Teorie literatury

Program doktorandských seminářů

DSP ČESKÁ LITERATURA A TEORIE LITERATURY V ZS 2022/2023

(Všechny semináře se uskuteční v místnosti 2.12.)

Program ke stažení

 

23. 09. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – doc. Erik Gilk: Umělecký obraz Podkarpatské Rusi v meziválečné próze

15:00–16:30
Referát – Mgr. Radek Cimprich: Recepční přijetí a tematická specifika Weinerovy básnické sbírky Pták
Recenze – Mgr. Adam Hošek: V. Barborík, B. Čiháková, A. Šidáková Fialová (eds.) – Listopadové proměny: česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

 

21. 10. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – prof. Dalibor Tureček: Jak je to s literárností  literární historie?

15:00–16:30
Referát – Mgr. Jakub Strýček: Před první vlnou – pojetí pachatele v dílech Oty B. Krause a Karla Hartmanna
Recenze – Mgr. Iwona Matuszkiewiczová: Karel Stibral – Estetika přírody: k historii estetického oceňování krajiny

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

 

25. 11. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – prof. Jiří Trávníček: Jan Skácel – básník v tenatech doby

15:00–16:30
Referát – Mgr. Iwona Matuszkiewiczová: Pseudočínská estetika v tvorbě Václava Vokolka
Recenze – Mgr. Tereza Roháčová: Olga Pavlova – 2 + 2 = 5: Světy antiutopické a dystopické literatury

16:45–17:30
Disertační seminář

 

 

16. 12. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – prof. Michaela Soleiman pour Hashemi: K výročí B. Balbína

15:00–16:30
Referát – Mgr. Adam Hošek: Dvojjedinost chaosu a řádu. Próza Jiřího Kratochvila v devadesátých letech
Recenze – Mgr. Jakub Strýček: Dorota Julie Nowak – Miejsca jako media pamięci w polskiej i czeskiej literaturze Zagłady po roku 1989

16:45–17:30
Disertační seminář

Členové oborové rady

prof. PhDr. Michal Peprník, Dr. (garant studijního programu a předseda oborové rady)

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Ph.D.

prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.

prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (externí, FF JČU v Českých Budějovicích)

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (externí, FF UK v Praze)

doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D. (externí, FHS UK v Praze)

doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (externí, FF OU v Ostravě)

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (externí, MZK v Brně)

Soupis doktorandů DSP Teorie literatury

Interní doktorandi:

Mgr. et Mgr. David Provazník

Mgr. Vojtěch Smutný

Mgr. Natálie Trojková

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)