Harmonogram FF na rok 2017/2018 - změny!

Milé studentky, milí studenti,

věnujte prosím pozornost změnám, které přináší harmonogram FF na nový akademický rok:

- Termín pro odepsání předmětů je stanoven na 22. 9., zatímco zapisovat se můžete až do 24. 9. Opatření slouží k tomu, aby se na semináře stihli zapsat skuteční zájemci poté, co se ti nerozhodní na poslední chvíli odepíší.

- Výuka pro absolventské ročníky (3. bc., 2. mgr.) nebude zkrácena, ale potrvá až do 11. 5. 2018, tj. do standardního zápočtového týdne. Od toho se odvíjí posun dalších termínů: 17. 5. kontrola studijních povinností, od 1. 6. průběh státních zkoušek a obhajob.

Harmonogram FF: www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/studium/Harmonogram_FF-2017-2018.pdf

Pozor, katedra určuje dřívější termín pro odevzdání práce: