Mgr. Jana VRAJOVÁ, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633153

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.19

odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 09:00–10:00 1.19
Wednesday 10:00–11:00 1.19

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Literárněvědná společnost, pobočka Olomouc (člen, 1999–)
ČLÁNEK
Vrajová J. Ideál v hávu dokumentarity. CESKA LITERATURA. 2022.
Vrajová J. The Memory Trace of Jewishness in the Memoir Literature of Authors of the Late 19th Century. Slovo a smysl - časopis pro mezioborová bohemistická a teoretická. 2022.
Vrajová J. Z literární galerie: Sofie Podlipská. Český jazyk a literatura. 2022.
Vrajová J. Karolina Světlá - žena oběti. H7O - vzorec pro literaturu. 2020.
Vrajová J. Na okraj diskuse o ideálním realismu. Ceska Literatura. 2019.
Vrajová J. Podoby smrti v básnických textech Josefa Svatopluka Machara. Slawica Wratislaviensia. 2019.
Vrajová J. Za docentem Petrem Horou. Bohemica Olomucensia. 2012.
VRAJOVÁ J. Reflexe antiky a křesťanství v básnické sbírce Josefa Svatopluka Machara Confiteor. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vrajová J. Ke konfliktu antiky a křesťanství v básnické tvorbě Josefa Svatopluka Machara. In Faktorová V., Urválková Z., Pácalová J. (Eds.) Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějjin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. 2017.
VRAJOVÁ J. Cizincem mezi svými (Weilova Moskva-hranice v kritické recepci současníků). In Pořízková L. (Eds.) Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
VRAJOVÁ J. K charakteristice hrdinky Maloměstského románu Terézy Novákové. In . (Eds.) Labyrint ženského literárního světa. 2007.
VRAJOVÁ J. K polemice o životopisném románu F. Kožíka Největší z pierotů. In . (Eds.) Eurolingua & Eurolitteraria 2006. 2007.
VRAJOVÁ J. První světová válka v próze Jiřího Šotoly Malovaný děti. In GILK E. (Eds.) Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. 2007.
VRAJOVÁ J. Skutečnost v antickém zrcadle. In GILK E. (Eds.) Studia Moravica V, Symposiana. 2007.
Vrajová J. Hálek - Machar - Novák. In . (Eds.) Sborník prací FF brněnské univerzity. Bohemica Litteraria. 2004.
Vrajová J. K osvětovému působení J. S. Machara na Moravě. In FIALA J. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Vrajová J. Pozdní dílo Terézy Novákové v doteku s modernistickými tendencemi. In Gilk E. (Eds.) Impresionismus v české kultuře (1880 - 1920). 2020.
Vrajová J. Česká literární kultura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Změlík R., Vrajová J., Kolářová J. Vědecký odkaz prof. PhDr. Eduarda Petrů, DrSc. 2018.
Změlík R., Vrajová J., Komenda P. Stopy Oldřicha Králíka v české literární vědě. 2017.
RECENZE
Vrajová J. Renegát češství? CESKA LITERATURA. 2021.
Vrajová J. Karolina Světlá v hledáčku recepční estetiky. Český jazyk a literatura. 2014.
Vrajová J. Karafiátovi Broučci v české kultuře. Bohemica Olomucensia. 2012.
VRAJOVÁ J. Chraňme raky! Psí víno : časopis pro současnou poezii. 2011.
VRAJOVÁ J. Ví, co chce sdělit. Tvar. 2006.
VRAJOVÁ J. Málo víme o základních věcech člověka. Lidové noviny. 2003.
VRAJOVÁ J. In margine sborníku O. F. B. 2001. Česká literatura. 2001.
VRAJOVÁ J. Vieweghovské hody. Tvar. 2001.
VRAJOVÁ J. Hra na schovávanou. Texty. 2000.
VRAJOVÁ J. Ve štítu života - bolest. Aluze. 2000.
VRAJOVÁ J. Hovory s Markem Aureliem. Aluze. 1999.
VRAJOVÁ J. In vino veritas. Aluze. 1999.
VRAJOVÁ J. Svět pohádek Karla Schulze. Aluze. 1999.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)