Doc. PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
 
Pracoviště:
Katedra bohemistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Místnost:
Pracovní zařazení:
docent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Výběrový seminář 47 - bc. studium KBH/VS47B LS Se 3
  Výběrový seminář 47 - bc. studium KBH/VS47B ZS Se 3
  Výběrový seminář 6 - mgr. studium KBH/VS6M LS Se 4
  Výběrový seminář 6 - mgr. studium KBH/VS6M ZS Se 4