Blíží se uzávěrka soutěže o Cenu Wernera von Siemense

středa 24. říjen 2018, 15:05 – Text: OK

Milé zaměstnankyně, milí zaměstnanci, milé studentky, milí studenti,

rádi bychom vám připomněli, že přesně za měsíc (25. listopadu) končí možnost přihlašovat se do letošních Cen Wernera von Siemense. Již po jedenadvacáté v rámci nich budou oceněni talentovaní studenti, vědci a pedagogové z technických a přírodovědných oborů. Mezi ty nejlepší rozdělí odměny v řádu statisíců korun, nově přitom odměnu můžete získat i za „doporučení vítěze“.

Nezávislá komise složená z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, předsedkyně Akademie věd a ředitelů ústavů AV ČR vyhlásí vítěze v kategorii:

  • nejlepší diplomová práce;
  • nejlepší disertační práce;
  • nejvýznamnější výsledek základního výzkumu;
  • nejlepší pedagogický pracovník.

Nové udělí navíc i tři zvláštní ocenění, která mají za cíl upozornit na aktuální společenská témata. K podpoře diverzity ve vědě a zvýšení zájmu žen o vědu a výzkum vybírá nejlepší ženskou vědeckou práci. Ocenění za překonání překážek při studiu má za cíl motivovat zdravotně znevýhodněné studenty. Vůbec poprvé se zvláštního ocenění dočká nejlepší absolventská práce na téma podle konceptu Průmysl 4.0, jejímž prostřednictvím chce Siemens poukázat na současné potřeby českých firem v oblasti vědy.

Podrobnější informace se dočtete na oficiálních stránkách soutěže.