Teorie literatury

Program doktorandských seminářů

DSP ČESKÁ LITERATURA V LS 2023/2024

Všechny semináře se uskuteční v areálu FF UP v Olomouci Křížkovského 10, místnost 2.12., ale budou dostupné též online:

https://cesnet.zoom.us/j/91824855027

 

23. 2. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – Dr. Petr Šámal – Samizdatový bestseller. Vaculíkův Český snář a jeho čtenáři

15:00–16:30
Referát – Mgr. Anna Malimánková: Tematické a tvárné podoby současné české literatury pro děti a mládež s přihlédnutím ke čtenářské recepci dětmi a dospělými

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

22. 3. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – Dr. Zuzana Urválková: Padesátá léta 19. století jako „čas za živa pohřbených“? Význam vícejazyčné původní a překladové beletrie v kontextu české literatury poloviny 19. století

15:00–16:30
Recenze – Mgr.: Radek Cimprich: Miloslav Topinka – Hadí kámen: eseje, články a skici

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

19. 4. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – Dr. Šidák: Základní otázky a problémy literárněvědné genologie

15:00–16:30
Recenze – Mgr. Žaneta Csonka: Stefan Segi: Nekorektní literatura. Politická korektnost v české literatuře a literární komunikaci

16:45–17:30 Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

 

3. 5. 13:15–17:30

13:15–14:45
Přednáška – doc. Marek Mitka: K podobám literárneho experimentu na Slovensku po roku 1989 [výklad bude realizován online]

15:00–16:30
Recenze – Mgr. Mgr. Anna Malimánková: Dítěti vstříc: Teorie literatury pro děti a mládež (Ed. Jana Segi Lukavská)

16:45–17:30
Disertační seminář – Individuální konzultace se školiteli

Členové oborové rady

prof. PhDr. Michal Peprník, Dr. (garant studijního programu a předseda oborové rady)

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Ph.D.

prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.

prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. (externí, FF JČU v Českých Budějovicích)

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (externí, FF UK v Praze)

doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D. (externí, FHS UK v Praze)

doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (externí, FF OU v Ostravě)

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (externí, MZK v Brně)

Soupis doktorandů DSP Teorie literatury

Interní doktorandi:

Mgr. et Mgr. David Provazník

Mgr. Vojtěch Smutný

Mgr. Natálie Trojková

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)