prof. PhDr. Jiří FIALA, CSc.

Avatar
Contact

585633147

Archiv UP

Rektorát UP

tř. Svobody 26

3.03a

ČLÁNEK
Fiala J., Holásková K. Sigmund Freud in Olmutz im 1886. Luzifer-Amor : Zeitschrift zur Geschichte der Psychoanalyse. 2019.
Fiala J. Alois Vojtěch Šembera o bitvě s Mongoly u Olomouce. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2017.
Fiala J. Dva morytáty o rodinné tragédii v Příboře o Vánocích roku 1844. Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie. 2017.
Fiala J. Dva neředínští zahradníci. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2017.
Fiala J., Kysučan L., Skala H. Galerie vojenských velitelů obrany Olomouce za pruského obléhání města roku 1758. Část II. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2015.
Fiala J. Památník osvobození Olomouce Rudou armádou. Stření Morava – Vlastivědná revue. 2015.
Fiala J., Skala H. Galerie vojenských velitelů obrany Olomouce za pruského obléhání města roku 1758 Část I. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2014.
Fiala J. Reflexe válek s Turky v českých písních kramářských. Historie - Otázky - Problémy. 2014.
Fiala J. Dvakrát o olomouckých popravách z fondů VKOL. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2013.
Fiala J., Špička J., Sobotková M. Olomoucká Griselda. K 700. výročí narození italského básníka a novelisty Giovanniho Boccaccia (1313–1375). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2013.
Fiala J. „ZE ZBROJNIC UDĚLEJTE BIBLIOTÉK…“. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2013.
Slováčková K., Fiala J. Internetová databáze literatury o Josefu Dobrovském. Slavica litteraria. 2012.
Sobotková M., Fiala J. Literární aluze v kresleném humoru Vladimíra Renčína. Kultúra a súčasnosť. 2012.
Maiello G. Racionalismus Karla Ferdinanda Schertze a Magia posthuma. In Sobotková M., Fiala J., Pospíšil I., Maiello G. (Eds.) Slavica litteraria. 2012.
Fiala J., Podolský K. Výstava O moravských zločinech a trestech. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2012.
Sobotková M., Fiala J. Z korespondence Josefa Dobrovského v letech 1778-1827. Slavica litteraria. 2012.
Fiala J. Dopisy Leopolda Mozarta z Olomouce. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2010.
Sobotková M., Fiala J. Komeniolog Karel Hádek - Ad annum septuagesimum! Studia Comeniana et historica. 2010.
Fiala J. Oslavy osvobození Olomouce z pruského obležení II. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2009.
Fiala J. Z historie katovského řemesla v Olomouci II. Olomoucká popraviště a popravy. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2008.
Fiala J. Olomoucké šibenice. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. 2007.
FIALA J., Sobotková M. Z českých jezuitských elogií 17. století. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2007.
Fiala J. Z historie katovského řemesla v Olomouci, I. Olomoučtí kati a katovna. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2007.
FIALA J. Politické písně na lidovou notu. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2006.
Fiala J. Z kronikářských ohlasů vraždy Václava III. Vlastivědný věstník moravský. 2006.
Fiala J. Ernst Gideon svobodný pán von Laudon na Moravě. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Fiala J. Poznámky k topografii Olomouce během švédské okupace města v letech 1642?1650. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Fiala J. Josef Dobrovský a folklor. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Fiala J. O žánrových proměnách v písňovém folkloru. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Sobotková M., Fiala J. Regionální a nadregionální aspekty barokního divadla v Olomouci. In Horký P. (Eds.) Jazyk, literatura a region. 2012.
Fiala J., Sobotková M. Lavírované perokresby Friedricha Bernharda Wernera (1690-1776) z Českého Slezska. In Novotný Lubomír 1. (Eds.) Slezsko v proměnách času. 2011.
Fiala J., Sobotková M. „Zlá jest novina, když nemají v domě vína”; Topos „víno" v českých barokních kázáních. In Bendová K. (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. 2011.
Fiala J., Sobotková M. P. Michael Ignatius Tamasfi, S. J., Phil. Dr., Theol. Dr. (1600-1662), rodák z Budmeric u Pezinku, hodnostář české provincie Tovaryšstva Ježíšova. In Pančíková M. (Eds.) 85. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave, Zborník príspevkov. 2009.
Fiala J., Sobotková M. Sacrum et profanum v moravských lidových písních o víně. In Kubátová J., UVÍROVÁ J. (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. 2009.
Sobotková M., Fiala J. Sacrum et profanum v moravských lidových písních o víně. Mezinárodní interdisciplinární konference VÍNO JAKO MULTIKULTURNÍ FENOMÉN Olomouc 23. ? 24. 4. 2009, CD-ROM. 2009.
Sobotková M., Fiala J. Tykání, vykání, onkání a onikání v překladu divadelní hry Johanna Christiana Krügera Herzog Michel (1750) pořízeném Janem Josefem Zebererem pod titulem Kníže Honzík (1771). Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2. ? 4. září 2009. 2. díl ? část literárněvědná. 2009.
Fiala J. Dobrovský a Monse. In MALACKA M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. 2008.
Fiala J. Moravský osvícenec Josef Vratislav Monse (1733-1793). In MALACKA M. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. 2006.
Fiala J., Sobotková M. Od diaria k blogu. In Pavera L. (Eds.) Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. III. Žánry živé, mrtvé, revitalizované. 2006.
Fiala J. Olomoucké špitály a nemocnice. In . (Eds.) Almanach ke 110. výročí nemocničního areálu na Tabulovém vrchu v Olomouci. 2006.
Sobotková M., Fiala J. O internetových metamorfózách literárních textů a žánrů. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu sv. II. 2005.
Fiala J. O některých kramářských a lidových písních s tematikou válek s revoluční a napoleonskou Francií. In Fasora L., Hanuš J., Malíř J. (Eds.) Napoleonské války a historická paměť. 2005.
Vrajová J. K osvětovému působení J. S. Machara na Moravě. In FIALA J. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Fiala J., Sobotková M. Česká literatura na Moravě přelomu 18. a 19. století. Česká literatura na konci tisíciletí I,II. Příspěvky z kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 3.-8. 7. 2000). 2001.
KNIHA - CELEK
Fiala J., Mlčák L., Dolejší K., Kašpar Z., Němečková J., Seichterová H., Štěpán J., Kauerová V., Vidlička J., Grecmanová L., Papoušek M. Pamětihodnosti města Olomouce I. díl. 2013.
Burešová J., Fiala J., Horák D. Uničov - historie moravského města. 2013.
Fiala J., Urbášek P., Pojsl M., Kašpar Z., Mlčák L., Daniel L., Mašláň M. Univerzita v Olomouci 1573-2013. 2013.
Fiala J., Spurný M. O moravských zločinech a trestech. 2012.
Fiala J., Kašpar Z., Tichák M., Papoušek M., Kauerová V., Štěpán J. Olomouc a Olomoučané na starých fotografiích 2. díl. 2012.
FIALA J., PAPOUŠEK M., KAŠPAR Z., KAUEROVÁ V., ŠTĚPÁN J. Olomouc a Olomoučané na starých fotografiích. 2011.
Fiala J., Kaňák B., Kašpar Z., Kauerová V., Koudela M., Štěpán J., Stecker M., Zavadil M. Olomouc ve víru válek (Od počátků do zrušení olomoucké pevnosti). 2010.
Fiala J., Kašpar Z., Kauerová V., Štěpán J., Šindlářová I., Navrátilová E., Vidlička J. Chrámy, kostely, svatyně a kaple v Olomouci. 2009.
Fiala J., Mlčák L., Kašpar Z., Pojsl M., Urbášek P. Univerzita v Olomouci 1573-2009. Univerzita v Olomouci 1573?2009. 2009.
Fiala J., Kašpar Z. Olomoucké proměny 2006. Olomoucké proměny 2006. 2006.
Fiala J. Jezuitský konvikt, sídlo Uměleckého centra UP v Olomouci. In Zatloukal P. (Eds.) Jezuitský konvikt, sídlo Uměleckého centra UP v Olomouci. 2002.
Fiala J., Říchová B. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. 2002.
Fiala J. Albert ze Šternberka (+ 16. 1. 1380). Životopisný nástin. Albert ze Šternberka (+ 16. 1. 1380). Životopisný nástin. 2001.
Fiala J. České písně ze slezských válek. (Edice). České písně ze slezských válek. (Edice). 2001.
Fiala J. Dobové české slovesné reflexe slezských válek. (Studie). Dobové české slovesné reflexe slezských válek. (Studie). 2001.
Fiala J., Kašpar Z. Olomoucké proměny. Olomoucké proměny. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Merzová R. Tradiční hodnoty a humanismus v ukrajinském sovětském románu. In Pospíšil I., Zelenka M., Paučová L., Matyušová Z., Fiala J. (Eds.) Klíčové problémy současné slavistiky. 2017.
Fiala J. České obrozování města Olomouce. Otevírání oken. 2015.
Fiala J. Evropa a české země v letech 1648–1715 a Jakub Kresa. Jakub Kresa – Život a dílo významného českého matematika 17. století. 2015.
Fiala J. Kolej a školy Tovaryšstva Ježíšova v Olomouci a Jakub Kresa. Jakub Kresa – Život a dílo významného českého matematika 17. století. 2015.
Sobotková M., Fiala J. Osvícenství na moravských vysokých školách v poslední třetině 18. století. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 2015.
Dorková Z., Maiello G. Pozůstalost Klementa Králíka ze Státního archívu v Olomouci. In Pospíšil I., Zelenka M., Zelenková A., Fiala J., Dohnal J. (Eds.) Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk-literatura-kultura-politika). 2015.
Fiala J. Svatý František Xaverský na tezích olomoucké univerzity. Svatý František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích. 2014.
Burešová J., Fiala J., Trapl M., Skoupý A., Horák D. Muzejnictví. Uničov historie moravského města. 2013.
Fiala J., Čermák M., Mlčák L. Od josefinských reforem k buržoazní revoluci. Uničov - Historie moravského města. 2013.
Fiala J., Čermák M., Mlčák L. V rozkvětu a na sklonku baroka. Uničov - Historie moravského města. 2013.
Sobotková M., Fiala J. Aluzja literacka w rysunkach Vladimíra Renčína. Oblicza Humoru tom VI. 2012.
Fiala J. Uničov 1770: politika a divadlo. Filologie, areál a praxe. Inovativnost v současných filologických oborech. 2012.
SOBOTKOVÁ M., FIALA J. Všichni svatí Viktorové. Viator Pilsnensis neboli plzeňský poutník. Literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k semdesátinám. 2012.
Fiala J., Sobotková M. Barokní divadlo v Olomouci. Olomoucké baroko. Historie a kultura. 2011.
SOBOTKOVÁ M., FIALA J. Inovace ve studiu polské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Challenges for Foreign Philologies. Part 1: The Bologna Process and New Curricula. 2011.
FIALA J. Knižní edice kramářských písní. Hudební a taneční folklor v ediční praxi. 2011.
Fiala J. Město Olomouc v letech 1620-1780. Olomoucké baroko. Historie a kultura. 2011.
Fiala J., Sobotková M. Z humoru obscenicznego w czeskich i morawskich piosenkach narodowych. Oblicza humoru Tom V. 2011.
Fiala J. Město Olomouc a olomoucká univerzita v datech. In Sobotková M. (Eds.) OLOMOUC/OPOLE Dvě univerzitní města OŁOMUNIEC/OPOLE Dwa miasta uniwersyteckie. 2010.
Fiala J. Ołomuniec i uniwersytet ołomuniecki w datach. In Sobotková M., Hanczakowski M. (Eds.) OLOMOUC/OPOLE Dvě univerzitní města OŁOMUNIEC/OPOLE Dwa miasta uniwersyteckie. 2010.
Fiala J. Středověká Olomouc jako česko-německo-židovský kulturní areál. In Pospíšil I. (Eds.) Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filologicko-areálových studií. 2010.
Fiala J., Sobotková M. Anekdoty o spisovatelích. In . (Eds.) Pavera, Libor a kol. Gatunek - rzeka podziemna / Žánr ponorná řeka. 2009.
Fiala J. Biedermeier. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Fiala J., Hora P. České obrozenské snahy. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Fiala J. Divadlo. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Fiala J. Divadlo. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Fiala J. Důsledky tereziánských a josefinských reforem. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Fiala J., Sehnal J. Hudební kultura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Fiala J., Hora P. Josefinisté. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Fiala J. Literární aktivity. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Fiala J. Prameny a literatura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Fiala J., Sehnal J. Světská hudba. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Fiala J. Ve víru válek s revoluční a napolenskou Francií. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Fiala J. Výstavba tereziánské pevnosti. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Fiala J. Výtvarná kultura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Fiala J. Zakladatelská léta. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Fiala J., Sobotková M. O aforistice, najmě české a polské. In Pospíšil I., Zelenka M. (Eds.) Česká slavistika 2008. 2008.
Sobotková M., Fiala J. O czeskim humorze pijackim. Oblicza humoru. Tom II. 2008.
Fiala J. Romuald Promberger. In Barteček I. (Eds.) Osobnosti Olomouckého kraje 1850-2008. 2008.
Fiala J. Krótko o czeskich przekładach polskiej poezji romantycznej. Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru. 2006.
Fiala J. Dějiny jezuitského konviktu v Olomouci. Jezuitský konvikt: Sídlo Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Dějiny - stavební a umělecké dějiny - obnova a využití. 2002.
Fiala J. Město v pevnosti. Olomouc - malé dějiny města. 2002.
Fiala J. Josef Vratislav Monse. Historiografie Moravy a Slezska. 2000.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Fiala J., Sobotková M. Srdénko ňa bolí. Opýtaj sa Malana. 2013.
Sobotková M., Fiala J. Ženský úděl v lidové písni. Veronika Malatincová ~ Musica Folklorica, Ej, ženy. ženy, poraďteže mi. 2013.
RECENZE
Fiala J. Osmero dialogů z hlubin věků. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
SOUKUP FIF Filologie 2013
JOUDALOVÁ FIF Filologie 2011
KANDA FIF Filologie 2011
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)