Mgr. Jiří HRABAL, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631159

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.07

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 11:30–12:30 2.07 Po mailové dohodě je možná i konzultace online v tomto či jiném předem dohodnutém termínu.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen oborové rady (1. 10. 2011 – )

Výbor vědecké společnosti

  • Český komitét slavistů (člen, 2022–)

Odborná komise

  • Komise Ministerstva kultury ČR v projektu Česká knihovna (člen, 2007–2010)

Mezinárodní organizace

  • European Narratology Network (člen, 2021–)

Redakční kruh

  • Aluze. Revue pro literaturu, filozofii a jiné (předseda, 1998–2013)

Jiné komise a orgány

  • Komise pro udílení Ceny Premia Bohemica (člen, 2017–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Hrabal J. Pregovaranje o terminima: fokalizacija i perspektiva. Filoloski Pregled. 2017. (ČLÁNEK)
Hrabal J. Nespolehlivost jako klamavá narativní strategie. World Literature Studies. 2013. (ČLÁNEK)
Hrabal J. Perspektivizace narativního prostoru. Slovo a smysl. 2012. (ČLÁNEK)
HRABAL J. Što (sve) znaju pripovjedači? Umjetnost riječi. 2011. (ČLÁNEK)
Hrabal J. Kulturní determinace narativní identity. Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009. (ČLÁNEK)
Hrabal J. Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. In Wiendl J., Bílek P. (Eds.) 2020. (KNIHA - CELEK)
Hrabal J. Švejk ve střední Evropě. 2016. (KNIHA - CELEK)
Hrabal J., Kubíček T., Bílek P. Naratologie. Strukturální analýza vyprávění. 2013. (KNIHA - CELEK)
HRABAL J. Fokalizace. Analýza naratologického pojmu. 2011. (KNIHA - CELEK)
Hrabal J. Ostrov Robinsona Crusoea v české literární kultuře. Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. 2020. (KAPITOLA V KNIZE)
Hrabal J. Literární kultura sarajevských sefardských Židů za Rakouska-Uherska a po jeho rozpadu. Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. 2019. (KAPITOLA V KNIZE)
Hrabal J. Český časopis estetický a jeho role ve sporech o povahu české estetiky ve 20. letech 20. století. Obrazy kultury a společnosti v období první republiky: periodický tisk v letech 1918–1938. 2018. (KAPITOLA V KNIZE)
Hrabal J. „Knihocida“ jako prostředek separacionismu v Evropě na konci dvacátého století. Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014. (KAPITOLA V KNIZE)
Hrabal J. Současná bosenská próza ve středoevropském exilu. Relokace v literatuře a filmu. 2014. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Hrabal J. „Český příběh“ o Robinsonu Crusoeovi v 19. století v kontextu tehdejší cestopisné literatury. Slovo a smysl - časopis pro mezioborová bohemistická a teoretická. 2022.
Hrabal J. Čitanje Srednje Europe kao romana. Republika - časopis za književnost, umjetnost i društvo. 2022.
Hrabal J. Siegfried Kapper and the South Slavic Literary Culture of the Western Balkans. Slovo a smysl - časopis pro mezioborová bohemistická a teoretická. 2022.
Hrabal J., Gvoždiak V. Zemřel Jan Kořenský. CESKA LITERATURA. 2022.
Hrabal J. O Tugomiru Matićovi. Texty. Literární čtvrtletník. 2020.
Hrabal J. Ideologie a fokalizace. Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
Hrabal J. K recepci Čapkova Foltýna. Omyly v předpokladech a cílech interpretace. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2008.
Hrabal J. Nedrážděte tálibány. Respekt. 2005.
Hrabal J. Případ Matvejević. Aluze. 2005.
Hrabal J. O E. D. Hirschovi. Aluze. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Hrabal J. Analýza pojmu fokalizace. Naratologická studie. In Kubíček T. (Eds.) 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hrabal J. Vitez Eduard Griez de Ronse i njegova „češka” pisma iz Dalmacije. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa povodom 55 godina samostalnog studija češkog jezika i književnosti. 2023.
Matuszkiewicz I. Kulturní krajina pohraničí jako jednotící element změn ve střední Evropě. Poznámka k dílu Stanisława Vincenze a Josefa Váchala. In Hrabal J. (Eds.) Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. 2019.
Lukáš M. Tak pravil Josef Švejk. In Hrabal J. (Eds.) Švejk ve střední Evropě. 2016.
Popelková Z. Vliv cenzury (nejen) na román Kladivo na čarodějnice Václava Kaplického. In Hrabal J. (Eds.) Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014.
Změlík R. Podoba a význam krajinného toposu v Klímově slavné Nemesis. In HRABAL J., GILK E. (Eds.) Aluze. 2010.
Hrabal J. Koncept fokalizace v pojetí kognitivistické naratologie. In Petrů M. (Eds.) Struny mysli. 2009.
Hrabal J. Ke konceptu fokalizace v literární a filmové naratologii. In SCHNEIDER J., Krausová L. (Eds.) Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. 2008.
KNIHA - CELEK
Hrabal J., Jirsa D., Trojková N. Odpovědnost a dobrodružství. Řemeslo recenzentovo. In Wiendl J., Bauer M. (Eds.) 2022.
Hrabal J., Lukáš M., Lžičařová J., Opálková M. Josef Galík: Čekání na konec tmy. 2012.
Baršunaste priče. Antologija češke kratke priče. In Hrabal J. (Eds.) Baršunaste priče. Antologija češke kratke priče. 2005.
Culler, Jonathan: Studie k teorii fikce. In Hrabal J. (Eds.) Culler, Jonathan: Studie k teorii fikce. 2005.
Wellmer, Albrecht: K dialektice moderny a postmoderny: Kritika rozumu po Adornovi. In Hrabal J. (Eds.) Wellmer, Albrecht: K dialektice moderny a postmoderny: Kritika rozumu po Adornovi. 2004.
Dopisy Bedřicha Fučíka Mojmíru Trávníčkovi. In Hrabal J. (Eds.) Dopisy Bedřicha Fučíka Mojmíru Trávníčkovi. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Hrabal J. Výtečný krajan náš... Eduard Griez de Ronse a jeho úřední deníky z let 1841 a 1842. 2023.
Hrabal J. Český divoch Pátek. In Wiendl J., Skalický D. (Eds.) Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii. 2022.
Jirsa D. Doslov – Přínos Petra Hory české literární historii. In Hrabal J., Jirsa D., Trojková N., Wiendl J., Bauer M., Hrabal J., Jirsa D., Trojková N. (Eds.) Odpovědnost a dobrodružství. Řemeslo recenzentovo. 2022.
Peštová A. Věčné mládí a smrt. Motiv ostrova jako prostředek kritiky secesních ideálů. In Hrabal J. (Eds.) Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. 2020.
Sýkora M. S ruským tankem na dvorku. Reflexe přítomnosti sovětských vojsk jako neuralgický bod zodpovědnosti středoevropského spisovatele. In Hrabal J. (Eds.) Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. 2018.
Mocná D. Vratislav Kazimír Šembera: renegát nebo nezávislý intelektuál? In Hrabal J. (Eds.) Role středoevropského spisovatele - intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. 2018.
Sýkora M. Jaroslav Hašek a Franz Kafka jako středoevropský fenomén. In Hrabal J. (Eds.) Švejk ve střední Evropě. 2016.
Kokešová A. Vyřazení neoficiálního umění ze Svazu československých výtvarných umělců v letech 1956-1970. In Hrabal J. (Eds.) Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. 2014.
Hrabal J. Základní pojmy pro analýzu časové výstavby narativní literatury. Metodická příručka projektu Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním prostoru. 2013.
Hrabal J. Jonathan Culler - Krátký úvod do teorie literatury. Průvodce po světové literární teorii 20. století. 2012.
Hrabal J. Jonathan Culler a problémy teorie fikce. Studie k teorii fikce. 2005.
Hrabal J., Vuković P. Pod pritiskom slobode. In . (Eds.) Baršunaste priče. Antologija češke kratke priče. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Hrabal J. Fokalizace ve filmu? 2018.
Hrabal J. Narativní diskurz. 2018.
Hrabal J. Co (všechno) vědí vypravěči? Literárněvědná společnost, Olomouc. 2009.
Hrabal J. Dílo Karla Čapka a jeho recepce. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2008.
Hrabal J. Narativní strategie a stereotypy v současné české povídce. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2008.
Hrabal J. O současné české próze. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2007.
Hrabal J. Osobnosti současné chorvatské a bosenské prózy. Osvětová přednáška. 2006.
Hrabal J. Česká literatura na počátku nového století. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2004.
Hrabal J. Současná česká próza. mimořádná přednáška pro akademickou obec. 2004.
RECENZE
Hrabal J. Poznámky k Lexikonu. Aluze. 2006.
PŘEKLAD
Hrabal J. Tatjana Gromača: Crnac. Texty. 2009.
Hrabal J. Gromača, Tatjana: Nešto nije u redu? Gromača, Tatjana: Něco není v pořádku? 2008.
Hrabal J. Jergović, Miljenko: Dijagnoza. Právo, Salon ? Literární a kulturní příloha Práva. 2008.
Hrabal J. Jergović, Miljenko: Kondor. A2 : kulturní týdeník. 2008.
Hrabal J. Jergović, Miljenko: Sarajevski Marlboro. Jergović, Miljenko: Sarajevské Marlboro. 2008.
Hrabal J. Jergović, Miljenko: ?Tužni mjesec?; ?Ljubavna priča?; ?Blues za stranca? Jergović, Miljenko: ?Smutný měsíc?; ?Milostný příběh?; ?Blues pro cizince?, Texty. 2007.
Hrabal J. Secesija u Hrvatskoj. Secese v Chorvatsku. 2006.
Hrabal J. Miljenko Jergović: Fotografija. Miljenko Jergović: Fotografie; Texty. 2005.
Hrabal J. Miljenko Jergović: Sarajevski Marlboro. Miljenko Jergović: Sarajevské Marlboro, Aluze. 2005.
Hrabal J. Roman Simić: Učinili smo to jer smo morali. Roman Simić: Udělali jsme to, protože jsme museli; Texty. 2005.
Hrabal J. Story and Discourse in the Analysis of Narrative. Jonathan Culler: Studie k teorii fikce. 2005.
Hrabal J. Tatjana Gromača: Ljubavnici; Neznam što mi je bilo. Tatjana Gromača: Milenci; Nevím, co mi bylo; čas. časopis: Texty. 2004.
Hrabal J. Josip Pupačić: ?Tri moja brata?; ?More?; ?Otkad je zima pala u horizont? Josip Pupačić: ?Tři mí bratři?; ?Moře?; ?Když zima spadla do horizontu?, Texty. 2003.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Hrabal J., Trojková N. Jewish Literature and Culture in Central Europe, Slovo a smysl - Word and Sense. Slovo a smysl - časopis pro mezioborová bohemistická a teoretická. 2022.
.. Kultura - Média - Komunikace Speciál. In Foret M., Topinka D., Zahrádka P., Fafejta M., Hrabal J. (Eds.) Kultura - Média - Komunikace Speciál. 2009.
UMĚLECKÉ DÍLO
Hrabal J. Milorad Pejić:Tajemství; Jeřabina; Tuaregové; Souostroví; Krajané. Texty. Literární čtvrtletník. 2020.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Rezervace místnosti KBH/REZMI LS 10
BIP2 KBH/BIP2 LS Se 0
Interpretace literárního textu KBH/ILTX LS 1
Interpretace literárního textu KBH/ILTXS LS Se 6
Literární estetika KBH/LITES LS Se 2
Výběrový seminář 15 - bc. studium KBH/VS15B LS Se 2
Myšlení o literatuře do 19. století KBH/MLI19 ZS Se 2
Naratologie KBH/NARTP ZS 2
Naratologie KBH/NARTS ZS Se 2
Výběrový seminář 17 - mgr. studium KBH/VS17M LS Se 2
Výběrový seminář 21 - bc. studium KBH/VS21B ZS Se 4

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
LUKÁŠ FIF Teorie a dějiny literatury 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)