Mgr. Jana Vrajová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633153
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
1.19
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Konzultační hodiny:
Pravidelné
Místnost:
Poznámka:
pondělí
11:30–12:30
1.19
čtvrtek
13:00–14:00
1.19
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Literárněvědná společnost, pobočka Olomouc (člen, 1999–)
ČLÁNEK
Vrajová J. Za docentem Petrem Horou. Bohemica Olomucensia. 2012.
VRAJOVÁ J. Reflexe antiky a křesťanství v básnické sbírce Josefa Svatopluka Machara Confiteor. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vrajová J. Ke konfliktu antiky a křesťanství v básnické tvorbě Josefa Svatopluka Machara. In Faktorová V., Urválková Z., Pácalová J. (Eds.) Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějjin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. 2017.
VRAJOVÁ J. Cizincem mezi svými (Weilova Moskva-hranice v kritické recepci současníků). In Pořízková L. (Eds.) Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
VRAJOVÁ J. K charakteristice hrdinky Maloměstského románu Terézy Novákové. In . (Eds.) Labyrint ženského literárního světa. 2007.
VRAJOVÁ J. K polemice o životopisném románu F. Kožíka Největší z pierotů. In . (Eds.) Eurolingua & Eurolitteraria 2006. 2007.
VRAJOVÁ J. První světová válka v próze Jiřího Šotoly Malovaný děti. In GILK E. (Eds.) Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. 2007.
VRAJOVÁ J. Skutečnost v antickém zrcadle. In GILK E. (Eds.) Studia Moravica V, Symposiana. 2007.
Vrajová J. Hálek - Machar - Novák. In . (Eds.) Sborník prací FF brněnské univerzity. Bohemica Litteraria. 2004.
Vrajová J. K osvětovému působení J. S. Machara na Moravě. In FIALA J. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Vrajová J. Česká literární kultura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Změlík R., Vrajová J., Kolářová J. Vědecký odkaz prof. PhDr. Eduarda Petrů, DrSc. 2018.
Změlík R., Vrajová J., Komenda P. Stopy Oldřicha Králíka v české literární vědě. 2017.
RECENZE
Vrajová J. Karolina Světlá v hledáčku recepční estetiky. Český jazyk a literatura. 2014.
Vrajová J. Karafiátovi Broučci v české kultuře. Bohemica Olomucensia. 2012.
VRAJOVÁ J. Chraňme raky! Psí víno : časopis pro současnou poezii. 2011.
VRAJOVÁ J. Ví, co chce sdělit. Tvar. 2006.
VRAJOVÁ J. Málo víme o základních věcech člověka. Lidové noviny. 2003.
VRAJOVÁ J. In margine sborníku O. F. B. 2001. Česká literatura. 2001.
VRAJOVÁ J. Vieweghovské hody. Tvar. 2001.
VRAJOVÁ J. Hra na schovávanou. Texty. 2000.
VRAJOVÁ J. Ve štítu života - bolest. Aluze. 2000.
VRAJOVÁ J. Hovory s Markem Aureliem. Aluze. 1999.
VRAJOVÁ J. In vino veritas. Aluze. 1999.
VRAJOVÁ J. Svět pohádek Karla Schulze. Aluze. 1999.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.