Mgr. Jana VRAJOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633153

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.19

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 10:00 –11:00 1.19
12:00–13:00 1.19 po předchozí domluvě emailem

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Literárněvědná společnost, pobočka Olomouc (člen, 1999–)
ČLÁNEK
Vrajová J. Ideál v hávu dokumentarity. CESKA LITERATURA. 2022.
Vrajová J. The Memory Trace of Jewishness in the Memoir Literature of Authors of the Late 19th Century. Slovo a smysl - časopis pro mezioborová bohemistická a teoretická. 2022.
Vrajová J. Z literární galerie: Sofie Podlipská. Český jazyk a literatura. 2022.
Vrajová J. Karolina Světlá - žena oběti. H7O - vzorec pro literaturu. 2020.
Vrajová J. Na okraj diskuse o ideálním realismu. Ceska Literatura. 2019.
Vrajová J. Podoby smrti v básnických textech Josefa Svatopluka Machara. Slawica Wratislaviensia. 2019.
Vrajová J. Za docentem Petrem Horou. Bohemica Olomucensia. 2012.
VRAJOVÁ J. Reflexe antiky a křesťanství v básnické sbírce Josefa Svatopluka Machara Confiteor. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vrajová J. Ke konfliktu antiky a křesťanství v básnické tvorbě Josefa Svatopluka Machara. In Faktorová V., Urválková Z., Pácalová J. (Eds.) Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějjin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. 2017.
VRAJOVÁ J. Cizincem mezi svými (Weilova Moskva-hranice v kritické recepci současníků). In Pořízková L. (Eds.) Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
VRAJOVÁ J. K charakteristice hrdinky Maloměstského románu Terézy Novákové. In . (Eds.) Labyrint ženského literárního světa. 2007.
VRAJOVÁ J. K polemice o životopisném románu F. Kožíka Největší z pierotů. In . (Eds.) Eurolingua & Eurolitteraria 2006. 2007.
VRAJOVÁ J. První světová válka v próze Jiřího Šotoly Malovaný děti. In GILK E. (Eds.) Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. 2007.
VRAJOVÁ J. Skutečnost v antickém zrcadle. In GILK E. (Eds.) Studia Moravica V, Symposiana. 2007.
Vrajová J. Hálek - Machar - Novák. In . (Eds.) Sborník prací FF brněnské univerzity. Bohemica Litteraria. 2004.
Vrajová J. K osvětovému působení J. S. Machara na Moravě. In FIALA J. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Vrajová J. S poutnickou holí a brašnou. Cestami dlouhého 19. století. 2023.
Vrajová J. Pozdní dílo Terézy Novákové v doteku s modernistickými tendencemi. In Gilk E. (Eds.) Impresionismus v české kultuře (1880 - 1920). 2020.
Vrajová J. Česká literární kultura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Změlík R., Vrajová J., Kolářová J. Vědecký odkaz prof. PhDr. Eduarda Petrů, DrSc. 2018.
Změlík R., Vrajová J., Komenda P. Stopy Oldřicha Králíka v české literární vědě. 2017.
RECENZE
Vrajová J. Renegát češství? CESKA LITERATURA. 2021.
Vrajová J. Karolina Světlá v hledáčku recepční estetiky. Český jazyk a literatura. 2014.
Vrajová J. Karafiátovi Broučci v české kultuře. Bohemica Olomucensia. 2012.
VRAJOVÁ J. Chraňme raky! Psí víno : časopis pro současnou poezii. 2011.
VRAJOVÁ J. Ví, co chce sdělit. Tvar. 2006.
VRAJOVÁ J. Málo víme o základních věcech člověka. Lidové noviny. 2003.
VRAJOVÁ J. In margine sborníku O. F. B. 2001. Česká literatura. 2001.
VRAJOVÁ J. Vieweghovské hody. Tvar. 2001.
VRAJOVÁ J. Hra na schovávanou. Texty. 2000.
VRAJOVÁ J. Ve štítu života - bolest. Aluze. 2000.
VRAJOVÁ J. Hovory s Markem Aureliem. Aluze. 1999.
VRAJOVÁ J. In vino veritas. Aluze. 1999.
VRAJOVÁ J. Svět pohádek Karla Schulze. Aluze. 1999.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)