Přijímací zkoušky

Detailní informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete na fakultním informačním rozcestníku https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni

Stručné informace ke studijním programům Katedry bohemistiky:

Ediční a nakladatelská praxe (navazující magisterské studium v kombinované formě)

Cílem pohovoru není zjistit úroveň odborných znalostí, protože se předpokládá, že uchazeči budou přicházet ze značně rozdílných prostředí, ale především míru motivace a shodu mezi představou studentů a obsahem samotného studijního programu. Výsledkem pohovoru by měla být vzájemná shoda, že nabízené studium je pro uchazeče vhodné a že uchazeč má o danou profilaci opravdový zájem. Důležité je mít představu, kam a proč chce uchazeč ve ve svém budoucím studiu směřovat.

Výhodou samozřejmě bude určitá orientace v oblasti dnešního knižního trhu, teoretických studií o knihách nebo třeba knižních dějin, není to však podmínka. Studovat tento obor budete až po přijetí…  Jako doprovodné materiály je možné také přinést seznam odborné četby, návrh budoucí diplomové práce nebo předcházející práci bakalářskou apod.

Nezapomeňte doklad totožnosti a povinné doklady, jak je předepisuje Studijní oddělení FF UP.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se přijímacího řízení do programu Ediční a nakladatelská praxe kontaktujte dr. Vladimíra Polácha: vladimir.polach@upol.cz nebo 585 633 169.

 

Datum poslední aktualizace: 2. 12. 2021

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)