Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585631159
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
2.07
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
Odborná komise
  • Komise Ministerstva kultury ČR v projektu Česká knihovna (člen, 2007–)
Redakční rada
  • Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné (předseda, 1998–)
Jiné komise a orgány
  • Nadace F. X. Šaldy (předseda, 2009–)
  • Obec překladatelů (člen, 2010–)
ČLÁNEK
Hrabal J. Nespolehlivost jako klamavá narativní strategie. World Literature Studies. 2013.
Hrabal J. Perspektivizace narativního prostoru. Slovo a smysl. 2012.
HRABAL J. Što (sve) znaju pripovjedači? Umjetnost riječi. 2011.
Hrabal J. Ideologie a fokalizace. Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
Hrabal J. Kulturní determinace narativní identity. Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
Hrabal J. K recepci Čapkova Foltýna. Omyly v předpokladech a cílech interpretace. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2008.
Hrabal J. Nedrážděte tálibány. Respekt. 2005.
Hrabal J. Případ Matvejević. Aluze. 2005.
Hrabal J. O E. D. Hirschovi. Aluze. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Hrabal J. Analýza pojmu fokalizace. Naratologická studie. In Kubíček T. (Eds.) 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Lukáš M. Tak pravil Josef Švejk. In Hrabal J. (Eds.) Švejk ve střední Evropě. 2016.
Popelková Z. Vliv cenzury (nejen) na román Kladivo na čarodějnice Václava Kaplického. In Hrabal J. (Eds.) Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014.
Změlík R. Podoba a význam krajinného toposu v Klímově slavné Nemesis. In HRABAL J., GILK E. (Eds.) Aluze. 2010.
Hrabal J. Koncept fokalizace v pojetí kognitivistické naratologie. In Petrů M. (Eds.) Struny mysli. 2009.
Hrabal J. Ke konceptu fokalizace v literární a filmové naratologii. In SCHNEIDER J., Krausová L. (Eds.) Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. 2008.
KNIHA - CELEK
Hrabal J., Kubíček T., Bílek P. Naratologie. Strukturální analýza vyprávění. 2013.
Hrabal J., Lukáš M., Lžičařová J., Opálková M. Josef Galík: Čekání na konec tmy. 2012.
Baršunaste priče. Antologija češke kratke priče. In Hrabal J. (Eds.) Baršunaste priče. Antologija češke kratke priče. 2005.
Culler, Jonathan: Studie k teorii fikce. In Hrabal J. (Eds.) Culler, Jonathan: Studie k teorii fikce. 2005.
Wellmer, Albrecht: K dialektice moderny a postmoderny: Kritika rozumu po Adornovi. In Hrabal J. (Eds.) Wellmer, Albrecht: K dialektice moderny a postmoderny: Kritika rozumu po Adornovi. 2004.
Dopisy Bedřicha Fučíka Mojmíru Trávníčkovi. In Hrabal J. (Eds.) Dopisy Bedřicha Fučíka Mojmíru Trávníčkovi. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Hrabal J. Český časopis estetický a jeho role ve sporech o povahu české estetiky ve 20. letech 20. století. Obrazy kultury a společnosti v období první republiky: periodický tisk v letech 1918–1938. 2018.
Sýkora M. S ruským tankem na dvorku. Reflexe přítomnosti sovětských vojsk jako neuralgický bod zodpovědnosti středoevropského spisovatele. In Hrabal J. (Eds.) Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. 2018.
Mocná D. Vratislav Kazimír Šembera: renegát nebo nezávislý intelektuál? In Hrabal J. (Eds.) Role středoevropského spisovatele - intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. 2018.
Sýkora M. Jaroslav Hašek a Franz Kafka jako středoevropský fenomén. In Hrabal J. (Eds.) Švejk ve střední Evropě. 2016.
Hrabal J. „Knihocida“ jako prostředek separacionismu v Evropě na konci dvacátého století. Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014.
Hrabal J. Současná bosenská próza ve středoevropském exilu. Relokace v literatuře a filmu. 2014.
Kokešová A. Vyřazení neoficiálního umění ze Svazu československých výtvarných umělců v letech 1956-1970. In Hrabal J. (Eds.) Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014.
Hrabal J. Základní pojmy pro analýzu časové výstavby narativní literatury. Metodická příručka projektu Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním prostoru. 2013.
Hrabal J. Jonathan Culler - Krátký úvod do teorie literatury. Průvodce po světové literární teorii 20. století. 2012.
Hrabal J. Jonathan Culler a problémy teorie fikce. Studie k teorii fikce. 2005.
Hrabal J., Vuković P. Pod pritiskom slobode. In . (Eds.) Baršunaste priče. Antologija češke kratke priče. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Hrabal J. Fokalizace ve filmu? 2018.
Hrabal J. Narativní diskurz. 2018.
Hrabal J. Co (všechno) vědí vypravěči? Literárněvědná společnost, Olomouc. 2009.
Hrabal J. Dílo Karla Čapka a jeho recepce. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2008.
Hrabal J. Narativní strategie a stereotypy v současné české povídce. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2008.
Hrabal J. O současné české próze. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2007.
Hrabal J. Osobnosti současné chorvatské a bosenské prózy. Osvětová přednáška. 2006.
Hrabal J. Česká literatura na počátku nového století. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2004.
Hrabal J. Současná česká próza. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2004.
RECENZE
Hrabal J. Poznámky k Lexikonu. Aluze. 2006.
PŘEKLAD
Hrabal J. Tatjana Gromača: Crnac. Texty. 2009.
Hrabal J. Gromača, Tatjana: Nešto nije u redu? Gromača, Tatjana: Něco není v pořádku? 2008.
Hrabal J. Jergović, Miljenko: Dijagnoza. Právo, Salon ? Literární a kulturní příloha Práva. 2008.
Hrabal J. Jergović, Miljenko: Kondor. A2 : kulturní týdeník. 2008.
Hrabal J. Jergović, Miljenko: Sarajevski Marlboro. Jergović, Miljenko: Sarajevské Marlboro. 2008.
Hrabal J. Jergović, Miljenko: ?Tužni mjesec?; ?Ljubavna priča?; ?Blues za stranca? Jergović, Miljenko: ?Smutný měsíc?; ?Milostný příběh?; ?Blues pro cizince?, Texty. 2007.
Hrabal J. Secesija u Hrvatskoj. Secese v Chorvatsku. 2006.
Hrabal J. Miljenko Jergović: Fotografija. Miljenko Jergović: Fotografie; Texty. 2005.
Hrabal J. Miljenko Jergović: Sarajevski Marlboro. Miljenko Jergović: Sarajevské Marlboro, Aluze. 2005.
Hrabal J. Roman Simić: Učinili smo to jer smo morali. Roman Simić: Udělali jsme to, protože jsme museli; Texty. 2005.
Hrabal J. Story and Discourse in the Analysis of Narrative. Jonathan Culler: Studie k teorii fikce. 2005.
Hrabal J. Tatjana Gromača: Ljubavnici; Neznam što mi je bilo. Tatjana Gromača: Milenci; Nevím, co mi bylo; čas. časopis: Texty. 2004.
Hrabal J. Josip Pupačić: ?Tri moja brata?; ?More?; ?Otkad je zima pala u horizont? Josip Pupačić: ?Tři mí bratři?; ?Moře?; ?Když zima spadla do horizontu?, Texty. 2003.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Topinka D., Zahrádka P., Fafejta M., Hrabal J. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Martin LUKÁŠ FIF Teorie a dějiny literatury 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.