prof. PhDr. Lubomír MACHALA, CSc.

Employee photo
Contact

585633155

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.17

profesor

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Tuesday 19:15–20:15 2.17 Lze využít též via e-mail: lubomir.machala@upol.cz
Wednesday 13:00–14:00 2.17 Lze využít též via e-mail: lubomir.machala@upol.cz
ČLÁNEK
Machala L. Devadesátka Vladimíra Párala. Literární.cz. 2022.
Machala L. K devadesátinám Františka Všetičky. Bohemistyka. 2022.
Kozelka M., Machala L. Milan Kozelka: Převtěliště zmrdů. In Machala L. (Eds.) Bohemica Olomucensia. 2022.
Machala L. Za Antonínem Bajajou (30. 5. 1942 – 16. 12. 2022). Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2022.
Machala L. Debut chválený, ale neoceněný... a dál? Bohemica Olomucensia. 2020.
Machala L. Čachtická paní a pak nula. In Vitvar JV. (Eds.) Respekt. 2019.
Machala L. Osobní vzpomínka na profesora Eduarda Petrů. Bohemica Olomucensia. 2019.
Machala L. Vulgarismus jako laser (Nad tvorbou Ladislava Šerého). Studia et Documenta Slavica. 2019.
Machala L., Janáček P., Taranenková I., Passia R., Jareš M. Česká literatura 2017: První bilance. Host. 2018.
Machala L. Slovenská literatura v Česku aktuálně. ÄŚeskĂ˝ jazyk a literatura. 2018.
Machala L. Jiří Drašnar – desperát české prózy. Studia et Documenta Slavica. 2017.
Machala L. Současný český román. Litikon. 2017.
Machala L. Za Františkem Valouchem. Bohemica Olomucensia. 2017.
Machala L., Peňás J. Kdo měl za Máchy ponětí o Máji? Lidové noviny. 2016.
Machala L. Kivételes eset Péter Hunčík. In Hahn ZJ. (Eds.) Látó. 2016.
Machala L. Malá velká slovenská kniha. Lidové noviny. 2015.
Machala L. Neletmo o Letmém sněhu. Romboid. 2015.
Machala L. Prolegomena to Czech Post-November Literature. Russian Literature. 2015.
Machala L. Hranice v textech Vladimíra Párala. Studia Slavica. 2013.
Machala L. Za Petrem Horou. Tvar. 2012.
MACHALA L., KASAL L. Jedna otázka pro Lubomíra Machalu. Tvar. 2011.
MACHALA L., RUNČÍKOVÁ H. Olomoucká Ex libris. Knižní novinky. 2011.
Machala L. Poslední dopis prof. PhDr. Edvardu Lotkovi, CSc. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2011.
MACHALA L. Prolegomena české polistopadové literatury I. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2011.
MACHALA L. Prolegomena české polistopadové literatury II. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2011.
MACHALA L. Telegram z Anasoft Litery. Host. 2011.
Machala L. Polistopadové prozaické pokusnictví. Bohemica Olomucensia. 2010.
Machala L. Polistopadové prozaické pokusnictví. RAK : Revue aktuálnej kultúry. 2010.
Machala L., Kukučová S. Překladatelem snadno a rychle: k českým překladům současné slovenské beletrie. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2010.
Machala L. Srovnání českého a slovenského polistopadového literárního vývoje. Slovenská literatúra : časopis pre literárnu vedu. 2010.
Machala L. Olomoucká polistopadová poezie. Bohemica Olomucensia. 2009.
Machala L. Podoby českého a slovenského literárního exilu po druhé světové válce. Čtenář : Měsíčník pro práci s knihou. 2009.
Machala L. Laudatio na Evu Kantůrkovou. Dokořán. Bulletin Obce spisovatelů. 2008.
Machala L. Laudatio na Ludvíka Vaculíka. Dokořán. 2008.
Machala L. Od pekelných nocí k radostnému ránu (Objev a omyl à la Vladimír Páral). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2008.
Machala L. Kunderovské stopy a ohlasy v současné české próze. RAK : Revue aktuálnej kultúry. 2006.
Machala L. Sgbinite na češkija i slovaškija postmodernizm. Literaturen vestnik. 2006.
Machala L. Magnesia Litera počtvrté. Literární novinky. 2005.
Machala L. Navzdory zlu i zapomínání. (Nad románovým triptychem Věry Sládkové). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Machala L. Olomouc - město knihy : 11. literární festival. Knižní novinky. 2005.
Machala L. Bajajovo moravské romaneto. Host. 2004.
Machala L. Bajajovo moravské romaneto. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Machala L. Modifikace a rozmělnění páralovského modelu životních stereotypů. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica, Bohemica. 2004.
Machala L. Osvobozená literatura. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2002.
Machala L. Česká próza na konci tisíciletí. Slovenská literatúra : časopis pre literárnu vedu. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Machala L. Literární rozběh osamělého běžce Dušana Mitany. In Fránek M., Mereneus A., Sládek O., Svobodová B. (Eds.) Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. 2020.
Machala L. Nové objevy slovenské prózy? (Nad aktuálními knihami Kataríny Kucbelové, Aleny Sabuchové a Verony Štrby Škultéty). In . (Eds.) poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 VI: zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 21.–22. novembra 2019 na FF PU v Prešove. 2020.
Machala L. Poznámky lexikografické (ryze praktické). In Gavura J. (Eds.) K vybraným aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 I: Lexikografické a recepčné výzvy. Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 21.–22. novembra 2019 na FF PU v Prešove. 2020.
Machala L., Jareš M. Slovenská literatura v Česku po rozdělení Československa. Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky. 2018.
Machala L. Debutanti mezi finalisty. In Součková M. (Eds.) K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 IV. 2017.
Machala L. Manipulace jako univerzální nástroj totalit různého charakteru. In . (Eds.) Středoevropské kulturní formace v boji proti komunistické totalitě. 2017.
Machala L. Opravdické překlady? Aneb jak se v poslední době překládají prózy Pavla Vilikovského do češtiny. In Darovec P. (Eds.) K dielu Pavla Vilikovského. Pri príležitosti 75. výročia narodenia spisovateľa a prekladateľa. 2017.
Machala L. Slovenská trojka (Žuchová, Balla, Rakús). K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III. 2015.
Machala L. Neoneoromantické pohádky pro gadže. In Součková M. (Eds.) K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II. Zborník materiálov z medzinárodnej konferencie konanej 13. -14.2013. 2014.
Machala L., Kukučová S. K českým překladům současné slovenské beletrie (se zvláštním přihlédnutím k českým překladům próz Stanislava Rakúse). In Součková M. (Eds.) Medzi umením a vedou (pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúsa). 2010.
Machala L. Kunderovské stopy a ohlasy v současné české próze. In Fedrová S. (Eds.) Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, sv. I. 2006.
Machala L. Literatura - společenská majorita, či minorita? In Uličný O. (Eds.) Eurolitteraria & Eurolingua 2005. 2005.
Machala L. Prozaická polistopadová bilance. In Bauer M. (Eds.) Česká próza 90. let 20. století. 2002.
KNIHA - CELEK
Machala L., Gilk E., Kolářová J., Komenda P., Malý R., Schneider J., Galík J., Hora P., Podivínský M., Petrů E., Skalička J., Štěrbová A. Panorama české literatury (1) do roku 1989. In Machala L. (Eds.) 2015.
Machala L., Blažková I., Kožušníková P., Severa J. Spisovatelé Univerzity Palackého. In Machala L. (Eds.) 2013.
Machala L., Gilk E., Kolářová J., Pořízková L., Schneider J., Zemanová Z. Panorama polistopadové české literatury s medailony autorů a kritickými ohlasy. 2012.
Machala L. Literární bludiště (Bilance polistopadové prózy). Literární bludiště (Bilance polistopadové prózy). 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Machala L. Láska zakázaná, zrazovaná, zamlčovaná, ale přetrvávající. Konvália. Zakázaná láska Rudolfa Dilonga. 2022.
Machala L. Lítostivost Stanislava Rakúse aneb Vskutku nová poetika? Temporální poznámky. 2022.
Machala L. Rakúsovo temporální panoptikum. Temporální poznámky. 2021.
Machala L. Literární rozběh osamělého běžce Dušana Mitany. In Fránek M., Mereneus A., Sládek O., Svobodová B. (Eds.) Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. 2020.
Machala L. Imenem Bally. In Kovalčuk O. (Eds.) Imenem baťka. 2018.
Machala L. Podoby postmodernistické prózy v české a slovenské literatuře. In Hajdučeková I. (Eds.) Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume II. 2018.
Machala L. Román nenapsaný, ale zapsaný. Nenapísaný román. 2018.
Machala L. Die literarische November 1989 oder der Schriftsteller in der heutigen tschechishen Gesellschaft. In Fialová I. (Eds.) Die ‚Wende‘ von 1989 und ihre Spuren in den Literature Mittelosteuropas. 2017.
Machala L. Exkluzivní excentrik. Telegram. 2017.
Machala L. Invenční inspirující ironik István Vörös. Co je ironická věda. 2017.
Machala L. Ve jménu Bally. Ve jménu otce. 2017.
Damborská A. Debut Dory Kaprálové. In Machala L., Damborská A. (Eds.) Cenová bilance 2014. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2014. 2015.
Machala L. Obecná charakteristika. In Machala L. (Eds.) Panorama české literatury (2) po roce 1989. 2015.
Machala L. Oceňovaná, ale nedoceněná (Nad tvorbou Hany Andronikové). In Machala L., Damborská A. (Eds.) Cenová bilance 2014. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2014. 2015.
Machala L. Pavel Vilikovský: První a poslední láska. In Gavura J. (Eds.) TOP 5 2013. Slovenská literárna a výtvarná scéna 2013 v odbornej reflexii. 2015.
Machala L. Filipika proti literárněkritickým misomusům (Nad recenzními ohlasy prózy Emila Hakla Skutečná událost). In Machala L., Kožušníková P. (Eds.) Cenová bilance 2013. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2013. 2014.
Machala L. Holoubek věčně hravý a mladý? Veselý hřbitov. 2014.
Machala L. Projevy a představitelé modernismu i avantgardy ve slovenské literatuře. Literární modernismus ve světě. 2014.
Machala L. Vladimír Balla: Oko. TOP 5 2012. Slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii. 2014.
Machala L. Péter Hunčík: Hraničný prípad. TOP 5 2011. Slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii. 2013.
Machala L. Nad dvěma knihami — Milan Kundera: Kniha smíchu a zapomnění vs. Vladimír Páral: Kniha rozkoší, smíchu a radosti. Milan Kundera aneb Co zmůže literatura? Soubor statí o díle Milana Kundery. 2012.
Machala L. Kunderovské stopy a ohlasy v dílech českých prozaiků. In Haman A., Novotný V. (Eds.) Hommage à Milan Kundera / Pocta Milanu Kunderovi. Sborník k 80. spisovatelovým narozeninám. 2009.
Machala L. Literární kultura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Machala L. Olomoucká polistopadová próza. In Červinka B., Kolář K. (Eds.) Tisíc dní s Literárním klubem Olomouc. 2009.
Machala L. Autoři šedesátých let a jejich kompromis s normalizací. Dějiny české literatury 1945-1989, IV, 1969-1989. 2008.
Kolářová J., Petrů E., Malý R. Baroko a protireformace (od 20. let 17. století do 70. let 18. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Machala L. Bohuslav Vaněk-Úvalský: Poslední bourbon. V souřadnicích volnosti: Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. 2008.
Machala L. Česká literatura v zrcadle literárních cen udělených v roce 2007. In Richterek O. (Eds.) Kontexty literární vědy I. 2008.
Machala L. Hnát Daněk: Až budeme velcí. V souřadnicích volnosti: Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. 2008.
Kolářová J., Petrů E. Humanismus, renesance, reformace (od 70. let 15. století do 20. let 17. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Machala L. Jiří Drašnar: O revolucích, tajných společnostech a genetickém kódu. V souřadnicích volnosti: Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. 2008.
Kolářová J., Petrů E. Literatura husitská a protihusitská (od počátku do 70. let 15. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Štěrbová A., Schneider J., Gilk E., Malý R. Literatura na přelomu 19. a 20. století (od 90. let 19. století do konce první světové války). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Štěrbová A., Podivinský M., Schneider J., Gilk E., Komenda P., Machala L., Malý R. Literatura po vzniku Československé republiky a za německé okupace (1918 - 1945). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Skalička J., Hora P., Malý R. Literatura v druhé polovině 19. století. In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Machala L., Galík J., Podivínský M., Schneider J., Komenda P., Gilk E., Malý R. Literatura v letech 1969 -1989. In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Kolářová J., Petrů E., Malý R. Literatura vrcholného středověku (14. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury. 2008.
Skalička J., Hora P., Malý R. Národní obrození (Od 80. let 18. století do poloviny 19. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Kolářová J., Petrů E., Malý R. Počátky slovesnosti a literatura vrcholného středověku (do 13. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury. 2008.
Machala L. Pokusy o zvrat: próza vycházející v ústrety normalizaci. Dějiny české literatury 1945-1989, IV, 1969-1989. 2008.
Galík J., Podivinský M., Štěrbová A., Schneider J., Machala L., Komenda P., Gilk E., Malý R. Poválečná literatura do roku 1968. In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Machala L. Próza. V souřadnicích volnosti: Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. 2008.
Machala L. Prózy předznamenávající budoucí poetiky. Dějiny české literatury 1945-1989, IV, 1969-1989. 2008.
Machala L. Současná próza v souřadnicích povoleného. Dějiny české literatury 1945-1989, IV, 1969-1989. 2008.
Machala L. Vladimír Macura: Guvernantka. V souřadnicích volnosti: Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. 2008.
Machala L., Ananjeva S., Madanov M. Češskaja literatura. In . (Eds.) Očerki po mirovoj literature rubeža XX?XXI stoletij. 2006.
Machala L. Bútora, Martin. Slovník slovenských spisovateľov. (Kol. autorů pod vedením Valéra Mikuly..). 2005.
Machala L. Drašnar, Jiří. Slovník českých spisovatelů. (Kol. autorů pod vedením Věry Menclové a Václava Vaňka.). 2005.
Machala L. Hlatký, Edmund. Slovník slovenských spisovateľov. (Kol. autorů pod vedením Valéra Mikuly..). 2005.
Machala L. Kasarda, Martin. Slovník slovenských spisovateľov. (Kol. autorů pod vedením Valéra Mikuly..). 2005.
Machala L. Literatura czeska w czasie polistopadowych przemian społecznych. Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Tom 1. Transformacja. 2005.
Machala L. Ludva, Roman. Slovník českých spisovatelů. (Kol. autorů pod vedením Věry Menclové a Václava Vaňka.). 2005.
Machala L. Šimko, Dušan. Slovník slovenských spisovateľov. (Kol. autorů pod vedením Valéra Mikuly..). 2005.
Machala L. Taussig, Pavel. Slovník slovenských spisovateľov. 2005.
Machala L. Zimková, Milka. Slovník slovenských spisovateľov. (Kol. autorů pod vedením Valéra Mikuly..). 2005.
Machala L. K některým současným aktivitám prešovské literární vědy. In Pospíšil I., Zelenka M. (Eds.) Aktuální slovakistika. Brněnské texty ke slovakistice VII. 2004.
Machala L. "Normalizační " společenský a společensko-historický román. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosohica. Philologica 72. Studia bohemica 8. 2000.
ABSTRAKT
Machala L. Ofenzíva českých literátek v 21. století. In Hajdučeková I., Getlík P. (Eds.) Metodologické inšpirácie v literárnovednom výskume I. 2018.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Machala L. Vulgarismus jako laser. 2018.
Machala L., Jareš M., Janáček P., Passia R., Taranenko I. Česká literatura 2017: první bilance. 2017.
Machala L. Spisovatelé UP. 2016.
Machala L., Fialová I. November 1989 literarisch. 2014.
Machala L. Milenci a vrazi v knižní a filmové podobě. Katolická univerzita Petra Pázmánye v Piliscsabě. 2009.
Machala L. O současné české poezii (s přihlédnutím k aktuálním máchovským rezonancím. Katolická univerzita Petra Pázmánye v Piliscsabě. 2009.
Machala L. Olomoucká polistopadová próza. Literární klub Olomouc. 2009.
Machala L. Polistopadové prozaické pokusnictví. Přednáška pro maturitní ročníky Gymnázium Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. 2009.
Machala L. Polistopadové prozaické pokusnictví. Seminář Obce spisovatelů pro zahraniční bohemisty, Univerzita Palackého. 2009.
Machala L. Zrozeny v Martově znamení (o básnických skupinách rodících se během druhé světové války). Katolická univerzita Petra Pázmánye v Piliscsabě. 2009.
Machala L. Česká literatura v zrcadle literárních cen udělených v roce 2007. Slavistický institut, Vídeňská univerzita. 2008.
Machala L. Česká polistopadové drama a divadlo. Katolická univerzita Petra Pázmánye v Piliscsabě. 2008.
Machala L. Hlavní trendy české polistopadové literatury. Letní škola slovanských studií. 2008.
Machala L. Charakteristické tendence české prózy po r. 1990. Katedra západoslovanských jazyků (bohemistika), Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu. 2008.
Machala L. Charakteristické tendence české prózy po r. 1990. Katedra češtiny, Filozofická fakulta, Lublaňská univerzita. 2008.
Machala L. K problematice psaní literárních dějin (S přihlédnutím ke koncepčním změnám ve dvou verzích Panoramatu české literatury). Katedra jazyků a kultury střední a východní Evropy. Fakulta cizích jazyků a literatur, Univerzita v Udine. 2008.
Machala L. Osobnosti české prózy 60. let 20. století. Filozofická fakulta Prešovské univerzity. 2008.
Machala L. Polistopadová olomoucká poezie. Literární klub Olomouc, o. s., a Vědecká knihovna Olomouc. 2008.
Machala L. Současná česká literatura v zrcadle literárních cen. Gymnázium Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. 2008.
Machala L. Srovnání polistopadového vývoje v české a slovenské literatuře. Filozofická fakulta Prešovské univerzity. 2008.
Machala L. Česká literatura po roce 2000. (Nad básnickou i prozaickou tvorbou S. Fischerové, S. Antošové, E. Dutky, S. Komárka, M. Urbana, A. Wernera aj.). Česká literatura po roce 2000. (Nad básnickou i prozaickou tvorbou S. Fischerové, S. Antošové, E. Dutky, S. Komárka, M. Urbana, A. Wernera aj.). 2007.
Machala L. Polistopadová česká literatura. - Nad současnou českou poezií. Cyklus přednášek pro Městskou knihovnu v Praze. 2007.
Machala L. Polistopadová česká literatura. - Podoby a trendy polistopadové české poezie. Cyklus přednášek pro Městskou knihovnu v Praze. 2007.
Machala L. Polistopadová česká literatura. Nové osobnosti české polistopadové prózy. Cyklus přednášek pro Městskou knihovnu v Praze. 2007.
Machala L. Současná česká literatura v zrcadle literárních cen. Literárněvědná společnost ? pobočka v Brně. 2007.
Machala L. Současná česká literatura v zrcadle literárních cen. Letní škola slovanských studií. 2007.
Machala L. Současná česká literatura v zrcadle literárních cen. Seminář Obce spisovatelů pro zahraniční bohemisty. 2007.
Machala L. Co nového v české próze? Letní škola slovanských studií, FF UP v Olomouci. 2006.
Machala L. Co nového v české próze? Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín. 2006.
Machala L. Česká próza po roce 2000. Gymnázium Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. 2006.
Machala L. Česká próza po roce 2000. Městská knihovna Valašské Meziříčí. 2006.
Machala L. Josef Galík - prozaik. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2006.
Machala L. Josef Galík - prozaik. Literárněvědná společnost AV ČR, pobočka v Olomouci. 2006.
Machala L. Kunderovské stopy a ohlasy v současné české próze. Katedra západoslovanských jazyků (bohemistika), Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu. 2006.
Machala L. Nad současnou českou poezií. Letní škola slovanských studií, FF UP OLomouc. 2006.
Machala L. Nové osobnosti české prózy v novém století. Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín. 2006.
Machala L. Otazníky nad romanetem, respektive nad Bajajovým Zvlčením. Katedra západoslovanských jazyků (bohemistika), Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu. 2006.
Machala L. Co nového v české próze? Seminář Obce spisovatelů pro zahraniční bohemisty. 2005.
Machala L. Česká próza po roce 2000. Letní škola slovanských studií. 2005.
Machala L. Jan Amos Komenský. 2005.
Machala L. Kontakty současné české literatury s literaturou 19. století. Katolická univerzita Petra Pázmánye v Piliscabě, Maďarsko. 2005.
Machala L. Kunderovské stopy a ohlasy v současné české próze. Letní škola slovanských studií. 2005.
Machala L. Kunderovské stopy a ohlasy v současné české próze. Slavistický seminář. 2005.
Machala L. Kunderovské stopy a ohlasy v současné české próze. Filologická fakulta Vratislavské univerzity. 2005.
Machala L. Kunderovské stopy a ohlasy v současné české próze. Katolická univerzita Petra Pázmánye v Piliscabě, Maďarsko. 2005.
Machala L. Podoby českého a slovenského literárního postmodernismu. Filologická fakulta Vratislavské univerzity. 2005.
Machala L. Poznámky ke kánonu české literatury. Katolická univerzita Petra Pázmánye v Piliscabě, Maďarsko. 2005.
Machala L. Samizdatový a exilový komunikační okruh v české literatuře druhé poloviny 20. století. Katolická univerzita Petra Pázmánye v Piliscabě, Maďarsko. 2005.
Machala L. Současná česká literatura (90. léta 20. století). Filologická fakulta Vratislavské univerzity. 2005.
Machala L. Současná slovenská beletrie a dramatická tvorba. Letní škola slovanských studií. 2005.
Machala L. Využití prvků populární literatury v tvorbě mladších českých prozaiků. Filologická fakulta Vratislavské univerzity. 2005.
Machala L. Vznik a vývoj postavy dobrého vojáka Švejka jako literárního typu. Katolická univerzita Petra Pázmánye v Piliscabě, Maďarsko. 2005.
Machala L. Česká literatura 80. let. Městská knihovna v Jičíně. 2004.
Machala L. Česká polistopadová literatura. Katedra západoslovanských jazyků (bohemistika), Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu. 2004.
Machala L. Česká polistopadová literatura. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Luhačovice, (pro pedagogy z regionu). 2004.
Machala L. Česká polistopadová próza. Městská knihovna v Jičíně. 2004.
Machala L. Čeští prozaici střední generace. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Luhačovice, (pro pedagogy z regionu). 2004.
Machala L. Charakteristické tendence české polistopadové prózy. Městská knihovna v Olomouci. 2004.
Machala L. Charakteristické tendence české polistopadové prózy. Pro studenty Institutu slovanské filologie Slezské univerzity ze Sosnovce. 2004.
Machala L. Jak se proměnily postavení a funkce české literatury po listopadu 1989. FF UP v Olomouci (pro studenty z polských univerzit). 2004.
Machala L. Jak se proměnily postavení a funkce české literatury po listopadu 1989. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Luhačovice, (pro pedagogy z regionu). 2004.
Machala L. Jak se proměnily postavení a funkce české literatury po listopadu 1989. Letní škola slovanských studií, FF UP Olomouc. 2004.
Machala L. Jak se proměnily postavení a funkce české literatury po listopadu 1989. Katedra západoslovanských jazyků (bohemistika), Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu. 2004.
Machala L. Literární postmodernismus a jeho české konkretizace. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Luhačovice, (pro pedagogy z regionu). 2004.
Machala L. Nové osobnosti české prózy nového století. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Luhačovice, (pro pedagogy z regionu). 2004.
Machala L. Nové osobnosti české prózy v novém století. Městská knihovna v Jičíně. 2004.
Machala L. Nové osobnosti české prózy v novém století. FF UP v Olomouci (pro studenty z katedry západoslovanských jazyků Filozofické fakulty Univerzity v Záhřebu). 2004.
Machala L. Novinky české prózy. Gymnázium Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. 2004.
Machala L. Novinky české prózy. Pedagogické centrum v Ostravě. 2004.
Machala L. Novinky české prózy. Letní škola slovanských studií FF UP Olomouc. 2004.
Machala L. Novinky české prózy. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Luhačovice, (pro pedagogy z regionu). 2004.
Machala L. Podoby českého a slovenského postmodernismu. Katedra západoslovanských jazyků (bohemistika), Filozofická fakulta Univerzity v Záhřebu. 2004.
Machala L. Podoby českého a slovenského postmodernismu. + České literární kánony. Letní škola slovanských studií FF UP Olomouc. 2004.
Machala L. Situace a vývojové tendence v české poezii 90. let. Městská knihovna v Olomouci. 2004.
Machala L. Situace a vývojové tendence v české poezii 90. let. Přednáškový pobyt. 2004.
Machala L. Současná literatura na Moravě. Pedagogické centrum v Ostravě. 2004.
Machala L. Využití prvků populární literatury v tvorbě mladších českých prozaiků. Seminář knihovníků. Reflexe současné literatury. 2004.
Machala L. Nové osobnosti české prózy v novém století. Středisko služeb školám v Šumperku. 2003.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Machala L., Roháčová T., Sládek O. Cenová bilance 2021. 2022.
Machala L., Roháčová T., Sládek O. Studentská literárněvědná konference Olomouc 2022. 2022.
Machala L., Roháčová T., Sládek O. Cenová bilance 2019-2020. 2021.
Machala L., Roháčová T., Sládek O. Studentská literárněvědná konference Olomouc 2021. 2021.
Machala L., Franta T. Cenová bilance 2018. 2019.
Machala L., Němec J. Ex libris s Janem Němcem. 2019.
Machala L., Vokolek V. Ex libris s Václavem Vokolkem. 2019.
Machala L., Hučínová M. Letní škola bohemistiky 2019. 2019.
Machala L., Hučínová M. Textování 2019. 2019.
Machala L., Franta T. Cenová bilance 2017. 2018.
Machala L., Faulerová L. Ex libris s Lucií Faulerovou. 2018.
Machala L., Jareš M. Ex libris s Michalem Jarešem. 2018.
Machala L., Civišová D., Vodička M., Vokolek V. Ex libris s Václavem Vokolkem. 2018.
Machala L., Hučínová M. Letní škola bohemistiky 2018. 2018.
Machala L., Kantůrková E. Beseda s Evou Kantůrkovou. 2017.
Machala L., Záleská M., Záleský D. Beseda s Markétou a Davidem Záleskými. 2017.
Machala L., Jamek V. Beseda s Václavem Jamkem. 2017.
Machala L., Franta T. Cenová bilance 2016. 2017.
Machala L., Šimko D. Ex libris s Dušanem Šimkem. 2017.
Machala L., Vörös I. Ex libris s Istvánem Vörösem. 2017.
Machala L., Topol J. Ex libris s Jáchymem Topolem. 2017.
Machala L., Hatala M. Ex libris s Mariánem Hatalou. 2017.
Machala L., Hučínová M., Franta T. Letní škola bohemistiky 2017. 2017.
Machala L., Damborská A. Cenová bilance 2015. 2016.
Machala L., Foltinová E., Janáček P. Doktorandská konference 2016. 2016.
Machala L., Hučínová M. Letní škola bohemistiky 2016. 2016.
Machala L., Damborská A. Cenová bilance 2014. 2015.
Machala L., Hučínová M. Letní škola bohemistiky 2015. 2015.
Machala L., Bartošová L. Letní škola bohemistiky 2014. 2014.
Machala L. 1. Cenová bilance. 2014.
Machala L., Komenda P., Křivánek V. Seminář pro zahraniční bohemisty. 2009.
Gilk E., Machala L. Umělecký experiment. 2009.
Gilk E., Machala L. Kontakty a konflikty kultur. 2008.
Machala L., Komenda P. Seminář pro zahraniční bohemisty. 2007.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Machala L., Sibyla P., Passia R., Bystrzak M. 30 let: Jak se soužití s Čechy projavilo na slovenské literatuře? Podcast Knižnej revue. 2022.
Machala L. BáSnění: Emanuel Frynta - Topič. BáSnění. 2018.
Machala L. BáSnění: Milan Kozelka - Dream Team. BáSnění. 2018.
Machala L., Koubová K. Knížky plus. 2017.
Machala L., Janáček P., Jareš M., Taranenko I., Passia R. Reflexe: Literatura! (Česká literatura 2017: první bilance) 1. 2017.
Machala L., Janáček P., Jareš M., Taranenko I., Passia R. Reflexe: Literatura! (Česká literatura 2017: první bilance) 2. 2017.
Machala L. Slovo o literatuře. (Rozhovor s Annou Zonovou a Miroslavem Vepřkem.). In Vepřek M., Zonová A. (Eds.) 2014.
Machala L. Slovo o literatuře. (Rozhovor s Klárou Elšíkovou a Radkem Malým.). In Malý R., Elšíková K. (Eds.) 2014.
Machala L., Janáček P., Zizler J. Tentokrát o knihách Sylvy Fischerové. Kritický klub Českého rozhlasu. 2013.
Machala L., Janáček P., Peňás J. Tentokrát o próze Zuzany Brabcové Stropy. Kritický klub Českého rozhlasu. 2013.
Machala L., Janáček P., Hrtánek P. Tentokrát o románu Falzu Romana Ludvy. Kritický klub Českého rozhlasu. 2012.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Machala L. Antonín Bajaja sedmdesátiletý. literarni.cz. 2012.
Machala L. Vladimíru Páralovi k 80. narozeninám. Literární.cz. 2012.
MACHALA L. Prolegomena polistopadové české literatury. Britské listy. 2011.
RECENZE
Machala L. Mnohé o mnohém. Tvar. 2015.
Machala L. Na návstěvě u Pupaly. Tvar. 2015.
Machala L. Čekání na (post)Godota. RAK : Revue aktuálnej kultúry. 2009.
Ostatní odborná publikace (RIV)
OPONENTSKÝ POSUDEK
Machala L. Adéla Rosípalová: Analýza současné LGBTQ + young adult literatury s přihlédnutím k angloamerické tvorbě. Analýza současné LGBTQ + young adult literatury s přihlédnutím k angloamerické tvorbě. 2022.
Machala L. Jakub Lukáš: Magický realismus v české literární teorii a kritice. S přihlédnutím ke světové literární teorii. Magický realismus v české literární teorii a kritice. S přihlédnutím ke světové literární teorii. 2022.
Machala L. Monika Kříčková: Recepce tvorby spisovatelů španělského zlatého věku v českém literárním prostředí 19. století. Recepce tvorby spisovatelů španělského zlatého věku v českém literárním prostředí 19. století. 2022.
Machala L. Natália Mitková: Autorské stratégie tvorcov súčasnej slovenskej memoárovej literatúry. Autorské stratégie tvorcov súčasnej slovenskej memoárovej literatúry. 2020.
Machala L. Iva Dvořáková: Vzájemný překlad ve vývoji česko-slovenských a slovensko-českých vztahů. Zčešťování - poslovenčovanie - přepis - prevod - překlad. Vzájemný překlad ve vývoji česko-slovenských a slovensko-českých vztahů. Zčešťování - poslovenčovanie - přepis - prevod - překlad. 2019.
Machala L. Karel Střelec: Paměť míst na "okrajích" jako téma současné české prózy. Paměť míst na "okrajích" jako téma současné české prózy. 2019.
Machala L. Proměny a rezonance gothic fiction v prózách Miloše Urbana. Proměny a rezonance gothic fiction v prózách Miloše Urbana. 2017.
Machala L. Prostor a literatura - Jesenicko v české literatuře v druhé polovině XX. století. Prostor a literatura - Jesenicko v české literatuře v druhé polovině XX. století. 2017.
Machala L. Jaroslav Šrank: Individualizovaná literatúra (Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov). Individualizovaná literatúra (Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov). 2013.
Machala L. Alena Fialová: Hranice sebereflexe. Obraz soudobých českých dějin v normalizační próze. Hranice sebereflexe. Obraz soudobých českých dějin v normalizační próze. 2012.
Machala L. Derek Rebro: Urbánne vs. rustikálne v poézii 60-tych rokov 20. storočia. Urbánne vs. rustikálne v poézii 60-tych rokov 20. storočia. 2012.
Machala L. Jakub Klein: Motivicko-tematická analýza vybraných děl Jiřího Šotoly (s důrazem na jejich filozofické aspekty). Motivicko-tematická analýza vybraných děl Jiřího Šotoly (s důrazem na jejich filozofické aspekty). 2012.
Machala L. Zbyněk Fišer: Překlad jako kreativní proces: teorie a praxe funkcionalistického překládání. Překlad jako kreativní proces: teorie a praxe funkcionalistického překládání. 2010.
Machala L. Vladimír Novotný: Problémy člověka a dějin v románech Vladimíra Körnera. Problémy člověka a dějin v románech Vladimíra Körnera. 2008.
Machala L. Miroslav Zelinský: Texty a obrazy (Stopy, které zůstaly). Oponentský, habilitační práce. 2007.
Machala L. Oskar Mainx: Kapitoly z básnické poetiky Egona Bondyho. Oponentský, disertační práce. 2006.
ZPRÁVA
Machala L. Ex libris (autointerview). Bohemica Olomucensia. 2009.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
The modern Czech literature KBH/NCLS LS Se 2
Czech Literature IV KBH/CLIVP ZS 2
Czech Literature IV KBH/CLIVS ZS Se 4
Czech experimental literature of 20th century KBH/EXP20 LS 1
Czech experimental literature of 20th century KBH/EXP20 LS Se 2
Student Literary Competition KBH/VS15M LS Se 0
The modern Czech literature KBH/VS41B LS Se 2
Student Literary Competition KBH/VS46B LS Se 0
Czech Literature KBH/9CSDZ LS 0
Critical Reading of Academic Texts 1 KBH/91AK1 LS Se 6
Critical Reading of Academic Texts 2 KBH/91AK2 LS Se 12
Critical Reading of Academic Texts 3 KBH/91AK3 LS Se 12
Methods of Literary Research and their Applications 1 KBH/91AM1 ZS Se 2
Methods of Literary Research and their Applications 1 KBH/91AM1 ZS 6
Methods of Literary Research and their Applications 2 KBH/91AM2 LS Se 4
Methods of Literary Research and their Applications 2 KBH/91AM2 LS 8
Defence of a Research Paper 1 KBH/91AP1 LS Se 0
Defence of a Research Paper 2 KBH/91AP2 LS Se 0
Defence of a Research Paper 3 KBH/91AP3 LS Se 0
Argumentative Synthesis 1 KBH/91AS1 ZS 9
Argumentative Synthesis 1 KBH/91AS1 ZS Se 9
Argumentative Synthesis 2 KBH/91AS2 LS Se 12
Academic Writing for PhDs 1 KBH/91AZ1 ZS Se 9
Academic Writing for PhDs 1 KBH/91AZ1 ZS 9
Academic Writing for PhDs 2 KBH/91AZ2 LS Se 12
Contemporary Slovak Culture and Literature KBH/VSLO LS Se 2
Present-Day Czech Literature KBH/92AKL ZS Se 2
Present-Day Czech Literature KBH/92AKL ZS 2
Contemporary Slovak Literature KBH/VSLA LS 1

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
BEČKOVÁ FIF Filologie 2012
HOMOLOVÁ-RICHTROVÁ FIF Filologie 2011
CIESLAROVÁ FIF Filologie 2015
POŘÍZKOVÁ FIF Filologie 2013
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)