Aktuality - Stránka 3 z 14

Aktuality týkající se výuky hledejte v kolonce Studentům bohemistiky.
Staré stránky naleznete na: http://old.kb.upol.cz/. Prosíme, ignorujte hlášení o nebezpečnosti webu a schvalte, bude-li to možné, bezpečnostní výjimku.

9. 7. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, při tvorbě rozvrhu se prosím snažte u předmětů kategorie A zaplnit všechny paralelní semináře, až poté budou kapacity u povinných předmětů rovnoměrně navýšeny. U předmětů kategorie B (často i A)...

22. 6. 2020

Vědeckovýzkumná instituce hledá pečlivé a spolehlivé studenty/studentky nebo absolventky/absolventy především humanitních oborů s výbornou znalostí českého jazyka, s výrazným smyslem pro detail a preciznost, s trpělivostí,...

15. 6. 2020

Zachovejte prosím dobré jméno univerzity i své vlastní a vyhněte se poškozování památek.

5. 6. 2020

Milé studentky, milí studenti, na následujících odkazech naleznete informace o nabízených pracovních stážích programu Erasmus+. ...

27. 5. 2020

Vláda ČR v souvislosti s aktuální situací kolem pandemie koronaviru upravuje s platností od 27. 4. 2020 pravidla pro vstup občanů EU a dalších cizinců na území ČR. Týká se to tak i zahraničních studentů, kteří studují na...

25. 5. 2020

Milé kolegyně, milí kolegové, prosíme vás o nahlášení sekretářce katedry (osobně či e-mailem), zda budete v srpnovém/zářijovém termínu konat některou část státní závěrečné zkoušky. Nahlásit byste se měli nejpozději do 10. 6....

6. 5. 2020

Ve dnech 19.–25. května proběhnou volby do Akademického senátu Univerzity Palackého. Termín platí pro všechny fakulty. V historii UP se tyto volby uskuteční vůbec poprvé elektronickou formou.

6. 5. 2020

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace a odlišným specifikům jednotlivých fakult přesto pozorně sledujte informace přímo z vaší fakulty. Vedení UP se dohodlo s děkany všech fakult, že letošní promoce budou uskutečněny nejdříve v...

4. 5. 2020

Vláda ČR přistoupila v reakci na vývoj aktuální situace ohledně šíření nemoci Covid-19 k dalším posunům a uvolňováním opatření. Týká se to i vysokých škol, když se od 11. května na vysoké školy budou moci vrátit studenti všech...

30. 4. 2020

S ohledem na aktuální vývoj situace kolem šíření nákazy Covid-19 a vlivu přijatých opatření na organizaci a režim na Univerzitě Palackého v Olomouci dojde k již několikrát avizované úpravě harmonogramu akademického roku 2019/2020....