Komise pro SZZk – červen 2018

středa 11. duben 2018, 13:01 – Text: Michaela Kopečková

Složení komisí pro SZZk je v příloze. Členy komise pro obhajobu bakalářských a magisterských diplomových prací jsou jmenováni všichni členové katedry; aktuální složení se může měnit.