Studijní materiály

Studijní opory pro e-learning

Title

Stylistika a teorie textu

Author

J. Svobodová

ukázka zde


Title

Nakladatelská redakční práce: Teorie a praxe

Author

L. Pořízková

ukázka zde


Title

Dějiny moderní české literatury 1

Author

E. Gilk

ukázka zde


Title

Exil jako kulturní a historický fenomén

Author

V. P. Polách

ukázka zde


Všechny aktuální opory pro pro zapsané studenty/studenty s přístupem jsou dostupné v Moodle

Většinu studijních opor je také možné si zakoupit ve Vydavatelství UP jako tzv. print-on-demand, tisk na zakázku – nemusí být tedy aktuálně dostupné přímo ve skriptárně, je nutné zadat objednávku s předstihem. Prodejna VUP se nachází v přízemní centrální univerzální knihovny, přímo naproti vchodu do budovy Křížkovského 10.


E-knihovna

 • Bednaříková, Božena: Cvičebnice z morfologie, PDF
 • Bednaříková, Božena – Mrozková, Ivana: Introduction to Leadership Communication, PDF
 • Bednaříková, Božena: Praktická cvičení z tvarosloví, PDF
 • Bláha, Ondřej: Jazyky střední Evropy, PDF
 • Hrabal, Jiří (ed.): Cenzura v literatuře a umění střední Evropy, PDF
 • Hrabal, Jiří (ed.): Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy, PDF
 • Hrubošová, Lucie: Komunikace pro praxi, PDF
 • Kolářová, Jana – Strnadová, Karla (eds.): Dělání mnohých knih žádného konce není, PDF
 • Komenda, Petr: Ediční příprava korespondence, PDF
 • Kubíček, Tomáš – Lass, Andrew (eds.): Roman O. Jakobson: A Work in Progress, PDF
 • Machala, Lubomír – Kožušníková, Petra (eds.): Cenová bilance 2013PDF ePUB
 • Malý, Radek: Příběhy básní a jejich překladů, PDF ePUB
 • Mocná, Dagmar – Vrajová, Jana: Metody literární historie, PDF ePUB
 • Polách, Vladimír P. (ed.): Mediální teorie a praxe, PDF
 • Polách, Vladimír P. – Zelená, Pavla (eds.): Mediální teorie a praxe 2009–2011, PDF
 • Polách, Vladimír P. – Zelená, Pavla (eds.): Mediální teorie a praxe 2013–2014, PDF
 • Polách, Vladimír P.: Úvod do typografie a počítačové grafiky, PDF
 • Pořízková, Lenka – Zemanová, Zuzana (eds.): Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec, PDF
 • Schneider, Jan – Krausová, Lenka (eds.): Intermedialita: slovo – obraz – zvuk, PDF
 • Schneider, Jan – Krausová, Lenka (eds.): Vybrané kapitoly z intermediality, PDF
 • Schneiderová, Soňa: Informace – text – kontext, PDF
 • Schneiderová, Soňa: Jak nepsat diplomovou práci, PDF
 • Šinclová, Soňa – Kubíček, Tomáš (eds.): Sémantika narativního prostoru, PDF
 • Sodomková, Magdalena: Jak psát žurnalistický text, PDF
 • Svobodová, Jindřiška – Hirschová, Milada: Komunikační strategie v jednom typu mediálního diskursu, PDF ePUB
 • Vepřek, Miroslav: Cvičebnice staroslověnštiny, PDF
 • Vepřek, Miroslav: Iskoni bě slovo, PDF
 • Vepřek, Miroslav: Komparativní tvarosloví staroslověnštiny a staré češtiny, PDF
 • Vepřek, Miroslav (ed.): Velká Morava a velkomoravská staroslověnština, PDF ePUB
 • Vrba, Jiří: Úvod do audiovizuálních technologií, PDF
 • Změlík, Richard: Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda, PDF

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)