Informace k opatření v souvislosti s Covid-19

Úterý 29. září 2020, 8:57

Žádáme všechny studenty, aby v souladu s platnými směrnicemi v případě potvrzení onemocnění COVID-19 a také v případě nařízené karantény neprodleně hlásili tyto skutečnosti koordinátorovi za FF UP, p. proděkanu Ondřeji Molnárovi (ondrej.molnar@upol.cz).

Zpět