Mgr. Lenka Pořízková, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633140

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Vydavatelství FF

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.30

  • odborný asistent (Katedra bohemistiky)
  • ředitel Vydavatelství FF (Vydavatelství FF)

ČLÁNEK
Pořízková L. Preskriptivnost a závaznost typografické normy. Bohemica Olomucensia. 2021.
Pořízková L. Možnosti a hranice literární mystifikace. Bohemica Olomucensia. 2011.
Pořízková L., Kopáč R. O literární mystifikaci. Grand biblio. 2010.
Krausová L. Intermedialita ve vzdělávání učitelů. Český jazyk a literatura. 2009.
Krausová L. Ozvuky normalizace v řimsologii. Tvar. 2006.
Krausová L. Mystifikace jako cesta k pravdě. Tvar. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
VRAJOVÁ J. Cizincem mezi svými (Weilova Moskva-hranice v kritické recepci současníků). In Pořízková L. (Eds.) Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
Hain M. Exulantství v amerických filmech Huga Haase. In Zemanová Z., Pořízková L. (Eds.) Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy. 2012.
Malý R. Hledání domova u Paula Celana. In Pořízková L., Zemanová Z. (Eds.) Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. 2012.
Kříž M. Intermedialita versus Intertextualita-The Immortal Story Orsona Wellese: umění vyprávět v literatuře a ve filmu. In Schneider J., Pořízková L. (Eds.) Intermedialita: Slovo-obraz-zvuk. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia. 2008.
Krausová L. Mystifikace - typ sémiotické kreativity. In Uličný O. (Eds.) Eurolitteraria & Eurolingua 2007. 2008.
Krausová L. Macurova Guvernantka jako (ne)feministický román a polemika s historickými prameny. In Bečková M., Kupcová H. (Eds.) Labyrint ženského literárního světa. 2007.
Krausová L. Poznámky ke gnozeologické skepsi anab Kam se poděl fakt? In Fedrová S., Hejk J., Jedličková A. (Eds.) Mezi deklamovánkou a románem: proměny žánrů v české a slovenské literatuře. 2006.
Krausová L. Hledání ráje mezistěn (domov, rodný kraj, země českých básníků počátku a první poloviny 20. století). In Fedrová S., Hejk J., Jedličková A. (Eds.) Krajina a dům, vzdálenost a blízkost, nahoře a dole... 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Pořízková L. Drama a divadlo. Panorama české literatury 2 (po roce 1989). 2015.
Chvojková P. Literární hypertexty - existují vůbec nějaké? In Pořízková L., Navrátilová M. (Eds.) Literární a knižní kultura v digitálním věku 2015. 2015.
Pořízková L. K metodologickým problémům zkoumání (literární) mystifikace. Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. 2014.
Krausová L. Mystifikace jako cesta k pravdě. In Fedrová S., Jedličková A. (Eds.) V Macurových botách. 2009.
Krausová L. Mystifikace jako literárněvědný problém. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Studia bohemica. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Polách V., Pořízková L., Šmejkalová J. What Do Books Do? Politics and Materiality of Communication. 2018.
Pořízková L. Kaligrafická dílna. 2011.
Pořízková L. Knihvazačská dílna. 2011.
Pořízková L. Kaligrafická dílna. 2010.
Pořízková L. Knihvazačská dílna. 2010.
Hrabal J., Krausová L. Josef Váchal a populární umění. 2009.
Krausová L., Schneider J. Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. 2007.
SBORNÍK - CELEK
Pořízková L., Zemanová Z. Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. 2012.
RECENZE
Pořízková L. Příběhy knih za studené války. Česká literatura. 2014.
Pořízková L. Řád činohry - řád dramatu. Aluze. 2011.
Pořízková L. Mimochodem: válka. Aluze. 2010.
Pořízková L. Mezi dvěma světy. Aluze. 2009.
Pořízková L. Urban girls? Literární noviny. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Pořízková L. 21. řimsologický kongres. 2011.
PŘEKLAD
Pořízková L., Šmejkalová J. Kniha jako výrazová forma. Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury. 2021.
Pořízková L., Šmejkalová J. Nepovšimnutá revoluce. Co jsou dějiny knihy? Antologie textů k dějinám a teorii knižní kultury. 2021.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Pořízková L. Bohemica Olomucensia. Bohemica Olomucensia. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)