Volby do AS UP se uskuteční elektronicky

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Středa 6. květen 2020, 15:00 – Text: Milada Hronová

Ve dnech 19.–25. května proběhnou volby do Akademického senátu Univerzity Palackého. Termín platí pro všechny fakulty. V historii UP se tyto volby uskuteční vůbec poprvé elektronickou formou.

Akademický senát UP vyhlásil volby na další období v souladu s tradicí a vlastním volebním řádem ještě před koncem roku 2019. Proces se bezproblémově odvíjel podle schváleného harmonogramu do 13. března, kdy byly zveřejněny definitivní seznamy kandidátů na elektronických úředních deskách jednotlivých fakult i na centrální volební stránce AS UP. Od uvedeného data probíhá volební kampaň, která se však společně s dalšími částmi harmonogramu voleb musela přesunout do online prostředí.

„V týdnu před 24. březnem, kdy mělo začít hlasování, vydala Vláda ČR mimořádná opatření související se stavem nouze v zemi. S těmito opatřeními nastalo riziko, že bude znemožněna účast voličů z řad studentů, neúměrnému riziku by byli vystaveni i členové volebních komisí. Proto AS UP na svém zasedání, které se konalo formou videokonference a bylo i živě streamováno, poprvé upravil harmonogram zbylých fází voleb a termín pro hlasování ve volbách posunul na druhou polovinu května,“ řekl k nedávné historii rozhodovacích kroků AS UP jeho předseda Jiří Langer.

Přestože již tehdy AS UP avizoval, že je v případě potřeby připraven opětovně harmonogram upravit, eventuálně i přistoupit ke změně formy hlasování, optimisticky spíš předpokládal, že mimořádná opatření brzy skončí a život se na UP vrátí do standardních kolejí. Do stejné situace se v té době dostaly i fakultní senáty FTK, PřF a PdF, které rovněž nemohly volby konat podle původního plánu.

„Na konci března už ale bylo zřejmé, že se naše optimistické předpoklady neuskuteční a odložení voleb na druhou polovinu května nebude stačit. AS UP i tři dotčené fakulty proto přistoupily k rychlé přípravě novel svých volebních řádů, které umožní konat hlasování ve volbách v elektronické formě. AS UP novelu svého volebního řádu schválil díky vysokému nasazení řady lidí hned na dalším videokonferenčním zasedání 15. dubna. Účinnou se stala díky vstřícnosti MŠMT již v pátek 24. dubna,“ dodal Jiří Langer a doplnil, že tři analogické novely volebních řádů fakult schválil AS UP na svém dalším zasedání 29. dubna.

„Na tomto zasedání, opět konaném formou streamované videokonference, AS UP podruhé zasáhl do probíhajících voleb, a to jak opětovnou změnou harmonogramu, tak i rozhodnutím, že se hlasování ve volbách uskuteční výhradně elektronickou formou. Termín pro hlasování jsme stanovili na sedm kalendářních dnů v rozmezí mezi 19. až 25. květnem s tím, že je jednotný pro všechny fakulty,“ řekl.

Elektronické volby do senátů zatím používají pouze filozofická a cyrilometodějská teologická fakulta. V Akademickém senátu UP proces elektronických voleb urychlily mimořádné okolnosti. Je platný však jen pro tyto konkrétní volby. Příslušná novela Volebního řádu AS UP umožňující elektronické hlasování je napsána jako jednorázová, a pokud by chtěl AS UP uskutečnit elektronické volby i v budoucnu, bude se tímto tématem muset opět zabývat.

„Věřím, že s elektronickou volbou bude akademická obec spokojena tak, jak je spokojena na dvou zmiňovaných fakultách,“ řekl Jiří Langer. Připustil, že půjde o velkou změnu, a proto i požádal Centrum výpočetní techniky UP o zpracování souhrnného analytického materiálu.

„V předloženém materiálu jsou popsány organizační aspekty zajištění hlasování a chronologický popis celého procesu. Dokument obsahuje také informace o bezpečnostních opatřeních, kontrole identity voličů, unikátnosti volby, informace o zajištění anonymity volby, zabránění manipulace s hlasy či zabránění podvržení hlasů. Senátoři se s ním podrobně seznámili ještě před rozhodováním o elektronické volbě,“ zdůraznil předseda AS UP. Na uvedené jednání pozval i ředitele Centra výpočetní techniky UP Davida Skoupila, který senátory o připravenosti k realizaci elektronického hlasování ujistil.

„I přesto, že CVT na zakázce přípravy elektronického hlasování do AS UP i senátů tří fakult intenzivně pracuje zhruba od začátku dubna, je zřejmé, že se jedná o velmi sofistikovanou aplikaci, jejíž dokonalá příprava a otestování zabere určitý čas. Chtěl jsem mimo jiné, aby bylo možné i přímo reagovat na případné dotazy. Vzhledem k tomu, že se jedná o historicky první elektronické volby do AS UP, je jistá opatrnost ze strany AS UP pochopitelná. Nicméně vzhledem k tomu, že navržené usnesení o změně formy hlasování na elektronickou i dohodnutý termín pro hlasování AS UP schválil jednomyslně, je zjevné, že záruky a odpovědi pana ředitele CVT byly pro senát zcela dostačující. Ještě je nějaký čas, aby voliči o kandidátech přemýšleli. Ti se stále mohou v rámci volební kampaně prezentovat, i když v tuto chvíli zejména v online prostředí. Věřím, že ukážeme, že jsme hodni toho být akademickou a vzdělávací institucí, že i ve virtuálním prostředí budou ctěna pravidla slušné a férové volební kampaně a že se volby uskuteční bez problémů,“ dodal předseda AS UP. Webová stránka k volbám do AS UP ZDE. 

Proč preferoval AS UP termín voleb od 19. do 25. května?

* Volbou v pozdějších týdnech v květnu a případně v červnu by byla znemožněna účast stovek až tisíců voličů z řad studentů, kteří by mezitím ukončili svá studia splněním státních závěrečných zkoušek. 

* Důležitá byla realizace hlasování ještě před skončením původního funkčního období AS UP. Nakonec se to ale ukázalo jako nepodstatné, protože zákon č. 188 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů ze dne 24. dubna 2020 prodloužil funkční období AS UP (i senátů FTK, PřF a PdF) o 120 dní od skončení nouzového stavu, tedy do cca poloviny září 2020. I přes toto prodloužení funkčního období přistoupil AS UP k výběru květnového termínu, a to právě s ohledem na studenty, kteří svá studia ukončují.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)