Cenová bilance

KATEDRA BOHEMISTIKY FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI
VE SPOLUPRÁCI  
S ÚSTAVEM PRO ČESKOU LITERATURU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, V. V. I.,
PŘIPRAVUJÍ  

CENOVOU BILANCI 2021

SEMINÁŘ NAD ČESKÝMI A SLOVENSKÝMI LITERÁRNÍMI DÍLY VYDANÝMI V ROCE 2021

TERMÍN, MÍSTO A FORMA KONÁNÍ: 1. 6. 2022, FF UP V OLOMOUCI, HYBRIDNÍ

Cenová bilance čili bilanční reflexe aktuální beletrie, kterou naše pracoviště společně pořádají od roku 2014, se stále snaží navazovat na První bilance, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., na konci kalendářního roku, a podněcovat k vyhledávání, prověřování a potvrzování hodnot současné české i slovenské literatury. Stejně jako dříve hodláme do tohoto procesu přispívat především důkladnými analyticko-interpretačními reflexemi literárních děl, tentokrát vydanými během roku 2021, která následně obdržela nějaká ocenění, popřípadě je měla obdržet. Opět se tedy můžeme společně zamýšlet, nakolik šlo o ocenění podložená, či naopak problematická, anebo zda nějaké pozoruhodné dílo poroty nepřehlédly. Účastníci semináře se mohou zabývat rovněž skutečností, zda výsledky literárních cen a mechanismy jejich udílení nějak odrážejí aktuální trendy literárního dění, popřípadě stav jeho odborné reflexe i čtenářské percepce. Publikačním výstupem bude stejně jako už podvakrát zvláštní číslo recenzovaného časopisu Bohemica Olomucensia.  

Doufáme, že naše pozvánka zaujme dostatek adresátů, s nimiž se začátkem června na semináři v Olomouci setkáme, abychom stejně jako dříve mohli uskutečnit akci s přitažlivým a přínosným programem, posléze využitým k přípravě reprezentativního a podnětného publikačního výstupu.  

Organizační tajemnice: Mgr. Tereza Roháčová (tereza.rohacova01@upol.cz), KB FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, CZ 771 80 Olomouc.Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)