doc. Mgr. Erik GILK, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633148

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.21

docent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Wednesday 14:00–15:00 1.21
Thursday 11:30–12:30 1.21

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Člen AS fakulty (1. 1. 2006 – )

  • Literárněvědná společnost, pobočka olomouc (místopředseda, 2000–)
ČLÁNEK
Gilk E. Jewish Traces in the Inter-War Prose Writing of Assimilated Authors. Slovo a smysl - časopis pro mezioborová bohemistická a teoretická. 2022.
Gilk E. K dvojímu výročí Jaromíra Johna. Český jazyk a literatura. 2022.
Gilk E. Pověsti jako živé. Český jazyk a literatura. 2022.
Gilk E. První bilance prózy roku 2021. Český jazyk a literatura. 2022.
Gilk E. Kunderovské problémy a paradoxy. Český jazyk a literatura. 2021.
Gilk E. Motýlova vančurovská variace. Český jazyk a literatura. 2021.
Gilk E. Nedotažený románový diptych Dity Táborské. Bohemica Olomucensia. 2020.
Gilk E. Prozaické debuty Michala Vrby. Český jazyk a literatura. 2020.
Gilk E. Trojice románů Marka Tomana. Bohemica Olomucensia. 2020.
Gilk E. Jiné "druhé" město. K autorské poetice Michala Ajvaze. Český jazyk a literatura. 2019.
Gilk E. Mistr vícehlasého vyprávění. Jaromír John a jeho Večery na slamníku. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2018.
Gilk E. Muž trojí profese s cirkusáckým srdcem. Český jazyk a literatura. 2018.
Gilk E. O rodičích, dětech a adopci. Český jazyk a literatura. 2018.
Gilk E. Trojice románů Marka Tomana. Český jazyk a literatura. 2018.
Gilk E. Dvě prózy z moderní historie. Český jazyk a literatura. 2017.
Gilk E. "Muž bolesti". K prozaickému dílu Richarda Weinera. Český jazyk a literatura. 2017.
Gilk E. Nad životem a dílem Jaroslava Žáka. Český jazyk a literatura. 2017.
Gilk E. Nad poslední knihou Pavla Brycze. Český jazyk a literatura. 2016.
Gilk E. Sedm statečných? Český jazyk a literatura. 2015.
Gilk E. Světový dramatik z periferie František Langer. Český jazyk a literatura. 2015.
Gilk E. Vraždy v provedení olomouckých prozaiků. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2013.
Gilk E. Literární inspirace Karla Poláčka. Český jazyk a literatura. 2012.
GILK E. K současné situaci českého historického románu. Český jazyk a literatura. 2011.
GILK E. Román o konci jedné epochy. Česká literatura. 2011.
Gilk E. Historická próza - protifaktová historická fikce - historická fantasy. Tahy : literárněkulturní ročenka. 2010.
Gilk E. Povídková tvorba Ladislava Fukse. Bohemica Olomucensia. 2009.
Gilk E. Židovství v prózách Ladislava Fukse. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2009.
Gilk E. Normalizační prózy Ladislava Fukse. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2008.
Gilk E. Tematizace maloměsta v české próze. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 2007.
Gilk E. Kouzelná píšťalka svatého Petra. A2 : kulturní týdeník. 2006.
Gilk E. Maloměšťáctví jako pud sebezáchovy. A2 : kulturní týdeník. 2006.
Gilk E. Tematizace maloměsta v české próze. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2006.
Gilk E. U nás za hradbami. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2006.
Gilk E. " Kdyby byli všichni lidi z Kyjova, tak by to na světě vypadalo jináč". Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica, Bohemica. 2004.
Gilk E. Pobyt Karla Poláčka na Moravě v roce 1943. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
GILK E. Trojí maloměsto před první světovou válkou. Česká literatura. 2001.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Hartmanová P. Digitální literatura sociálních médií. In Gilk E. (Eds.) 2020.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Gilk E. Filmové adaptace románů Karla Poláčka ve třicátých letech. In Timko Š. (Eds.) Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte. 2020.
Gilk E. Bibliografie zpráv z poláčkovských sympozií a ohlasů sborníků. In Gilk E. (Eds.) Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. 2012.
Gilk E. K publicistice Josefa Čapka. In Gilk E. (Eds.) Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. 2012.
Změlík R. Podoba a význam krajinného toposu v Klímově slavné Nemesis. In HRABAL J., GILK E. (Eds.) Aluze. 2010.
Kříž M. Marxistická kritika českého literárněvědného strukturalismu (ideologismus versus idealismus). In Gilk E., Neumann L. (Eds.) Studia Moravica VI Symposiana. 2008.
Gilk E. Dvojí obraz světové války v próze Vladislava Vančury. In Gilk E. (Eds.) Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. 2007.
VRAJOVÁ J. První světová válka v próze Jiřího Šotoly Malovaný děti. In GILK E. (Eds.) Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. 2007.
VRAJOVÁ J. Skutečnost v antickém zrcadle. In GILK E. (Eds.) Studia Moravica V, Symposiana. 2007.
Gilk E. Tematizace maloměsta v české próze po roce 1989. In Mitter P., Koten J. (Eds.) Prostor v jazyce a v literatuře. 2007.
Gilk E. Topos Weinerova maloměsta. In Bauer M. (Eds.) Hledání expresionistických poetik. 2006.
Gilk E. Na prahu neznáma (Poláčkovo satirické romaneto v kontextu soudobých románů fejetonního typu). In Jareš M., Janáček P., Šámal P. (Eds.) Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. 2005.
Engelbrecht W. Význam Fríské akademie ve Franekeru pro pobělohorský exil. In GILK E. (Eds.) Studia Moravica III. Sborník historiografických, filologických a uměnovědných příspěvků přednesených na vědecké konferenci Mars Moravicus – Neklidná léta Moravy. 2005.
Gilk E. Dvojí humor v povídkách Jaroslava Haška a Karla Poláčka. In GILK E. (Eds.) Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. 2004.
Hora P. Karel Poláček ve sporech o svobodu uměleckého projevu. In GILK E. (Eds.) Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. 2004.
Gilk E. Čtyři romány Romana Ludvy. In Pavera L. (Eds.) Postmodernismus v české a slovenské próze. 2003.
KNIHA - CELEK
Machala L., Gilk E., Kolářová J., Komenda P., Malý R., Schneider J., Galík J., Hora P., Podivínský M., Petrů E., Skalička J., Štěrbová A. Panorama české literatury (1) do roku 1989. In Machala L. (Eds.) 2015.
Machala L., Gilk E., Kolářová J., Pořízková L., Schneider J., Zemanová Z. Panorama polistopadové české literatury s medailony autorů a kritickými ohlasy. 2012.
Gilk E. Poetiky a kontexty prózy Karla Poláčka. Poetiky a kontexty prózy Karla Poláčka. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Gilk E. Časoprostor maloměsta ve Vančurově próze. In Poláček J. (Eds.) Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století. 2022.
Gilk E. Reflexe prusko-rakouské války 1866 v současné české próze. In Janiec-Nyitrai A., Mészáros A. (Eds.) A kiegyezés és a dualista korszak emlékezete Kozép-Európában. 2022.
Gilk E. Komentář. Ladislav Fuks: Tři prózy. 2021.
Gilk E. Ajvazův Zlatý věk jako kritika základních hodnotevropské kultury. Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. 2020.
Gilk E. Česká literatura po roce 1989. Nová literatura pro střední školy 3. 2020.
Peštová A. Impresionismus v pojetí Hermanna Bahra a jeho varianty na příkladech moravské německé literatury. In Gilk E. (Eds.) Impresionismus v české kultuře 1880-1920. 2020.
Komenda P. Impresionistické rysy lyrického subjektu v poezii Antonína Sovy. In Gilk E. (Eds.) Impresionismus v české kultuře (1880 - 1920). 2020.
Vrajová J. Pozdní dílo Terézy Novákové v doteku s modernistickými tendencemi. In Gilk E. (Eds.) Impresionismus v české kultuře (1880 - 1920). 2020.
Gilk E. Předválečné úvahy Františka Langera o moderním umění. Slovníky modernistů a paradigmata moderny. 2020.
Gilk E. František Langer v exilu. Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. 2018.
Gilk E. K Hostovského rané povídkové tvorbě. Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století. 2018.
Gilk E. Bassova apoteóza češství. Zatemněno. Česká literatura a kultura v protektorátu. 2017.
Gilk E. Proto-Švejk v kontextu Haškovy předválečné tvorby. Švejk ve střední Evropě. 2016.
Gilk E. Spalovač mrtvol v kontextu Fuksovy prozaické tvorby. Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol. 2016.
Gilk E. Próza. Panorama české literatury (2) po roce 1989. 2015.
Gilk E. Vítězství maloměstského stereotypu nad válečnou realitou? Poláčkův cyklus o okresním městě. Obraz válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Válka a konflikt v české literatuře. 2015.
Gilk E. Jáchym Topol: Kloktat dehet. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. 2014.
Gilk E. Jaroslav Rudiš: Nebe pod Berlínem. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. 2014.
Gilk E. Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. 2014.
Lukáš M., Gilk E. Opomenutý Šimáčkův román. Cenová bilance 2013. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2013. 2014.
Gilk E. Pavel Brycz: Patriarchátu dávno zašlá sláva. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. 2014.
Gilk E. Fuksova žánrová variace humoresky. Panu profesorovi s úctou. Pocta Aleši Fettersovi. 2013.
Gilk E. Sugestivní evokace narušených lidských povah. Ladislav Fuks: Příběh kriminálního rady. 2013.
GILK E. Teoretické koncepty při výzkumu maloměsta v české próze. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
GILK E. Model maloměsta v české fikci a ritualizace života jeho obyvatel. Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 2011.
Gilk E. Michalova Čest a sláva jako protifaktová historická fikce. In Balowski M. (Eds.) Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej. 2010.
Kolářová J., Petrů E., Malý R. Baroko a protireformace (od 20. let 17. století do 70. let 18. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Kolářová J., Petrů E. Humanismus, renesance, reformace (od 70. let 15. století do 20. let 17. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Kolářová J., Petrů E. Literatura husitská a protihusitská (od počátku do 70. let 15. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Štěrbová A., Schneider J., Gilk E., Malý R. Literatura na přelomu 19. a 20. století (od 90. let 19. století do konce první světové války). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Štěrbová A., Podivinský M., Schneider J., Gilk E., Komenda P., Machala L., Malý R. Literatura po vzniku Československé republiky a za německé okupace (1918 - 1945). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Skalička J., Hora P., Malý R. Literatura v druhé polovině 19. století. In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Machala L., Galík J., Podivínský M., Schneider J., Komenda P., Gilk E., Malý R. Literatura v letech 1969 -1989. In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Kolářová J., Petrů E., Malý R. Literatura vrcholného středověku (14. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury. 2008.
Gilk E., Krupová P. Marian Palla: Zápisky uklízečky Maud´. In . (Eds.) V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. 2008.
Gilk E. Michal Viewegh: Báječná léta pod psa. In . (Eds.) V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. 2008.
Skalička J., Hora P., Malý R. Národní obrození (Od 80. let 18. století do poloviny 19. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Gilk E. Petr Šabach: Hovno hoří. In . (Eds.) V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. 2008.
Kolářová J., Petrů E., Malý R. Počátky slovesnosti a literatura vrcholného středověku (do 13. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury. 2008.
Galík J., Podivinský M., Štěrbová A., Schneider J., Machala L., Komenda P., Gilk E., Malý R. Poválečná literatura do roku 1968. In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Gilk E. Roman Ludva: Smrt a křeslo. In . (Eds.) V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. 2008.
Gilk E. Václav Vokolek: Cesta do pekel. In . (Eds.) V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. 2008.
Gilk E. Jan Balabán. In Kopáč R. (Eds.) Czech Literature at the Turn of the Millenium - Neue tschechische Literatur an der Jahrtausendwende. 2003.
Gilk E. Jiří Hájíček. In Kopáč R. (Eds.) The Czech Literature at the Turn of the Millenium - Neue tschechische Literatur an der Jahrtausendwende. 2003.
Gilk E. Michal Ajvaz. In Kopáč R. (Eds.) Czech Literature at the Turn of the Millenium - Neue tschechische Literatur an der Jahrtausendwende. 2003.
Gilk E. Petr Šabach. In Kopáč R. (Eds.) Czech Literature at the Turn of the Millenium - Neue tschechische Literatur an der Jahrtausendwende. 2003.
Gilk E. Roman Ludva. In Kopáč R. (Eds.) Czech Literature at the Turn of the Millenium - Neue tschechische Literatur an der Jahrtausendwende. 2003.
SBORNÍK - CELEK
AUPO, Fakultas Philosophica, Studia Moravica V Symposiana. In Gilk E. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica. 2007.
Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. In Gilk E. (Eds.) Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. 2007.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Fakultas Philosophica, Studia Moravica III. In Gilk E. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica. 2005.
Gilk E. Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. 2004.
RECENZE
Gilk E. Zdařilý kaleidoskop meziválečné literatury. Bohemica Olomucensia. 2019.
Gilk E. Realismus všude kolem nás. Bohemica Olomucensia. 2016.
Gilk E. Na vrcholu? Tvar. 2015.
Gilk E. Nová interpretace téhož vykladače. Bohemica Olomucensia. 2013.
GILK E. Napříč třemi kontinenty. Tvar. 2012.
Gilk E. Nenápadný mistr stylu. Tvar. 2012.
GILK E. Punk is dead? Aluze. 2012.
Gilk E. Nenápadný příspěvek k diskusi o moderně. Bohemica Olomucensia. 2011.
GILK E. Syndrom třetí knihy? Aluze. 2011.
Gilk E. Revoluce v Pepově Týnci. Tvar. 2010.
GILK E. Život ve službách umělce? Aluze. 2010.
Gilk E. Každému, co jeho jest. Tvar. 2009.
Gilk E. Dvě mouchy jednou ranou. Tvar. 2008.
Gilk E. Hypertrofie vědomostí. Tvar. 2008.
Gilk E. Šifra lásky. Tvar. 2008.
Gilk E. Právo na lidskou nenávist?! Weles. 2007.
Gilk E. Rudišovo druhé sólo. Weles. 2007.
Gilk E. Fresh & Cool. Weles. 2006.
Gilk E. Sedm průměrných. Tvar. 2006.
Gilk E. Takzvaný román básníka. Aluze. 2006.
Gilk E. Urbanova Nová pověst česká. webový portál Česká literatura. 2006.
Gilk E. Vydařená prvotina z časů Munkdorfových. Webový portál Česká literatura. 2006.
Gilk E. Čas změn nastává. Tvar. 2005.
Gilk E. Mnoho povyku pro prvotinu. Weles. 2005.
Gilk E. Annini milenci. Weles. 2004.
Gilk E. Nevydařený rejdovák. Tvar. 2004.
Gilk E. O Vančurovi, Lidovkách a poetismu. Česká literatura. 2004.
Gilk E. Skvělý debut vypravěče pozdního věku. RAK : Revue aktuálnej kultúry. 2004.
Gilk E. Bryczův seizmograf dvacátého století. Lidové noviny. 2003.
Gilk E. "Jen tak na okraj". Tvar. 2003.
Gilk E. Prodloužená čára života? Labyrint revue. 2003.
Gilk E. Sedmero zákonů Urbanizace. Tvar. 2003.
Gilk E. Život Kateřiny bez legend. Tvar. 2003.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Gilk E. Oponentský posudek rigorózní práce. Oponentský posudek rigorózní práce. 2008.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Gilk E., Neumann L. Bohemica Olomucensia Symposiana. Bohemica Olomucensia. 2009.
Gilk E. Bohemica Olomucensia 2 Symposiana. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2009.
AUPO Studia Moravica VI Symposiana. In Gilk E., Neumann L. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
HARTMANOVÁ FIF Filologie 2020
UHER FIF Filologie 2017
KRÁLOVÁ FIF Filologie 2022
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)