Cenová bilance

Aktuálně

Zde se objeví pozvánka na novou Cenovou bilanci


Cenová bilance čili bilanční reflexe aktuální beletrie, kterou pořádají katedra bohemistiky FF UP v Olomouci společně s pražským Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., od roku 2014, navazuje na První bilance, pořádané ÚČL na konci kalendářního roku. Naším hlavním cílem přitom je podněcovat a uskutečňovat vyhledávání, prověřování a potvrzování hodnot současné české i slovenské literatury. Do tohoto procesu přispívají účastníci CB především důkladnými analyticko-interpretačními reflexemi literárních děl, která byla vydána v roce předcházejícím roku konání konference a následně obdržela nějaká ocenění. Na CB se také pokoušíme zvažovat, nakolik šlo o ocenění podložená, či naopak problematická, anebo zda nějaké pozoruhodné dílo poroty nepřehlédly. Účastníci semináře rovněž reflektují, zda výsledky literárních cen a mechanismy jejich udílení nějak odrážejí aktuální trendy literárního dění, popřípadě stav jeho odborné reflexe i čtenářské percepce. Publikačním výstupem CB bývá zvláštní číslo recenzovaného časopisu Bohemica Olomucensia.

Organizační tajemnice:
Mgr. Tereza Roháčová (tereza.rohacova01@upol.cz), KB FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, CZ 771 80 Olomouc.


Archiv


Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)