Ediční a nakladatelská praxe

První magisterský program  v České republice, který nabízí studium knihy z perspektivy historické, filologické, mediální i nakladatelské. Je navíc vyučován tzv. kombinovanou (distanční) formou, a je proto vhodný i pro ty, kdo již působí v praxi jako nakladatelé, knihkupci, knihovníci či redaktoři, pracovníci rozličných kulturních institucí apod. Vítáni jsou ale i čerství absolventi bakalářského studia, kteří mají zájem v navazujícím studiu skloubit povinnosti výukové s pracovními.

Na studenty čeká kromě dějin české a světové literatury také výuka textologie, stylistiky, nakladatelské redakční práce, dějin a teorie knižní kultury či médií apod. Studium lze dále profilovat výběrem z volitelných disciplín, např. semináři z dějin literární cenzury, sociolingvistiky, digitálního publikování, typografie či ortografie. Program zahrnuje povinnou praxi v oboru v délce 4 týdnů. Dvouleté studium je organizováno formou pátečních a sobotních výukových tutoriálů v kombinaci s domácí přípravou a plněním zadaných úkolů. K jednotlivým předmětům existují speciální, na míru napsané studijní opory.

Okruhy a otázky ke státní závěrečné zkoušce

Ke státní závěrečné zkoušce (SZZk) si student vybírá dva ze tří okruhů, které jsou obsahově navázány na předměty TZ a PZ. Každý okruh zahrnuje 16 problémově koncipovaných otázek, k nimž je studentovi doporučena příslušná literatura. K výběru okruhů pro vykonání SZZk dochází při stanovení tématu magisterské diplomové práce. Diskuze k okruhům se povede v rámci Metodologického semináře nebo po dohodě i jinak.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)