Mgr. Josef LÍNEK, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633154

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.08

Lektor

KNIHA - CELEK
Hradilová D., Línek J., Kopečková M., Szokalová K. Czech it UP! B2 Cvičebnice. 2020.
Hradilová D., Línek J., Franta T., Kopečková M., Szokalová K. Czech it UP! C1 Cvičebnice. 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Línek J. Gramatické minimum. Hádková-Línek-Vlasáková: Čeština jako cizí jazyk, Úroveň A1. 2005.
Línek J., Hádková M., Vlasáková K. Jazykové a nocionální funkce. Hádková-Línek-Vlasáková: Čeština jako cizí jazyk, Úroveň A1. 2005.
Línek J., Hádková M., Vlasáková K. Obecné pojmy. Hádková - Línek - Vlasáková. Čeština jako cizí jazyk, Úroveň A1. 2005.
Línek J., Hádková M., Vlasáková K. Specifické pojmy. Hádková-Línek-Vlasáková: Čeština jako cizí jazyk, Úroveň A1. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Línek J. Popis češtiny na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Součást přednáškového cyklu Didaktika češtiny pro cizince. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Bláha O., Hradilová D., Línek J., Svobodová J. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
PŘEKLAD
Línek J., Müller R., Chocholoušková A. The Collected Short Stories. Od A do Z. Souhrnné vydání nejlepších povídek, svazek 1. 2010.
Línek J., Müller R., Havrdová MF. The Collected Short Stories. Od A do Z. Souhrnné vydání nejlepších povídek, svazek 2. 2010.
Línek J. Roald Dahl: Collected Short Stories. To sladké tajemství života a jiné povídky (Přeložil Josef Línek a Richard Müller). 2008.
Línek J. Roald Dahl: The Wonderful Story of Henry Sugar and Six Other Stories. Podivuhodný příběh Henryho Sugara a jiné povídky (Přeložili Josef Línek a Mai Fathi Havrdová). 2008.
Línek J. Over to You: Ten Stories of Flyers and Flying. Přepínám. Deset příběhů o letcích a létání. 2007.
Línek J. The Collected Short Stories. Velký samočinný větostroj a další povídky. 2007.
LÍNEK J., Müller R. More Tales of the Unexpected. Další příběhy nečekaných konců. 2006.
LÍNEK J. The Plot Against America. Spiknutí proti Americe. 2006.
Línek J. Marion Farouk-Sluglettová - Peter Sluglett: Iraq Since 1958: From Revolution to Dictatorship. Irák od roku 1958: od revoluce k diktatuře (spoluautorství překladu). 2003.
Línek J. The Magus. Mág. 1999.
Línek J. John Lash: The Seeker´s Handbook: Complete Guide To Spiritual Pathfinding. Průvodce hledačů absolutna: encyklopedie duchovních nauk. 1996.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)