doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633178

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

1.18

docent

ČLÁNEK
Malý R. Krysař mezi pověstí a pohádkou. O dietati, jazyku, literature. 2020.
Malý R., Korhoňová J. Německý překlad Noci s Hamletem ve světle druhého vydání textu. Bohemica Olomucensia. 2016.
Malý R. Ofélie v české poezii. Bohemica litteraria. 2016.
Sweney M., Malý R., Tichák T., Palarčík P. Jaký byl, je a bude "literární život" na Olomoucku. KROK : knihovnická revue Olomouckého kraje. 2015.
Malý R. K problematice kánonu v literatuře pro děti a mládež. Český jazyk a literatura. 2015.
Malý R. Der tschechische Kontext von Paul Celan. Temesewarer Beiträge zur Germanistik. 2014.
Malý R. Básníci a jejich místa. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2012.
Malý R. Básník digitálního věku a jeho archiv. Sborník Literární archiv. 2012.
Malý R. Georg Heym – 100. Todestag am 16. Januar 2012. Germanoslavica : Zeitschrift für germano-slavische Studien. 2012.
Malý R. K otázce tzv. nepřeložitelnosti poezie. Slavica litteraria. 2012.
Malý R. Odkaz Václava Čtvrtka pohledem současného autora knížek pro děti. Z Českého ráje a Podkrkonoší. 2012.
Malý R. Ozvuky rakouského expresionismu v poezii moravských autorů. Acta Musei Moraviae - Scientiae sociales. 2012.
Malý R. Topos Kyjova v tvorbě židovských básnÌků německého jazyka. Jižní Morava : vlastivědný sborník. 2012.
Malý R. Zur Rezeption des deutschsprachigen Frühexpressionismus in Tschechien. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica. 2012.
Malý R. Barrandienem podvědomí. Rozrazil. 2011.
Malý R. Měsíc. Vdochnovenie. 2011.
Malý R. Óda na tlusté knihy. H_aluze. 2011.
Malý R. Světaběh v dlaních. Lžička v šuplíku. 2011.
Malý R. … jsem jistou měrou „počeštěn“. Vztah Paula Celana k českým zemím. Germanoslavica : Zeitschrift für germano-slavische Studien. 2010.
Bláha O., Malý R. Bohemica Olomucensia na prahu druhého ročníku. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2010.
Malý R. Deníky, nočníky... Mnohosti. 2010.
Malý R. Die Wellenbrecher der Wörter. In Smandek B. (Eds.) Signum. 2010.
Malý R. Fuga smrti Paula Celana jako lyrický experiment. Bohemica Olomucensia. 2010.
Malý R. Jsou vlnolamy slov i slova. RAK : Revue aktuálnej kultúry. 2010.
Malý R. Neopatetický kabaret. Tvar. 2010.
Malý R. Obleva, chodí v žitě. Rozrazil. 2010.
Malý R. Slunce jak Temelín. Rozrazil. 2010.
Malý R. Alena Štěrbová jubilující. Bohemica Olomucensia. 2009.
Malý R. Listonoš vítr. Nové břehy : kulturní čtvrtletník. 2009.
Malý R. Die "Traklsche Linie" in der tschechischen Lyrik. Germanoslavica : Zeitschrift für germano-slavische Studien. 2008.
Malý R. Žhne srpen. Rozrazil. 2008.
Malý R. Jak jsem si začal (a neskončil) s Georgem Traklem. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2005.
Malý R. Život a dílo Georga Trakla, téma pro české básníky? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Malý R. Bezručovská inspirace u německy píšících básníků z Čech a Moravy. In . (Eds.) Petr Bezruč - bard prvý, co promluvi. 2018.
Malý R. Čeští, nebo němečtí vypravěči příběhů? In . (Eds.) současnost literatury pro děti a mládež. 2017.
Malý R. Současná česká literatura pro děti a její ztvárnění ve filmu. In . (Eds.) Česká literatúra a film IV. 2017.
Malý R. Loajalita anarchisty: buřič Hugo Sonnenschein. Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci a Češi v české kultuře 19. století. 2016.
Malý R. Podoby cestopisu v současné české literatuře pro mládež. Současnost literatury pro děti a mládež. 2016.
Malý R. Utonulá dívka – klíčový motiv moderního evropského umění. In . (Eds.) Literárna komaratistika v súvislostiach. 2016.
Malý R. Otázka kánonu v literatuře pro děti a mládež z pohledu německojazyčných literatur. In Koudelková E. (Eds.) Současnost literatury pro děti a mládež.. Liberec 23.–24. dubna 2014. 2014.
Malý R. Paul Celan a tzv. gollovská aféra. Imitácia, alúzia, plagiát. 2014.
Malý R. Věkové vymezení čtenářských skupin a proměna syžetů současné české literatury pro děti a mládež. In Koudelková E. (Eds.) Současnost literatury pro děti a mládež. 2014.
Malý R. "Nepřeložitelná" poezie v hodinách tvůrčího psaní. In Malý R. (Eds.) Metody výuky tvůrčího psaní aneb Jak se v Česku učí psát. 2013.
Malý R. "Nepřeložitelná" poezie v hodinách tvůrčího psaní. In Malý R. (Eds.) Metody výuky tvůrčího psaní aneb Jak se v Česku učí psát. 2013.
Malý R. Hledání domova u Paula Celana. In Pořízková L., Zemanová Z. (Eds.) Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec. 2012.
Malý R. Rose Ausländerová a Paul Celan – světoví básníci z provincie. In Horký P. (Eds.) Jazyk, literatura a region. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 6.–7. září 2011. 2012.
Malý R. Böhmische Fixierung bei Paul Celan. In FIALOVÁ I., CZMERO J. (Eds.) Amici amico III. Festschrift für Ludvík E. Václavek. 2011.
Malý R. Verše o Praze. In Delbos S. (Eds.) From a Terrace in Prague. 2011.
Malý R. A kudy k moři? Kterou. In Chocholatý M. (Eds.) Bezpodmínečné horizonty. 2010.
Malý R. Dvě knižní události roku 2009 v české poezii pro děti. In Koudlková E. (Eds.) Současnost literatury pro děti a mládež. 2010.
Malý R. Knihy (pro děti?) Petra Nikla. In Nováková L. (Eds.) Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Kontexty, problémy, trendy. 2010.
Malý R. Vykládat překladem. Komentovaný překlad básně Notturno Paula Celana. In . (Eds.) Translatologica Ostravensia V. Sborník z konference „Den s překladem“. 2010.
Malý R. O čem sní sníh. In . (Eds.) Antropotyátr 2009. 2009.
Malý R. Radek Malý - Soumrak. In . (Eds.) Zarabuch. Literární Zarafest 2009. Last-Lust-Liebe. 2009.
Malý R. Setkání. In . (Eds.) Setkání ? Hliněná dílna Újezdec 6. července 2008. 2009.
Malý R. Současná česká literatura pro děti a mládež a její zastoupení v čítankách pro ZŠ. Učitelé ? autoři učebnic a dětské literatury. 2005.
KNIHA - CELEK
Malý R. Jen růže jako opora. In Malý R. (Eds.) 2018.
Malý R. Jen růže jako opora. In Malý R. (Eds.) 2018.
Malý R. Prokletí básníci německé poezie. In Malý R., Malý R. (Eds.) 2017.
Malý R. Prokletí básníci německé poezie. In Malý R., Malý R. (Eds.) 2017.
Malý R. Prokletí básníci německé poezie. In Malý R., Malý R. (Eds.) 2017.
Malý R. Hroby v povětří. Poezie Bukoviny. In Malý R., Malý R. (Eds.) 2016.
Malý R. Hroby v povětří. Poezie Bukoviny. In Malý R., Malý R. (Eds.) 2016.
Malý R. Hroby v povětří. Poezie Bukoviny. In Malý R., Malý R. (Eds.) 2016.
Machala L., Gilk E., Kolářová J., Komenda P., Malý R., Schneider J., Galík J., Hora P., Podivínský M., Petrů E., Skalička J., Štěrbová A. Panorama české literatury (1) do roku 1989. In Machala L. (Eds.) 2015.
Malý R., Šmalec P., Dvořák J., Šimková M. Šmalcova abeceda. 2010.
Malý R. Kam až smí smích. 2009.
Malý R. Kam až smí smích. Kam až smí smích. 2009.
Malý R. Čítanka 4. Čítanka 4. 2008.
Malý R. Čítanka 4. 2008.
Malý R. Čítanka 4 ? pracovní sešit. Čítanka 4 ? pracovní sešit. 2008.
Malý R. Čítanka 4 ?příručka pro učitele. Čítanka 4 ?příručka pro učitele. 2008.
Malý R. Čítanka 5. Čítanka 5. 2008.
Malý R. Čítanka 5. 2008.
Malý R. Čítanka 5 ? pracovní sešit. Čítanka 5 ? pracovní sešit. 2008.
Malý R. Čítanka 5 ?příručka pro učitele. Čítanka 5 ?příručka pro učitele. 2008.
Malý R. Malá tma. Malá tma. 2008.
Malý R. Pocit nočního vlaku. Pocit nočního vlaku. 2008.
Malý R., Danihelková H. Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. 2007.
Malý R., Danihelková H. Člověk a jeho svět ? pracovní sešit. Člověk a jeho svět ? pracovní sešit. 2007.
Malý R., Danihelková H. Člověk a jeho svět 3. 2007.
Malý R., Danihelková H. Člověk a jeho svět 3 - pracovní sešit. 2007.
Malý R. Spásná trhlina. Reflexe poezie Georga Trakla v české literatuře. Spásná trhlina. Reflexe poezie Georga Trakla v české literatuře. 2006.
Malý R., Šmalec P., Dvořák J., Šimková M. Šmalcova abeceda. 2006.
Malý R., Mikulenková H. Český jazyk 2. Český jazyk 2. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Český jazyk 2 ? pracovní sešit. Český jazyk 2 ? pracovní sešit. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Český jazyk 2 ? procvičujeme češtinu 1. Český jazyk 2 ? procvičujeme češtinu 1. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Český jazyk 2 ? procvičujeme češtinu 2. Český jazyk 2 ? procvičujeme češtinu 2. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Český jazyk 3. Český jazyk 3. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Český jazyk 3 ? pracovní sešit. Český jazyk 3 ? pracovní sešit. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Český jazyk 3 ? procvičujeme češtinu 1. Český jazyk 3 ? procvičujeme češtinu 1. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Český jazyk 3 ? procvičujeme češtinu 2. Český jazyk 3 ? procvičujeme češtinu 2. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Čítanka 2. Čítanka 2. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Čítanka 2 ? metodická příručka. Čítanka 2 ? metodická příručka. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Čítanka 2 ? pracovní sešit. Čítanka 2 ? pracovní sešit. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Čítanka 3. Čítanka 3. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Čítanka 3 ? pracovní sešit. Čítanka 3 ? pracovní sešit. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Čítanka 3 ?příručka pro učitele. Čítanka 3 ?příručka pro učitele. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Příručka k vyučování čtení, psaní a literatuře v prvním ročníku základní školy. Příručka k vyučování čtení, psaní a literatuře v prvním ročníku základní školy. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Slabikář. Slabikář. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Slabikář ? Pracovní sešit 1. Slabikář ? Pracovní sešit 1. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Slabikář ? Pracovní sešit 2. Slabikář ? Pracovní sešit 2. 2004.
Malý R., Mikulenková H. Slabikář ? Pracovní sešit 3. Slabikář ? Pracovní sešit 3. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Malý R. Pohled zvenčí. Der Deutsche Jugendliteraturpreis. Cenová bilance 2016. 2018.
Malý R. Jídlo a kulinářství prizmatem současných dětských knih. Krajiny prostřených i prázdných stolů II.: Evropská gastronomie v interdisciplinárním přístupu. 2017.
Malý R. Česká nakladatelství knih pro děti a mládež v digitálním věku. Literární a knižní kultura v digitálním věku. 2015.
Malý R. Jak se v Česku cení dětská kniha. Cenová bilance 2014. 2015.
Malý R. Jinojazyčná tvorba českých autorů po roce 1989. Panorama české literatury (2) po roce 1989. 2015.
Malý R. Aby se děti divily. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Anička skřítek a Slaměný Hubert. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Čarodějův učeň. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Dětem. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Děvčátko Momo a ukradený čas. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Dobrodružství včelky Máji. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Emil a detektivové. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Ferda Páv a všelijaká zvířata. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Heidi, děvčátko z hor - Johanna Spyriová. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Inkoustové srdce. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Jak je bosé noze v rose. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Ježipetr neb veselé historky a žertovné obrázky. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Královské pohádky. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Malá čarodějnice. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Max a Móric. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Můj pradědeček a já neboli Malý a velký boy. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Nekonečný příběh. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Ohnivá Bota a Sandál Větroplach. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Pohádky Wilhelma Hauffa. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Povídání pro děti. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Róza, strážné strašidlo. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Syn lovce medvědů. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Uspávanky. 2 x 101 knih pro děti a mládež. 2013.
Malý R. Prostor poezie Paula Celana. Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. 2012.
Malý R. Když padá na svět světlo tmy. Láska nic nezapomíná. 2011.
Malý R. Abeceda. In . (Eds.) Čítanka 2 pro základní školy. 2010.
Malý R. Fujavice metelice; Jejda, jejda, jejda. In . (Eds.) Čítanka 3 pro základní školy. 2010.
Malý R. Proč je dobré umět číst. In Huptych M. (Eds.) Milovníci knížek. 2010.
Malý R. Slovo úvodem. In . (Eds.) Z rodinné kroniky. Skrytá paměť Moravy – IV. Ročník. Samostatná příloha Sborníku Muzea Brněnska 2010. 2010.
Malý R. El Shatt versus El Šat (Doslov). In . (Eds.) Louis Fürnberg: El Šat. 2009.
Malý R. Literární kultura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Malý R. Prší a Češi opouštějí kempy. In . (Eds.) Nejlepší české básně 2009. 2009.
Malý R. Šaliny padají k Mendlovu náměstí. In . (Eds.) Kdybych vstoupil do Kauflandu, byl bych v Brně. Brno v české poezii. 2009.
Malý R. Z literární mapy zběhlý bouřlivák. In . (Eds.) Hugo Sonnenschein: Zaběhl jsem se s toulavými psy. 2009.
Kolářová J., Petrů E., Malý R. Baroko a protireformace (od 20. let 17. století do 70. let 18. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Štěrbová A., Schneider J., Gilk E., Malý R. Literatura na přelomu 19. a 20. století (od 90. let 19. století do konce první světové války). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Štěrbová A., Podivinský M., Schneider J., Gilk E., Komenda P., Machala L., Malý R. Literatura po vzniku Československé republiky a za německé okupace (1918 - 1945). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Skalička J., Hora P., Malý R. Literatura v druhé polovině 19. století. In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Machala L., Galík J., Podivínský M., Schneider J., Komenda P., Gilk E., Malý R. Literatura v letech 1969 -1989. In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Kolářová J., Petrů E., Malý R. Literatura vrcholného středověku (14. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury. 2008.
KOLÁŘOVÁ J., VYPLELOVÁ H., Janáčková K., JOUDALOVÁ A., Malý R., Neumann L., Tesařová H., Zemanová Z. Medailony autorů. Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Skalička J., Hora P., Malý R. Národní obrození (Od 80. let 18. století do poloviny 19. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Kolářová J., Petrů E., Malý R. Počátky slovesnosti a literatura vrcholného středověku (do 13. století). In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury. 2008.
Galík J., Podivinský M., Štěrbová A., Schneider J., Machala L., Komenda P., Gilk E., Malý R. Poválečná literatura do roku 1968. In Machala L., Gilk E. (Eds.) Panorama české literatury : Literární dějiny od počátku do roku 1989. 2008.
Malý R. O autorech. In Malý R. (Eds.) Držíce v drzých držkách cigarety. Malá antologie poezie německého expresionismu. 2007.
Malý R. O autorech. In Malý R. (Eds.) Držíce v drzých držkách cigarety. Malá antologie poezie německého expresionismu. 2007.
Malý R. Georg Trakl: 1887-1914-1925. In . (Eds.) Georg Trakl: Podzimní duše. 2005.
Malý R. Karl Lubomirski. Karl Lubomirski: Pták nad hořícím lesem. 2003.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Malý R. Amici Amico III. 2011.
Malý R. Aktuality z české literatury pro děti a mládež. Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2009.
Malý R. Autorská tvorba pro děti a její uplatnění v učebnicích českého jazyka. Beseda se studenty Střední pedagogické školy v Přerově. 2009.
Malý R. Současná česká literatura pro děti a mládež. Letní škola slovanských studií. 2009.
Malý R. Současná česká literatura pro děti a mládež. Seminář Obce spisovatelů pro zahraniční bohemisty. 2009.
Malý R. Německy psaná literatura z českých zemí. Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2008.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Machala L. Slovo o literatuře. (Rozhovor s Klárou Elšíkovou a Radkem Malým.). In Malý R., Elšíková K. (Eds.) 2014.
Malý R. Pocit nočního vlaku. Pocit nočního vlaku. 2009.
RECENZE
Malý R. Jan Skácel českoněmeckýma očima. Bohemica Olomucensia. 2016.
Malý R. Peter Drews: Die tschechische Rezeption der deutschen Belletristik 1900–1945. Germanoslavica : Zeitschrift für germano-slavische Studien. 2014.
Malý R. Příběhy mezi slovy. Tvar. 2014.
Malý R. Všechno je to na zahradě. Tvar. 2014.
Malý R. František Hrubín nezvyklým úhlem pohledu. Česká literatura. 2013.
Malý R. Nikl versus Říčanová. Tvar. 2011.
Malý R. Nikl versus Říčanová. Tvar. 2011.
Malý R. Radůza nejni Madonna. Tvar. 2011.
Malý R. Baobab slaví. Tvar. 2010.
Malý R. Tyglík nebo antologie? Host. 2010.
Malý R. Ekothriller pro mladé? Tvar. 2008.
Malý R. Nikl je Nikl je Nikl. Tvar. 2008.
Malý R. Pruské balady. Weles. 2008.
Malý R. Skálovinky z Baobabu. Tvar. 2008.
Malý R. Experimentální rekviem. Tvar. 2007.
PŘEKLAD
Malý R. V cizím parku. V cizím parku. 2013.
Kaser NC. úplně malé pašije. In Malý R., Voda D. (Eds.) Gesammelte Werke 1. 2011.
Malý R. Das Wort. Georg Steiner: Po Bábelu - otázky jazyka a překladu. 2010.
Malý R. Hans Hentig: U neopatetiků. Tvar. 2010.
Turkowski E. Měsíční květina. In Malý R. (Eds.) Die Mondblume. 2010.
Malý R. Proměny městského obrazu. ERA 21. 2010.
Malý R., Malá Pfau C. Ein Rosengärtchen ? Handschriftliche Gebetbücher des 18. und 19. Jahrhunderts. Růžová zahrádka. Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. 2009.
Malý R. Hugo Sonnenschein: Gedichte ? Auswahl. Hugo Sonnenschein: Zaběhl jsem se s toulavými psy. 2009.
Malý R., Malá C. Frau, Stein, Papier, Schere oder Strassenkunst auch für Sammler. Frau, Stein, Papier, Schere oder Strassenkunst auch für Sammler. 2008.
Trakl G. Georg Trakl (Balada, Cikáni, V měsíčním svitu, Zasmušilost, Tmavé údolí, Delirium). In Malý R. (Eds.) Nové břehy : kulturní čtvrtletník. 2008.
Malý R. Hugo Sonnenschein: Heimkehr. Skrytý poklad. Zasuté verše z Čech. Hugo Sonnenschein: Návrat. 2008.
Wojaczek R. Písnička hrdinů IV. In Malý R. (Eds.) Weles. 2008.
Malý R. Skrytý poklad. Zasuté verše z Čech. Hugo Sonnenschein: Heimkehr. Skrytý poklad. Zasuté verše z Čech. Hugo Sonnenschein: Návrat. 2008.
Malý R. Žena, kámen, nůžky aneb Umění ulice také pro sběratele. Umění pro ulici i sběratele. Plakáty k výstavám fotografa Miroslava Stibora z let 1967–2007. 2008.
Malý R. Držíce v drzých držkách cigarety. Malá antologie poezie německého expresionismu. Držíce v drzých držkách cigarety. Malá antologie poezie německého expresionismu. 2007.
Malý R. Christian Morgenstern: Povzdech, Košiláč; Joachim Ringelnatz: Bezdomovec). Psí víno : časopis pro současnou poezii. 2007.
Malý R., Jakubec O., Bieleszová Š. Od Hollara k Beuysovi : sbírka Otto Mauera z Dómského muzea ve Vídni. Von Hollar bis Beuys : Sammlung Otto Mauer aus dem Dommuseum in Wien. Od Hollara k Beuysovi : sbírka Otto Mauera z Dómského muzea ve Vídni. Von Hollar bis Beuys : Sammlung Otto Mauer aus dem Dommuseum in Wien. 2007.
Malý R. Tanec smrti . Poezie Norberta Hummelta. A2 : kulturní týdeník. 2007.
Malý R., Daněk L., Rakušanová M., Placák J. Vzplanutí : expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936 : sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha. Vzplanutí : expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903-1936 : sbírka Galerie Ztichlá klika, Praha : [Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, 17.1.-23.3.2008 /. 2007.
Kästner E. Dreizehn Monate. In Malý R. (Eds.) Třináctý měsíc. 2006.
Malý R. Georg Trakl: Gedichte ? Auswahl. Georg Trakl: Podzimní duše (výbor z poezie). 2005.
Malý R. SEMPER SURSUM. Ein Rosengärtchen ? Handschriftliche Gebetbücher des 18. und 19. Jahrhunderts. 2005.
Malý R. Karl Lubomirski: Gedichte ? Auswahl. Karl Lubomirski: Pták nad hořícím lesem. 2003.
Malý R. Walzer, Michael: Je v náboženství prostor pro světskou politiku? Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. 2003.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Zuzana GABRIŠOVÁ FIF Filologie 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.