914). Český jazyk a literatura. 2014.
Změlík R. Ke kategorii literárního prostoru. Bohemica Litteraria. 2014.
Změlík R. Literární geografie: problém Máchových krajin. Historická geografie. 2014.
Změlík R. O příbězích. Literární noviny. 2013.
Změlík R. Bdělý sen z hlediska textové strategie Nervalovy Aurelie. Slawica Wratislaviensia. 2012.
Změlík R. Město s pohnutou minulostí i nadějnou budoucností. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2012.
Změlík R. Za zvuku sitárů aneb Na kus řeči s muzikantem Karlem Cvrkem. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2012.
Změlík R. Mezinárodní tematologická konference na FF UP. Bohemica Olomucensia. 2011.
Změlík R. Dvojí podoba romantické krajiny: Mácha a Nerval. Bohemica Olomucensia. 2009.
Změlík R. Význam chrámu. Tvar. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Změlík R. „Vysoce ctění, učení a kumštovní páni u literárního a uměleckého stolu v pivovaře Svatého Tomáše v Praze“. In Faktorová V., Urválková Z., Pácalová J. (Eds.) Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. 2017.
Změlík R. Máchova krajina očima jeho vykladačů (od 40. let 19. stol. do 40. let. 20. stol.). In Šmajs J. (Eds.) Aby země nebyla jen hrobem. Literatura, kultura, příroda. 2011.
Změlík R. Přínos strukturalismu pro interpretaci krajiny u Karla Hynka Máchy. In Mitter P., Menšíková Z. (Eds.) Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. 2011.
Změlík R. Reálná a fikční krajina v díle Miloše Urbana (Hastrman). In Fedrová S. (Eds.) Česká literatura v intermediální perspektivě. 2011.
Změlík R. Podoba a význam krajinného toposu v Klímově slavné Nemesis. In HRABAL J., GILK E. (Eds.) Aluze. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Změlík R. Close reading nebo Distant reading? Mezi kritikou a poezií Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. 2018.
Změlík R. Digital Humanities v literární vědě a problematika interpretace empirických modelů. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí II. 2018.
Změlík R. K Lotmanovu pojetí hranice a prostoru. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
Změlík R. Želary - vesnice, která není na žádné mapě (fikční reprezentace krajiny a prostoru). Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 2012.
ABSTRAKT
Změlík R. Bude literární věda exaktní vědou v jednadvacátém století? Pocta Jiřímu Levému – Ad translationem 26. - 27. 10. 2017. Sborník abstraktů konferenčních příspěvků. 2017.
Změlík R. Možnosti jazykového korpusu pro literárněvědnou analýzu na příkladu autorského slovníku Jana Čepa. Korpusová lingvistika Praha 2014 (20 let mapování češtiny): Abstraky. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Změlík R. Karel Hynek Mácha. 2018.
Změlík R. Karel Hynek Mácha. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Změlík R., Vrajová J., Kolářová J. Vědecký odkaz prof. PhDr. Eduarda Petrů, DrSc. 2018.
Změlík R., Vrajová J., Komenda P. Stopy Oldřicha Králíka v české literární vědě. 2017.
Malinová L., Komenda P., Kaválek T., Změlík R. Tematologie. 2011.
SBORNÍK - CELEK
Změlík R., KOMENDA P., MALINOVÁ L. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
SOFTWARE
Změlík R., Plecháč P. KORBEL - Manažer beletristických korpusů. 2015.
RECENZE
Změlík R. Empirická analýza literatury. Česká literatura. 2018.
Změlík R. Nová monografie o rané tvorbě Jana Čepa. Bohemica Olomucensia. 2015.
Změlík R. "Fylogeneze" kultury Jurije M. Lotmana. Česká literatura. 2014.
Změlík R. Tomáš Klimek - Krajiny českého středověku. Český časopis historický. 2014.
Změlík R. Cesty Miroslava Koloce za K. H. M. Tvar. 2012.
Změlík R. O psaní historie. Host. 2012.
Změlík R. Úvod do fantastické literatury Tzvetana Todorova. Bohemica Olomucensia. 2012.
Změlík R. Hynku! Viléme! Růženo! Host. 2011.
Změlík R. Město jako kaleidoskop. Tvar. 2011.
Změlík R. Nad knihou Alice Jedličkové Zkušenost prostoru. Bohemica Olomucensia. 2011.
Změlík R. Ruský formalismus (Metapoetika). Tvar. 2011.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Změlík R. Dalibor Tureček: Sumář. Diskurzivita české literatury 19. století. Sumář - Diskurzivita české literatury 19. století. 2018.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Změlík R. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2015.
Změlík R., KOMENDA P. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2011.
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.