Komise pro SZZk – červen 2018

středa 11. dubna 2018, 13:01 - Text: Michaela Kopečková

Složení komisí pro SZZk je v příloze. Členy komise pro obhajobu bakalářských a magisterských diplomových prací jsou jmenováni všichni členové katedry; aktuální složení se může měnit.