Aktualizováno: Vyjádření k novým uvolněním v oblasti vysokého školství od 11. května

Pondělí 4. květen 2020, 9:45

Vláda ČR přistoupila v reakci na vývoj aktuální situace ohledně šíření nemoci Covid-19 k dalším posunům a uvolňováním opatření. Týká se to i vysokých škol, když se od 11. května na vysoké školy budou moci vrátit studenti všech ročníků vysokých škol, a to ve skupinách max. 15 studentů. Omezení počtu se přitom nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi.

Vedení UP pochopitelně bere tyto změny v potaz, bude na všechna zmírnění reagovat a neprodleně o dalších posunech informovat. Veškerá finální rozhodnutí o změně harmonogramu a dalším průběhu semestru jsou nicméně i nadále primárně v kompetencích jednotlivých fakult a vedení UP nebude v tomto ohledu definovat plošná pravidla.

Zároveň však vedení UP vyzývá vedení jednotlivých fakult a pracovišť, aby vše pečlivě zvážily, všechny změny v současné metodice a organizaci srozumitelně komunikovaly a aby prioritou zůstala stabilita a přehlednost systémových řešení (především pak u absolventských ročníků či uchazečů před přijímacími zkouškami).

Daná uvolnění ze strany MŠMT jsou nabízenou možností, nikoliv povinností, a je potřeba zvážit potřebnost a nutnost všech kroků s ohledem na jednotlivá specifika konkrétních fakult či třeba na situaci studentů, kteří mohou mít i nadále potíže s hladkým přístupem do ČR. Snažme se společně, aby závěr semestru, zkoušky, státnice a přijímací zkoušky proběhly co nejpřehledněji, nejspravedlivěji a pro studenty co možná nejklidněji.


Na základě včerejšího usnesení vlády 491/2020 představuje prorektor pro studium Vít Zouhar aktualizovaná opatření, která navazují na informace rektora z porady dne 30. 4. 2020.

Přestože je od 11. 5. možná prezenční výuka a zkoušení do 15 studentů + vyučující/zkoušející, doporučuje se, aby se tato možnost vztahovala pouze na ty předměty, které není možné realizovat on-line.

Předměty, které již jsou vyučovány on-line, budou také zakončeny zejména on-line. To platí také pro zkoušky včetně SZZ, obhajob a DSSZ, které jsou již plánované on-line.

Od 11. 5. 2020 platí na UP nová opatření:

 1. Státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky, obhajoby a konzultace závěrečných prací se konají stejně jako od 20. 4. 2020:
  1. on-line, zejména tehdy, kdy není možné realizovat zkoušky prezenčně (zdravotní ohrožení zkoušejících nebo studentů, omezený pohyb uvnitř a při vstupu do ČR apod.);
  2. prezenčně, a to při respektování všech opatření, která souvisejí se stavem nouze (maximálně 15 studentů, dvoumetrové rozestupy, krytí obličeje apod.), a pravidel Zvláštního zákona 188/2020; organizace SZZ, obhajob, DSZ a konzultací probíhá na úrovni fakult a kateder.
 2. Konzultace a výuka studentů všech ročníků je možná od 11. 5. 2020:
  1. on-line jako doposud;
  2. prezenčně do počtu 15 studentů, zejména v předmětech, jejichž specifika neumožňují on-line výuku, a to při respektování všech opatření, která souvisejí se stavem nouze (maximálně 15 studentů, dvoumetrové rozestupy, krytí obličeje apod.). Organizace probíhá na úrovni fakult a kateder.
 3. Klinická a praktická výuka a praxe je možná beze změn stejně jako od 27. 4. 2020
 4. Hromadná výuka ve všech ročnících probíhá nadále pouze distančními formami (on-line), a to do odvolání.
 5. Zkoušky, zápočty a plnění dalších studijních povinností ve všech ročnících se konají podobně jako od 27. 4. 2020:
  1. on-line, zejména tehdy, kdy není možné realizovat zkoušky prezenčně (zdravotní ohrožení zkoušejících nebo studentů, omezený pohyb uvnitř a při vstupu do ČR apod.);
  2. prezenčně, a to maximálně 15 studentůpři respektování všech opatření, která souvisejí se stavem nouze (dvoumetrové rozestupy krytí obličeje, apod.), a pravidel Zvláštního zákona 188/2020; organizace probíhá na úrovni fakult a kateder.
 6. Přijímací zkoušky se uskuteční on-line na těch fakultách, jejichž specifika to umožnují.

Dále také platí, že:
Student se může účastnit výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole za splnění následujících podmínek:

 • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
 • nemá v daném čase nařízena karanténní opatření,
 • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)